Proračun 2018

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 (Urv. OM, št. 6/19)