Sestava

Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš šteje 19 članov. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
 
V občinski svet so bili na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 izvoljeni:
 
1. ROK BURJA, 21.5.1975, Glavni trg 3, Mengeš
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. PETER GUBANC, roj. 1.3.1963, Jelovškova ulica 15, Mengeš  
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
3. FRANC HRIBAR, roj. 17.11.1955, Slomškova ulica 11, Mengeš
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. MERY KEGL, roj. 29.12.1986, Trdinov trg 4d, Mengeš
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
5. TINA JAMŠEK, roj. 6.8.1976, Liparjeva cesta 5, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
6. ALEŠ JANEŽIČ, roj. 26.3.1968, Murnova ulica 27, Mengeš
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
7. dr. URŠKA KOCE, roj. 29.3.1978, Zavrti 18, Mengeš
ZELENI SLOVENIJE
8. MOJCA LIKAR, roj. 26.3.1971, Pot na Dobeno 11, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
9. MATJAŽ LOBODA, roj. 28.7.1970, Gasilska c. 44, Mengeš  
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
10. URŠKA MEHLE, roj. 17.5.1979, Kolodvorska cesta 2a, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
11. BOGO ROPOTAR, roj. 4.2.1962, Kersnikova ulica 29, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
12. ROBERT RUČIGAJ, roj. 24.3.1967, Novakova ulica 14, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
13. MATIC SLOKAN, roj. 18.2.1991, Levčeva ulica 7, Mengeš
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
14. Jure Šinkovec, roj. 8.2.1979, Šubičeva ulica 8, Mengeš
LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
15. mag. TOMAŽ ŠTEBE, roj. 15.2.1950, Hribarjeva ulica 35, Mengeš,
ZELENI SLOVENIJE
16. TINA ŠTRUKELJ, roj. 16.1.1981, Pri bajerju 35, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