Družbene in društvene dejavnosti

Marko Kocjan
Telefon: 01/724 71 07
Gsm: 041 730 350
E-pošta: marko.kocjan@menges.si
 
 
Naloge:
 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti,
 • finančno planiranje družbenih dejavnosti in društvenih dejavnosti, kmetijstva, podjetništva, turizma, stanovanjske dejavnosti,
 • analiziranje finančnega poslovanja izvajalcev družbenih dejavnosti,
 • priprava in uresničevanje programov otroškega varstva, osnovnega šolstva, zdravstva, športa, 
 • priprava in uresničevanje programov socialnega varstva, kulture in kulturne dediščine in raziskovalne dejavnosti, kmetijstva, podjetništva, turizma in stanovanjske dejavnosti,
 • vodenje postopkov podeljevanja koncesij s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, zdravstva,
 • spremljanje in nadzorovanje dela javnih zavodov s področja vzgoje, izobraževanja, kulture, zdravstva,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev v okviru javnega sektorja,
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti