Projekt: STARA HIŠNA IMENA

14.06.2018
 
Naziv projekta:Stara hišna imena
Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.
 
Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.
 
Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Vodice
Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin
 
Projekt se izvaja v okviruLAS Za mesto in vaster je sofinanciran s straniEvropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.
 
Skupna vrednost projekta: 39.450,00 €