Statutarno - pravna komisija

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA 
Sestava:
 
1. Tina Jamšek, Liparjeva 5, Mengeš  - predsednica
2. Peter Gubanc, Jelovškova 15, Mengeš – namestnik predsednice
3. Jan Kodela, Slamnikarska 2a, Mengeš – član
4. Matic Slokan, Levčeva 7, Mengeš - član
5. Tina Štrukelj, Pri bajerju 35, Mengeš – članica
 
Naloge:
 
  • preverjanje medsebojnih usklajenosti občinskih splošnih aktov in njihova usklajenost z ustavo, zakoni  in drugimi predpisi ter oblikovanje in objavljanje prečiščenih besedil občinskih splošnih aktov.