Sestava in kontakt NO

 
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marjeta Horjak - predsednica
marjeta.horjak@no-menges.si
2. Marko Juvan - namestnik predsednice
marko.juvan@no-menges.si
3. Barbara Justin - članica
barbara.justin@no-menges.si
4. Smiljana Mayer Škofic - članica
smiljana.mayer.skofic@no-menges.si
5. Mojca Reven - članica
mojca.reven@no-menges.si
6 Andrej Škrlep - član