Arhiv javnih razpisov


Datum: 30.09.2016
Številka: 3520-10/2016
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO KULTURNEGA DOMA MENGEŠ V NAJEM
 
 
 

Datum: 2.9.2016
Številka: 609-1/2016-1
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje študija v tujini za šolsko leto 2015/2016
 
 
 
 

POVABILO k predlaganju kandidatov za sodnike porotnike
 
 


Datum: 25.11.2015
Številka: 042-01/2015
 
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - REFERENDUM ZZZD 2015
 
 
 


Datum: 18.9.2015
Številka: 609-4/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinaciranje študija v tujini za šolsko leto 2014/2015
 
 


Datum: 11.9.2015
 
JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniške delovnega mesta "VIŠJI SVETOVALEC" m/ž
 
 
 
 

Datum: 28.5.2015
Številka: 110-10/2015
 
JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC m/ž
 
 
 
 

Datum: 21.4.2015
Številka: 030-1/2015
 
JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Mengeš
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 629-3/2015
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2015
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 629-1/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 69-3/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 330-3/2015
 
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2015
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 671-2/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za leto 2015
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 69-1/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 69-2/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2015
 
 
 
 

Datum: 17.4.2015
Številka: 322-3/2015
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2015
 
 
 
 

Datum: 13.3.2015
Številka: 3520-2/2015
 
PONOVNI JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem na Slovenski cesti 28 v Mengšu
 
 


 
LETO 2014

Datum: 12.09.2014
Številka: 609-3/2014-2
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje študija v tujini za šolsko leto 2013/2014
 
 
 
 
 

 Številka: 041-3/2014
 
SKLEP o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora za predstavitev list kandidatov za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 13. julija 2014
 
 
 

Datum: 4.6.2014
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST 
 
 
 

Datum: 11.4.2014
Številka: 330-2/2014
 
JAVNI RAZPIS za oddajo tržnih mest v zakup v letu 2014
 
 
 
 
 

Datum: 11.4.2014
Številka: 041-2/2014
 
SKLEP o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov za volitve poslancev v evropski parlament
 
 
 

Datum: 11.4.2014
Številka: 3520-1/2014
 
PONOVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov v najem na Slovenski cesti 28 v Mengšu
 
 

Datum: 25.3.2014
Številka: 041-1/2014
 
Ponovno predlaganje kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš
 
 
 
  

Datum: 24.3.2014
Številka: 041-02/2014
 
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
 
 
 
 

Datum: 14.03.2014
Številka: 322-4/2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2014
 
 
 
 

Datum: 14.03.2014
Številka: 69-4/2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2014
 
 
 
 

Datum: 14.03.2014
Številka: 69-5/2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektovn v občini Mengeš za leto 2014
 
 
  

Datum: 14.03.2014
Številka: 69-6/2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš za leto 2014
 
 
 
 
Datum: 14.3.2014
Številka: 330-1/2014
 
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2014
 
 
 

Datum: 14.2.2014
Številka: 094-3/2014
 
JAVNI RAZPIS za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2014
 
 

Datum: 14.2.2014
Številka: 192-23/2013
 
JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Mengeš za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ogledu in promociji občine za leto 2014
 
 

Datum: 14.2.2014
Številka: 041-1/2014
 
Predlaganje kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš
 
 

Datum: 14.2.2014
Številka: 629-1/2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš
 
 
 
 

Številka: 671-1/2014
Datum: 17.01.2014
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranjen programov športa v občini Mengeš za leto 2014
 
 
 
 

Datum: 12.10.2013
Številka: 69-8/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2013
 
 
 

Datum: 13.09.2013
Številka: 609-5/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje študija v tujini za šolsko leto 2012/2013
 
 
 

Datum: 18. 04. 2013
Številka: 430-8/2013
 
JAVNI RAZPIS za oddajo javnega naročila storitev
Razpisna dokumentacija - Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Mengeš
 
 
 

Datum: 14. 02. 2013
Številka: 330-2/2013
 
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2013
 
 
 

 
Datum: 14. 02.2013
Številka: 322-2/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš za leto 2013
 
 
 

 
Datum: 14. 02. 2013
Številka: 629-1/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš
 
 
 
 

 
Datum: 14. 02. 2013
Številka: 671-1/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Mengeš za leto 2013
 
 
 
 

 
Datum: 14. 02. 2013
Številka: 69-3/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš
 
 
 

 
Datum: 14. 02. 2013
Številka: 69-2/2013
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš
 
 
 

 
Datum: 17. 01. 2013
Številka: 3520-2/2013
 
JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov v najem na Slovenski cesti 30 v Mengšu
 
 

 

 
LETO 2012

 
Datum: 19.11.2012
Številka: 3520-25/2012
 
RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM NA SLOVENSKI CESTI 28 IN 30 V MENGŠU
 
 
 
 

 
Datum objave: 14. 9. 2012
Številka: 609-1/2012
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
 
 
 
 

 
Datum objave: 10.9.2012
Številka: 3520-17/2012
 
RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM NA SLOVENSKI CESTI 28 IN 30 V MENGŠU
 
