Mandat 2014 - 2018

  Številka:
Datum: 9000-6/2018-1
5.10.2018        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
 27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
sredo, 17. oktobra 2018 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
                                                                                                                                                                                                                                                                       1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z  DNE 21.6. 2018 IN ZAPISNIKA KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 27. SEPTEMBRA 2018                                                                
2. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek
    - predlog Odloka 
    - splošni del 
    - posebni del
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Manca Jug, Locus d.o.o.,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- občinska uprava.
 
Številka:
Datum:
9000-5/2018-1
24.9.2018
 
  
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 29. in 30. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
 
 
S  K  L  I  C  U  J  E  M
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 27. septembra  2018 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
       
 
 
 
 
 
 
 
Župan Občine Mengeš
                                                                                                                                                    Franc JERIČ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni:
-        članice in člani občinskega sveta,
-        občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),
 
Številka:
Datum:
9000-4/2018-1
7.6.2018
 
 
 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
četrtek, 21. junija 2018 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
1.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z  DNE 17.5.2018                                                                              
2.
3.
4.
druga obravnava                                    
5.
druga obravnava                                                            
6.
7.
POBUDE IN VPRAŠANJA
 
 
                                                                                                                Župan Občine Mengeš
                                                                                                                       Franc JERIČ
 
 
 
  Opomba:
 
 
 
Vabljeni:
-        članice in člani občinskega sveta,
-        Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
-        Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš
-        Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-        občinska uprava.
 
 
 
Številka: 9000-3/2018-1
Datum: 7.5.2018
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
 
 
S K L I C U J E M
 
 
25. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
četrtek, 17. maja 2018 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
     24. SEJE Z DNE 22.3.2018    
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
    Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš
     - odlok
     - priloge
     - obrazložitve
      - odlok
      - priloga
5. ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                  
6. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                          
      - priloga
     - priloga    
     - Mestne lekarne
     - Vrtec Mengeš
     - Osnovna šola Roje
       - priloga
11. POBUDE IN VPRAŠANJA            
 
 
                                                                                        Župan Občine Mengeš
                                                                                                Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.
                                                          
  Vabljeni:
      
-        članice in člani občinskega sveta,
-        Lidija Žvegla, zunanja sodelavka, 
-        Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
-        Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,
-        Nada Vuković, Osnovna šola Mengeš,
-        Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
-        Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,
-        Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-        občinska uprava.

Številka: 9000-2/2018-1
Datum: 9.3.2018
 
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
 
 
S K L I C U J E M
 
 
24. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
četrtek, 22. MARCA 2018 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
    2018    
    - priloga
- priloga     
- priloga 3              
    - priloga
6. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2018 
    - priloga
8. POBUDE IN VPRAŠANJA            
 
 
                                                                                        Župan Občine Mengeš
                                                                                                Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 6 bo posredovano naknadno.
                                                          
  Vabljeni:
-        članice in člani občinskega sveta,
-        Aleš Hojs, DRI upravljanje investicij d.o.o.,
-        Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
-        Barbara Strajnar, koordinatorica projekta,
-        Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj
-        Tomaž Schlegl, zunanji sodelavec,
-        Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-        občinska uprava,
-        mediji.

 
Številka: 9000-1/2018-1
Datum: 15.1.2018
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
23. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 25. januarja 2018 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
9.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2 in 8 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Frano Toš, Darja Glavaš Prva hiša d.o.o.,
-          Miloš Ekar, ZVKDS OE Kranj,
-          Manca Jug, Locus d.o.o.,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          občinska uprava,
-          mediji.
 
   

Številka: 9000-1/2017-1
Datum: 24.11.2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
nadaljevanje 21. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 7. decembra 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Obravnavana bo nedokončana točka potrjenega dnevnega reda:
 
7.  POBUDE IN VPRAŠANJA 
in 22. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 7. decembra 2017 po končani 21. seji Občinskega sveta Občine Mengeš v sejni sobi - 
poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
     - tabele
     - tabele
15. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 4 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Frano Toš, Evio d.o.o.,
-          Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale,
-          Olfa Grbec, zunanji strokovni sodelavec,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          občinska uprava,
-          mediji.
 
