Odbor za okolje in prostor

 
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
Sestava:
 
1. Urška Mehle, Jalnova 11, Mengeš - predsednica
2. Franc Hribar, Slomškova 11, Mengeš – namestnik predsednice
3. Tim Janežič, Japljeva 9, Mengeš – član
4. Urška Koce, Zavrt 18, Mengeš – članica
 
 
Naloge:
 
  • prostorsko načrtovanje in občinski prostorski akti, 
  • prostorski ukrepi,
  • komunalna in prometna infrastruktura,
  • varovanje okolja,
  • zaščita in reševanja,
  • stavbna zemljišča in stanovanjska gradnja,
  • kmetijska zemljišča in razvoj kmetijstva,
  • področje okolja in prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti.