Javni razpisi 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
 


Objavljen javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI LUR
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v ponedeljek, 27. julija 2020, objavlja javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Glavni cilj projekta je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja.  RRA LUR v okviru projekta  zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.
 

 


Datum: 17.1.2020
Številka: 629-1/2020
 
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2020
 


Datum: 17.1.2020
Številka: 339-1/2020
 
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 


Datum: 17.1.2020
Številka: 69-2/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 329-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 69-3/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum. 17.1.2020
Številka: 129-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 69-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 629-2/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020