 

Številka: 900-9/2017-1
Datum: 10.10.2017
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
2. izredno sejo Občineskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
 
Predlgam naslednji dnevni red:
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIÈ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),
 
 

Številka: 900-7/2017-1
Datum: 7.9.2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 21. septembra 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
    - obrazložitve
    - tebelarni del
7. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta
- Peter Lovšin, Urbania d.o.o.
- Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale
- Nadzorni odbor Občine Mengeš
- občinska uprava
- mediji
 
 

Številka: 901-4/2017-1
Datum: 12.6.2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek 22. JUNIJA 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. SEJE Z DNE 18.5.2017
3.  PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE NIZKOENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V MENGŠU
4. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradiva k točki 3 ni, ker bo projektant na sami seji predstavil idejno zasnovo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane v Mengšu.
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Gregor Košorok, KošorokGartner Arhitekti d.o.o.,
- Gradbeni odbor za izgradnjo večnamenske športne dvorane,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava,
- mediji.
 
 

Številka: 900-6/2017-1
Datum: 5.5.2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
19. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 18. MAJA 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. SEJE Z DNE 16.3.2017
     obrazložitev
     - Vrtec Mengeš
     - Mestne lekarne
12. POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Martin Starc, Lin nepremičnine d.o.o.,
- Vera Rutar, RRD d.o.o.,
- Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,
- Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš,
- Neža Zalokar, Vrtec Mengeš,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava,
- mediji.       
 
 
 
 
 

Številka: 900-4/2017-1
Datum: 6.3.2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 16. MARCA 2017 ob 17.00 uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.   OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. SEJE Z DNE 19.1.2017
 ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA ODLAGALIŠČA DOB
      priloga
8.   POBUDE IN VPRAŠANJA
 
 
Župan Občine Mengeš
      Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava,
- mediji.
 
Dodatno gradivo:
   *  priloga

 
Številka: 900-1/2017-1
Datum: 5. 1. 2017
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 19. JANUARJA 2017 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.12.2016
2.
3.
PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V  OBČINI MENGEŠ                                                                                                           
4.
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017                                                    
5.
PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2017                                                                                              
6.
SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017                                                                 
7.
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
 
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
          
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          g. Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava,
-          mediji.

Številka: 900-8/2016-1
Datum: 2. 12. 2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 15. DECEMBRA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. SEJE Z DNE 20.10.2016 
8.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
          
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Ferdo Jordan, LUZ d.d.,
-          Martin Starc, LIN d.d.,
-          Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava,
-          mediji.
                          
                                  

Številka: 900-16/2016-1
Datum: 6.10.2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 20. OKTOBRA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE Z DNE 15.9.2016
6.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 5 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Barbara Zupanc Oberwalder,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava,
- mediji.
 
 

Številka: 900-14/2016-1
Datum: 2.9.2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 15. SEPTEMBRA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. SEJE Z DNE 23.6.2016
      - Mnenje k imenovanju direktorice Dom počitka Mengeš
      - Razrešitev in imenovanje novega èlana Vaškega odbora Dobeno
7.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,
-          Leon Kobetič in Manca Jug, LOCUS d.o.o.,
-          Saša Smolej, PROTIM Ržišnik in Perc d.o.o.
-          Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš  
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava,
-          mediji.
 
 

Številka: 900-11/16-1
Datum: 13.6.2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
13. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 23. Junija 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. SEJE Z DNE 21.4.2016
2.  VOLITVE IN IMENOVANJA
               - Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico Vrtca Mengeš
    priloga
    priloga
     priloga 
     priloga
    grafika 1
    grafika 2
    grafika 3
    grafika 4
    grafika 6
    grafika 7
    grafika 8
    grafika 9
    grafika 10
    grafika 11
 
    priloga
9. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2, 1. alinea bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš
-          Nada Vuković, računovodkinja OŠ Mengeš,
-          Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
-          Neža Zalokar, računovodja Vrtca Mengeš,
-          Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,  
-          Milan Rus, cenilec stvarnega premožnja - nepremičnine
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava,
-          mediji.  
 


Številka: 900-9/2016-1
Datum: 7.4.2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
SKLICUJEM
 
12. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 21. APRILA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE Z DNE 17.3.2016
     - priloga odlok
     - priloga tabelarni del: splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov
     - obrazložitev
     - priloga
     - priloga 1
     - priloga 2 
     - priloga
        - priloga 1
        - priloga 2
        - priloga 3
     Poročila javnih zavodov:
     - Vrtec Mengeš
     - Mestne lekarne
10.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš
- Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.
- Nadzorni odbor Občine Mengeš
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava (v.d. direktorja občinske uprave in poročevalci)
- mediji
 
 

Številka: 900-7/2016-1
Datum: 3.3.2016
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podalagi 27. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
nadaljevanje 10. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Obravnava bo točka potrjenega dnevnega reda:
 
 
in 11. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. SEJE Z DNE 21.1.2016
- Imenovanje odgovornega urednika glasila Mengšan
- Mnenje k imanovanju direktorice Doma počitka Mengeš
- Razrešitev in imanovanje članice Odbora za družbene in društvene dejavnosti
3.  POBUDE IN VPRAŠANJA
     - tabele NRP
     - obrazložitev
     - grafika
     - grafika
     - priloga
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 10, 11 in 13 bo posredovano naknadno.
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Edavrd Vrtačnik,
-          Lidija Krivec Fugger,
-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.,
-          Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,
-          Leon Kobetič, Locus d.o.o.,
-          Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
-          Stanislav Golob, predsednik komisije za podeljevanje priznanj,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava,
-          mediji.
 
