INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

 
 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice
Mengeška cesta 9
1236 Trzin
 
Tel.: 01 564 47 20
Fax: 01 564 47 21
 
 

 
Letna poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
 
 

 
Seznam predpisov Občine Mengeš na osnovi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti: