Tajništvo župana in uprave

Branka Smogavec
Telefon: 01/724 71 00  
Gsm: 030 711-106  
E-pošta: branka.smogavec@menges.si  
 
 
Naloge:
 • organizacija, izvajanje in nadzor določenih proračunskih postavk,
 • organizacija vodenje in nadzor sodelavcev pri aktivnostih na ožjem področju,
 • obvladovanje in izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, vložišča in arhiva,
 • podpora dela in evidentiranje nalog in odločitev župana,
 • sestavljanje in sprejemanje vlog občanov, posredovanje informacij in usmerjanje strank,
 • izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje in aktivnosti,
 • sprejem in odprema pošte,
 • ugotovitev upravičenosti do obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter prijava in odjava upravičencev,
 • koordiniranje in sodelovanje pri organizaciji občinskih proslav in prireditev, ter promocijska dejavnost občine,
 • kadrovske zadeve,
 • pomoč pri opravljanju protokolarnih zadev,
 • izvajanje drugih nalog, samostojno ali z zunanjimi svetovalci in pogodbenimi izvajalci, sodelovanje in delo v delovnih skupinah,
 • zbiranje in posredovanje oglasov za glasilo Mengšan in nadaljnje postopke v zvezi s plačili oglasov,
 • druga dela po nalogu direktorja in župana.