Komisija za podeljevanje priznanj

Poleg stalnih delovnih teles je Občinski svet na podlagi odloka ustanovil
 
KOMISIJO ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
 
Sestava:
 
1. Martin Einsiedler, Dobeno 75, Mengeš
2. Samo Gabrilo, Murnova 15, Mengeš
3. Valentin Korenjak, Kersnikova 5, Mengeš
4. Stanislav Golob, Ul. dr. Zajca 8, Mengeš
5. Milan Kralj, Trzinska 29, Mengeš
6. Anton Hribar, Gregčeva 4, Mengeš
 
Naloge:
 
  • Vodi postopek podelitve priznanj Občine Mengeš.