 
 

Številka: 900-1/2016-1
Datum: 7.1.2016
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinekega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
10. seja Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 21. JANUARJA 2016 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
3.  POBUDE IN VPRAŠNJA
     - obrazložitev
12. SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2016
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 12 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta;
- Peter Lovšin, Urbania d.o.o.;
- Marko Kavčič, Entrajana d.o.o.;
- Ferdo Jordan, LUZ d.d.;
- Martin Starc, LUZ d.d.;
- Majda Zupanič, ZUP d.o.o.;
- Milan Burkeljca, OŠ Mengeš;
- Breda Jamšek, IBE d.d.;
- Nadzorni odbor Občine Mengeš;
- člani delovnih teles občinskega sveta;
- občinska uprava (direktorica in poročevalci)
- mediji
 
  

Številka: 900-20/2015-1
Datum: 16.11.2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
9. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 26. NOVEMBRA 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
     - priloga
     - priloga
      - priloga
     - priloga
     - priloga
10.POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje,
-          Neža Zalokar, računovodja Vrtec Mengeš,
-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.,
-          Milan Rus,  
-          Rok Benda,  
-          Barbara Anžin, 
-          Tomaž Prelovšek,
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji.
 
 
 
 

Številka: 900-17/2015-1
Datum: 9.10.2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. SEJE - 16.7.2015, 1. izredne seje - 29.9.2015
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
3. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
-          g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
-          ga. Inge Waschel, JKP Prodnik d.o.o.
-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji.
 

Številka: 900-14/2015-1
Datum: 24.9.2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v torek, 29. septembra 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
    - Novelacija IP
    - tabele
 
 
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Ga. Marjeta Stražar, CČN Domžale Kamnik d.o.o.,
- g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.
- Nadzorni odbor Obèine Mengeš
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
- mediji
 

 
 
Številka: 900-10/2015-1
Datum: 3. 7. 2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 16. julija 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 6. SEJE – 18.6.2015 IN NADALJEVANJA - 23.6.2015                                                                             
2.
VOLITVE IN IMENOVANJA:                                                                                                               
-         Razrešitev in imenovanje člana Odbora za gospodarstvo, finance in proračun Občine Mengeš 
-         Mnenje k imenovanju direktorja Dom počitka Mengeš 
       3.    
POBUDE IN VPRAŠANJA
4.
5.
6.
7.
8.
Odlok  
Grafika                                                                                      
 
Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.
Vabljeni:
-        članice in člani občinskega sveta,
-        g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
-        g. Ferdo Jurda, LUZ d.d.,
-        g. Martin Starc, LIN d.d.
-        Nadzorni odbor Občine Mengeš,
-        člani delovnih teles občinskega sveta,
-        občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-         mediji. 
 

Številka: 900-7/2015-1
Datum: 2. 6. 2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
 
SKLICUJEM
 
6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 18. junija 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2. VOLITVE IN IMENOVANJA  
-          Soglasje k imenovanju direktorja ZD Domžale
3. POBUDE IN VPRAŠANJA 
    -  priloga 2014
     - grafika
      - program opremljanja
      - grafika
      - program opremljanja
      - grafika
      - predlog odloka
      - tabele splošni del
      - tabele posebni del
      - tabele NRP
      - obrazložitve
 
Predlog dodatnih točk:
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- ga. Vladka Pacek, direktorica VDC INCE Mengeš,
- g. Janez Svoljšak, direktor ZD Domžale,
- g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.
- g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
- ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,
- ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtec Mengeš,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
- mediji.   
  