 

 
Datum objave: 18.6.2012
Številka: 69-6/2012
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ
 
 

 
Datum objave: 4.5.2012
 
Javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin OBČINSKI REDAR, v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
 
 

 
Datum objave: 13.04.2012
 
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš, št. 69-4/2012
 
 
 

 
Datum objave: 06.03.2012
 
Javni razpis: Izvajanje geodetskih storitev na območju občine Mengeš, št.: 430-4/2012
 
 
 

 
Datum objave: 17.2.2012
 
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš, št.: 629-1/2012
 
 
 

 
Datum objave: 17.2.2012
 
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za leto 2012, št.: 671-1/2012
 
 
 

 
Datum objave: 17.2.2012
 
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2012, št:: 094-3/2012
 
 

 
Datum objave: 17.2.2012
 
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Mengeš za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2012, št.: 81-12/2012
 

 
LETO 2011

JAVNO NAROČILO SANACIJA GROBELJSKE CESTE V MENGŠU, ŠTEVILKA: JN-G-0009/2011-POG
 
JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST 
 
                      -  POPIS - LETNO VZDRŽEVANJE CEST. xlsx -
                      -  POPIS - LETNO VZDRŽEVANJE CEST. (ofice 97-2003).xls
 
                      -  POPIS - ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST. xlsx 
                      -  POPIS - ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST. (ofice 97-2003).xls
 
Datum: 10.5.2011
Številka:  042-3/2011
 
Župan Občine Mengeš na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS-D, 105/08), 14. in 45. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) objavlja
 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE

DO UPORABE  PLAKATNIH MEST

 
Občina Mengeš ponuja organizatorjem referendumske kampanje za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno,  (v nadaljevanju: organizatorji), ki bo 5. junija 2011 brezplačno plakatiranje na naslednjih plakatnih mestih:
 
Mengeš
Ob Slovenski cesti:
- avtobusni postajališči Kulturni dom
Ob Glavnem trgu:
- avtobusno postajališče Veliki Mengeš na desni strani iz smeri Kamnika
 
Loka
- avtobusni postajališči Loka
- pred Gasilskim domom
 
Topole
- pred Gasilskim domom  
 
Dobeno
- na Dobenu pri studencu
Organizatorji lahko plakate namestijo na samostoječih panojih z največjo dovoljeno oglasno površino 2 m2. 
Vsak organizator lahko na posameznem mestu namesti le en pano.
Organizator volilne kampanje organizira in plača stroške izdelave, namestitve in odstranitve panojev.
Plakatiranje z volilno propagando v času volilne kampanje na drugih plakatnih mestih ni dovoljeno.
                                                                                Župan,   
 
                                                                           Franc JERIČ                                           
 
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA:
                  
                   -  SVETOVALEC-KA ZA PODROČJE DRUŽBENIH IN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI (doc)
 
                               -   Obrazci - Izjave (doc)
 
                                           -   Osnutek pogodbe (pdf)
 
                                                         -   Predračun (xls)
 
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS št. 110/2006-UPB1) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za
 
 
 
ODGOVORNEGA UREDNIKA
glasila Mengšan
 
Prijava mora vsebovati:
        lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo
        osebni in delovni življenjepis
        dokazila o izobrazbi
        vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih 
        programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila
        konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih 
        strukturo in način delovanja uredništva 
        urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski pristop
        reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja
 
Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:
        izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)
 
Mandat odgovornega urednika traja 5 let.
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.
 
Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v skupini, sposobnost za korektno delo.
Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.
 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 28.1.2011 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.
Številka: 039-5/2010
Datum: 8.12.2010
 
                                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                     volitve in imenovanja
                                                                                     Predsednik
                                                                                      Robert Ručigaj

Datum: 2.8.2016
Številka: 371-51/2015
Številka JN: 004345/2016-W01
 
REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE CESTE JP 753021 NA ZGORNJE DOBENO
 
 
 
- Tekst in načrti:
         - PZI Dobeno_01
         - PZI Dobeno_02
         - PZI situacija
         - PZI zakoličba
         - vtočni jašek 60-60
 
 

Datum: 21.7.2016
Številka: 430-8/2016
Številka JN: 003977/2016-W01
 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA UREDITVENEM OBMOČJU ME52 IN ME53 V MENGŠU
 
 
 
- Tehnično poročilo:
 
- Načrti:
       - kanalizacija_situacija
       - kanalizacija_detajl RJ
       - vodovod_situacija
       - vodovod_vzdolžni profil
 
 

Datum: 8.7.2016
Številka: 430-7/2016
Številka JN: 003548/2016-W01
 
IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU
 
 
 
- Projekt brvi:
      - Vzdolzni prerez
      - Detajl 1 in 2
      - Jeklo 1
      - Jeklo 2
      - Opornik nov
      - Opornik star
      - Talni prag
      - Tehnicno porocilo
      - Vodilna mapa
 
 
 
 

Datum: 29.6.2016
Številka: 430-6/2016
Številka JN: 003212/2016-W01
 
SANACIJA VODOVODNE INŠTALACIJE KUHINJE OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ
 
 
 
