Proračun 2019

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 (Urv. OM, št. 7/20)


REBALANS_II PRORAČUNA 2019 (Urv. OM, št. 12/19, 11. November 2019)