Učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE)


Datum: 22.02.2013
 
JAVNI RAZPIS PURE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju