Javna naročila 2018

datum 19.09.2018
številka: 430-11/2018
številka objave: JN00647/2018-W01
 
DELNA REKONSTRUKCIJA DELA CESTE STUDENEC
 datum: 03.07.2018
številka 430-10/2018
številka objave. JN004499/2018-W01
 
OBNOVA ZAJČEVE VILE
 
 
Popravek 12.7.2018
- Popis delDatum: 20.4.2018
Številka: 430-6/2018

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE REDNEGA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE PODALJŠAN DO 29.05.2018 DO 10:00 URE
PDF Dokument

objava: Uradni list  RS 27/2018 z dne 20.04.2018
številka objave: Ob-2052/2018

- razpisna dokumentacija
- obrazci
- popis
 
21.05.2018
VPRAŠANJA IN ODGOVORI PONUDNIKOV
 
 

Datum: 19. 3. 2018
Številka: 430-5/2018
 
KOŠNJA IN UREJENJE REKREACIJSKIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ
 
Številka objave: JN001691/2018-W01. datum objave: 19.3.2018
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 

Datum: 10.1.2018
Številka: 430-20/2017
 
IZVEDBA ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ ZA GRADNJO NIZKOENERGETSKE ŠPORTNE DVORANE
 
Številka objave JN000117/2018-W01. Datum objave: 10.1.2018
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.