Razpolaganje s stvarnim in finančnim premoženjem, namere

Datum: 29. 4. 2020
Številka: 354-5/2020
 
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Mengeš na svoji spletni strani objavlja naslednjo
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, prodaja po metodi neposredne pogodbe nepremičnine:
-        50 zabojnikov za papir in 22 zabojnikov za steklo, ki služijo za namen zbiranja papirja in stekla (skupne zbiralnice) na t.i. ekoloških otokih občine Mengeš.
 

Javno zbiranje ponudb za prodajo delovnega vozila vrste: delovni stroj - nakladač
vse informacije na povezavi: PRODNIK

 
Datum:  31.05.2018.

Namera za oddajo nepremičnine
  


Datum: 8.5.2017
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE MENGEŠ (PONOVNO IZVEDENI POSTOPEK)
 
 
 

Datum: 3.4.2017
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE MENGEŠ - PRODAJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA
 
 
 

Datum: 3.4.2017
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE MENGEŠ - PRODAJA PARCELE
 
 

Datum: 3.4.2017
 
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE - MLADINSKI POČITNIŠKI DOM KRK
 
 
 

Datum: 26.1.2017
 
 
LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA IN RAZPOLGANJA NEPREMIČNIN ZA LETI 2017 IN 2018
 
 
Dodano 16.3.2017
 

 
Datum objave: 22.12.2014
Številka: 020-2/2014-1
 
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE - KOMPAKTOR KOMATSU WF 450 - 3
 
 
 

 
Datum objave: 14.8.2014
Številka: 352-10/2014
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE MENGEŠ
 
 
 

 
Datum objave: 9.5.2014
Številka: 430-5/2014
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE MENGEŠ
 
 
 

 
Datum objave: 18.10.2013
Številka: 7113-0009/2012-3/1
 
JAVNA PONUDBA O PRODAJI KAPITALSKEGA DELEŽA V DRUŽBI VETERINA - KAMNIK D.O.O.
 
 
 

 
Datum objave: 7.1.2013
Številka: 410-8/2012
 
NAMERA O BREZPLAČNI USTANOVITVI SLUŽNOSTI V JAVNO KORIST ZA POTREBE IZVEDBE DOGRADITVE TK KABELSKE KANALIZACIJE NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ
 
 
 

 
Datum objave: 18.05.2012
Številka: 3520-15/2012
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (STANOVANJA) V LASTI OBČINE MENGEŠ
 
 

 
Datum objave: 24.02.2012
Številka: 3520-2/2012
 
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 8/11)
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (STANOVANJA) V LASTI OBČINE MENGEŠ
 
 
 

 
Datum objave: 06.02.2012
Številka: 3520-1/2012
 
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Mengeš objavlja:
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
Predmet neposredne pogodbe je prodaja gostinske opreme in inventarja, ki je last Občine Mengeš in ki se nahaja v gostinskem lokalu Trdinov hram v Hram v Mengšu, Slovenska cesta 30, Mengeš.
Seznam gostinske opreme in inventarja je razviden iz priloge.
 
 
Namera se objavi na spletni strani Občine Mengeš in sicer najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe.
 
 

 
Datum objave: 15. 12. 2011 
 
 

 
Datum objave: 30. 1. 2012
Številka: 3520-28/2010
 
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Mengeš objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
Predmet neposrednih pogodb je prodaja treh stanovanj, ki se nahajajo v večstanovanjski stavbi s številko 1938-569, z naslovom Prešernova cesta 39, Mengeš in sicer:
1. stanovanje ident. št. 1938-569-1, stanovanje št. 1 v 1. etaži v izmeri 37,64 m2,
2. stanovanje ident. št. 1938-569-2, stanovanje št. 2, v 1. etaži v izmeri 36,97 m2 in
3. stanovanje ident. št. 1938-569-7, stanovanje št. 7, v 2. etaži v izmeri 34,26 m2.
 
Namera se objavi na spletni strani Občine Mengeš in sicer najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe. 
 
 

 
Datum objave: 11. 07. 2011
 
Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Mengeš objavlja
  
NAMERO O ODDAJI KULTURNEGA DOMA MENGEŠ V NAJEM
 
Predmet oddaje v najem na podlagi javnega zbiranja ponudb bo poslovni prostor: Kulturni dom Mengeš.
Poslovni prostor, ki se bo oddal v najem skupaj s pohištvom, opremo, napravami in inventarjem, v naravi obsega 725,39 m2, in sicer: dvorana v izmeri 322,00 m2, preddverje s sanitarijami v izmeri 202,06 m2, garderobo za nastopajoče s sanitarijami (JZ stran) in stopnišče v izmeri 41,54 m2, garderobo za nastopajoče (SZ) v izmeri 48,24 m2 in pododerje v izmeri 111,55 m2. Ta poslovni prostor se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Slovenska cesta 32, Mengeš, ki stoji na parc. št. 210/8, poslovna stavba v izmeri 1257 m2 in dvorišče v izmeri 810 m2, ki je pripisana k vložku št. 571, k.o. 1938 Mengeš.
  
Poslovni prostor se bo oddal v najem za določen čas, in sicer za pet let.