Številka: 900-3/2015-1
Datum:  9.3.2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Obèine Mengeš, št. 1/2015)
 
SKLICUJEM
 
5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 19. marca 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. SEJE Z DNE 29.1.2015 IN NADALJEVANJA 4. SEJE Z DNE 5.2.2015 
5. 2.2015                                                                         
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
7. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBÈINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO  2015                                                                                              
8.SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015                                                                                  
9. VOLITVE IN IMENOVANJA:
-          Imenovanje Nadzornega odbora Občine Mengeš
-          Imenovanje Vaških odborov
-          Imenovanje skupnega predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni   dom Domžale
-          Sprejem mnenja k imenovanju direktorice VDC INCE
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točkam 7 8, in 9 prejmete naknadno.
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
- mediji.
 
 
 

Številka: 900-2/2015-1
Datum: 30.1.2015
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. in 31. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 5. februarja 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
 
5.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava
6.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava
7.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015
8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015
9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta
- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.
- člani delovnih teles občinskega sveta
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)
- mediji
 
 
 
 

Številka: 900-2/2015-1
Datum:  19.1.2015
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika obèinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 29. januarja 2015 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 9 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta
- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.
- Tina Vuri, Vrtec Mengeš
- člani delovnih teles
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)
- mediji
 
 
 

Številka: 900-14/2014
Datum: 8.12.2014
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 18. decembra 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
8.  VOLITVE IN IMENOVANJA
      - Imenovanje Odbora za statutarno pravne zadeve
      - Imenovanje Odbora za okolje in prostor
      - Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proraèun
      - Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba:
Gradivo k točki 1 in 8 bo posredovano naknadno.
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta
- Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)
- mediji
 
 
 
 

Številka: 900-13/2014
Datum: 14.11.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 27. NOVEMBRA 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  SLOVESNA IZJAVA NOVOIZVOLJENE ČLANICE OBČINSKEGA SVETA
3.  POBUDE IN VPRAŠANJA
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Irena Karčnik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva,
- Metod Vidmar, komandir Policijske postaje Domžale,
- občinska uprava (direktorica in poročevalci),
- mediji.
 
 

Številka: 900-12/2014
Datum: 13.10.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš
 
SKLICUJEM
1. - konstitutivno sejo - Občinskega sveta Občine Mengeš,
v četrtek dne 23. OKTOBRA 2014 ob 17. uri v sejni sobi - poročni
dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš
 
Dnevni red:
 
2. Imenovanje mandatne komisije
3. Poročilo mandatne komisije, sprejem sklepov o potrditvi mandatov članov občinskega sveta, sprejem ugotovitvenega sklepa o oblikovnju občinskega sveta ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana
4. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana
5. Predstvitveni nastop novega župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 
Župan, Franc JERIČ
 
Priloga:
-          Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014
-          Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014
 
 
Opomba:
Prosimo novoizvoljene člane občinskega sveta, da predloge za imenovanje:
-          Mandatne komisije (8. člen Poslovnika občinskega sveta – glej druga stran)
-          Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (34. člen Statuta Občine Mengeš – glej druga stran)
posredujete na predloženem obrazcu do 22.10.2014 na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš ali na elektronski naslov: irena.podborsek@menges.si
 
Vabljeni:
-          Novoizvoljene članice in člani občinskega sveta
-          Občinska volilna komisija Občine Mengeš
-           politične stranke in liste v svetu občine Mengeš ali z dejavnostjo v občini Mengeš
-         mediji, ki pokrivajo občino Mengeš (Mengšan, Delo, Dnevnik, Radio Slovenija,   Gorenjski glas – Jasna Paladin, Novice, Radio Kranj, Mamut, Regional)
 
 
 
Iz Poslovnika Občinskega sveta
8. člen
(mandatna komisija)
 
Mandatna komisija šteje tri člane, ki jih izmed sebe imenujejo člani občinskega sveta.
 
Predloge za predsednika in člane mandatne komisije lahko poda vsak član občinskega sveta.
 
Občinski svet z javnim glasovanjem glasuje o posameznih predlaganih kandidatih.
 
Občinski svet glasuje toliko časa, dokler mandatna komisija ni imenovana v polnem številu. O ostalih predlaganih kandidatih ne glasuje. O vrstnem redu glasovanja posameznih predlaganih kandidatov odloča predsedujoči, ki lahko tudi odloči, da se hkrati glasuje o treh predlaganih kandidatih.
 
 
 
Iz Statuta Občine Mengeš
3. Telesa občinskega sveta
34. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
 
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri so vse liste kandidatov, na katerih so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskega sveta, zastopane z enim članom oziroma z dvema, če so take liste tri ali manj. Predsednika in člane komisije izvoli občinski svet izmed članov občinskega sveta.
 
Komisija iz prvega odstavka občinskega sveta daje predloge iz področja mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj, ki so v pristojnosti občinskega sveta.