Kontakti

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30,
1234 MENGEŠ
 
Telefon: 01 724 71 00
  01 723 70 81
   
 Fax: 01 723 89 81 
   
 E-naslov:
 
 
Delovno mesto/področje
Telefon
Gsm
E - pošta
 
Župan
 
01 724 71 00
/
 
Direktor občinske uprave
 
01 724 71 00
 /
urban.kolar1@menges.si
 
Vložišče
 
01 723 70 81
/
obcina.menges@menges.si
 
Tajništvo župana in uprave
 
01 724 71 00
/
branka.smogavec@menges.si
 
Družbene in društvene dejavnosti
 
01 724 71 07 
041 730 350 
marko.kocjan@menges.si
 
Splošne zadeve občinskega sveta
 
01 724 71 06 
040 852 355 
irena.kosec@menges.si 
 
Pravne zadeve
 
01 724 71 00 
040 852 356 
urban.kolar1@menges.si 
 
Investicije, okolje
 
01 724 71 04 
040 852 358 
 
Prostor, lokacije, zazidljivost in zemljišča
 
01 724 71 09 
040 852 359 
robert.spenko@menges.si 
 
Komunalne zadeve, vzdrževanje in nadzor
 
01 724 71 01
 01 724 71 05 
040 852 353
 040 852 354 
 
Finance, računovodstvo
in proračun
 
01 724 71 00
 01 724 71 08 
 /
 
Pisarna podžupanov
 
01 724 71 03 
 /