Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski svet je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:
 
1. Robert Ručigaj, Novakova ulica 14, Mengeš - predsednik
2. Aleš Janežič, Murnova ulica 27, Mengeš - član
3. Tomaž Štebe, Hribarjeva 35, Mengeš - član
4. Rok Burja, Glavni trg 3, Mengeš - član
5. Matic Slokan, Levčeva ulica 7, Mengeš - član
6. Franc Hribar, Slomškova 11, Mengeš - član
 
 
Naloge:
 
  • Komisija občinskega sveta daje predloge iz področja mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj, ki so v pristojnosti občinskega sveta.