Projekt: OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS

14.06.2018
 
Naziv projekta:Oživitev tržnic 
 
V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah.
 
Oživitev tržnicje namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.
 
Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Medvode
Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda
 
Projekt se izvaja v okviruLAS Za mesto in vaster je sofinanciran s straniEvropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.
 
Skupna vrednost projekta: 110.432,09 €