Sestava

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
   
Sestava:
 
  • Jože Rožman, Jelovškova ulica 13, 1234 Mengeš – predsednik,
  • Barbara Kodela Kolar, Slamnikarska cesta 2a, 1234 Mengeš - namestnica predsednika,
  • Viktorija Vehovec, Dobeno 39, 1234 Mengeš – članica,
  • Neža Špenko, Pristava 17, 1234 Mengeš - namestnik člana,
  • Darko Purnat, Na gmajni 20, 1234 Mengeš - član,
  • Ana Kolenc, Liparjeva 22a, 1234 Mengeš – član,
  • Branko Lipar, Gorenjska cesta 2, 1234 Mengeš - namestnik člana
  • Domen Gjergek, Pristava 5a, 1234 Mengeš - član
  • Sabina Aleš, Topole 49, 1234 Mengeš - namestnik člana