 
 
 

Datum: 21.6.2016
Številka: 3520-12/2015
Številka JN: JN002913/2016-W01
 
OBNOVA SCENSKE MEHANIZACIJE - SCENSKIH VLEKOV
 
 
 
 

Datum: 6.6.2016
Številka: 430-4/2016
Številka JN: 002241/2016-W01
 
UREDITEV PREZRAČEVANJA KUHINJE OŠ MENGEŠ
 
 
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 13.6.2016
     - skica 1
     - skica 2
  

Datum: 2. 6. 2016
Številka: 351-106/2015
Številka JN: JN002089/2016-W01
 
PRENOVA SANITARIJ V ZDRAVSTVENI POSTAJI MENGEŠ
 
 
- Popisi:
        - ZP skupna rekapitulacija
        - ZP strojne instalacije
        - ZP elektro dela
 
- Načrti:
         - Arhitektura
                   - shema vrat
                   - sanitarije - obstoječe stanje
                   - sanitarije - novo stanje 3
                   - sanitarije - novo stanje 1 - 2
                   - sanitarije - novo stanje 4 - 5
                   - sanitarije - novo stanje 6,7
                   - katalog izdelkov sanitarije
 
         - Strojne instalacije
                   - tehnično poročilo
                   - VoKa - sanitarije 1,2
                   - VoKa - sanitarije 3
                   - VoKa - sanitarije 4,5
                   - VoKa - sanitarije 6,7
                   - prezračevanje - sanitarije 1,2
                   - prezračevanje - sanitarije 3
                   - prezračevanje - sanitarije 4,5
                   - prezračevanje - sanitarije 6,7
                   - ogravanje - sanitarije 1,2
                   - ogrevanje - sanitarije 3
                   - ogrevanje - sanitarije 4,5
                   - ogrevanje - sanitarije 6,7
 
         - Elektrika
                   - sanitarije 1-2
                   - sanitarije 3
                   - sanitarije 4-5
                   - sanitarije 6-7
                   - tehnično poročilo elektrika
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 9.6.2016
                   - Police v ZD Mengeš-Sanitarije
 

 
 

Datum: 30.3.2016
Številka: 430-3/2016
Št. JN: 2340/2016
 
IZGRADNJA VZHODNEGA PRIZIDKA OŠ MENGEŠ
 
 
 
Grafične priloge:
- 03_načrti:
     - temelji
     - klet
     - pritličje
     - nadstropje
     - mansarda
     - ostrešje
     - streha
     - prerez a-a
     - prerez b-b
     - prerez c-c
     - prerez d-d
     - prerez e-e
     - fasade
     - stopnice ograja
     - premična stena
     - sheme vrat
     - sheme oken
 
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 15.4.2016 - NAČRTI ARHITEKTURA IN ARMATURA
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 19.4.2016
 
 

Datum: 24. 3. 2016
Številka: 371-74/2015
ŠT. JN: NMV 1879/2016
 
IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
 
 
 
 

 

Številka: 110-8/2016
Datum: 20.05.2016
 
JAVNI NATEÈAJ za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBÈINSKE UPRAVE V OBÈINI MENGEŠ
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 671-1/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 629-2/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-2/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 629-3/2016
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2016
 
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-1/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-3/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 330-2/2016
 
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

 Datum: 15.4.2016
Številka: 322-4/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Številka: 110-7/2016
Datum: 15.03.2016
 
JAVNI NATEČAJ za položajno delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
 
Rok za prijavo do vključno 23.03.2016.
 
 
 
OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Datum: 1.2.2016
Številka: 110-21/2015
 
OBVESTILO o končanem postopku internega natečaja
 
 

Datum: 13.1.2016
Številka: 039-1/2016-1
 
JAVNI RAZPIS za odgovornega urednika glasila Mengšan
 
 
SKLEP o javnem razpisu za podelitev priznanj ObČine Mengeš za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2016
 
 RAZPIS za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2016
 

Datum: 18.10.2017
Številka: 1100-1/2017-10
 
OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU INTERNEGA NATEČAJA ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO "REFERENT"
 
 
 
 

Številka: 041-2/2017-2
Datum: 7.9.2017
 
 
SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV OB VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, DNE 22. OKTOBRA 2017
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Številka: 609-4/2017-1
Datum: 4.9.2017
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
Datum: 21.8.2017
Številka: 041-2/2017-1
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE PREDSEDNIKA RS 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum: 21.8.2017
Številka: 040-1/2017-1
 
 
 
 
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - ZAKONODAJNI REFERENDUM II. TIR 2017
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Datum: 10.7.2017
Številka: 110-0008/2017-1
 
 
INTERNI NATEČAJ za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar
 
 
Datum: 10.7. 2017
Številka: 11-0009/2017-1
 
JAVNI NATEČAJ za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar
 
 
 
 

Datum: 14. 4. 2017
Številka: 629-2/2017
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2017
 
 
  

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 629-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš
 
 
 

Datum. 17.2.2017
Številka: 339-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 329-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 129-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-3/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-2/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2017