Občinska priznanja

Vsebinska in normativna pravila glede podeljevanj občinskih priznanj ureja Odlok o podeljevanju priznanj občine Mengeš (Ur.v. 21/1997; 1/1999; 5/2001), ki ga je 26.2.1997 sprejel Občinski svet Občine Mengeš. Tehnična pravila pa ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj občine Mengeš (Ur.v. 23/1997; 5/2001) in je bil sprejet 7.5.1997.
 
 
OBČINSKA PRIZNANJA
 
 
Priznanja Občine Mengeš so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšem življenju občanov, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.
 
  
Priznanja občine so:
  • Naziv častni občan občine Mengeš
  • Priznanje Občine Mengeš (zlato, srebrno, bronasto)
  • Spominsko priznanje
  • Znak Občine Mengeš
 
Naziv častnega občana se podeli posamezniku, katerega delo in aktivnosti predstavljajo izjemne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma posamezniku, ki je posebno zaslužen za pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji občine in širše skupnosti
 
Zlato priznanje se podeli posamezniku z nad 25 letno uspešno delo na področju sedanje občine Mengeš, s katerim prispeva k ugledu in razvoju občine ter podjetju, zavodu in društvu za več kot 50 – letnico dela. Srebrno posamezniku z nad 15 oz. podjetju, zavodu in društvu z nad  25 – letnico dela, bronasto pa z nad 5 letno oz. nad 15 – letnico dela.
 
Spominska priznanja Občine Mengeš podeljuje župan, brez razpisa, vidnim znanstvenim, kulturnim ter drugim uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino Mengeš.
 
Znak občine podeli občinski svet brez razpisa, za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
 
Dosedanji nagrajenci so:
 
Leto 2015
 Zlato priznanje Anton Škarja   
 Srevrno priznanje Marjan Mušič   
 Bronasto priznanje Brane Vrhovnik   
 Bronasto priznanje Aleš Dimec   
 Znak Občine Mengeš dr. Janez Vasle   
 Znak Občine Mengeš Alojzij Pišek   
 Znak Občine Mengeš Nina Binter   
 Znak Občine Mengeš Dejan Zarić  
 Znak Občine Mengeš Kristina Momčilov  
 
 
Leto 2014
Častni občan Peter Krušnik  za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Zlato priznanje PGD Loka pri Mengšu  za 80 let delovanja
Srebrno priznanje Marjana Brojan  za prizadevno delo na družbenem področju
Srebrno priznanje Gregor Gostiša  za prizadevno delo v namiznem tenisu
Znak Občine Mengeš
kadetinje namizno teniške sekcije ŠD Partizan Mengeš
 državne prvakinje v namiznem tenisu
Znak Občine Mengeš Uredniški odbor (Nataša Vrhovnik Jerič, Jože Brojan, Miro Urbanc, Robert Ručigaj in Peter Krušnik)  za izdajo knjige - Loka pri Mengšu v objemu časa
Znak Občine Mengeš Nataša Vrhovnik Jerič  za prizadevno delo na kulturnem področju
Znak Občine Mengeš Boštjan Svete  za delo z maldimi v folklorni skupini KD Svoboda Mengeš
Znak Občine Mengeš Anton Muller  za prizadevno delo na družbenem področju
 
Leto 2013
Zlato priznanje  Avgust Aleš  za dolgoletno aktivno delovanje v gasilstvu 
Srebrno priznanje  Aleš Selak  za prizadevno delo v smučarsko skakalnem  športu
Bronasto priznanje  Cirila Dermastja  za prizadevno delo na turističnem področju
Znak Občine Mengeš  Blanka Tomšič  za organiziranje mladinske dejavnosti
Znak Občine Mengeš  Anton Skok  za ohranjanje kulturne dediščine
Znak Občine Mengeš  Katja Jeretina  za uspehe v kolesarstvu
 
Leto 2012
Zlato priznanje Avto moto društvo Mengeš za dolgoletno aktivno delo
Srebrno priznanje Niko Urankar za prizadevno delo v kolesarskem društvu Mengeš
Srebrno priznanje Luka Pirš za dolgoletno aktivno delo pri ŠD Partizan
Bronasto priznanje Slavko Grilc za dolgoletno vsestransko prizadevno delo
Bronasto priznanje Matjaž Loboda za prizadevno delo na kulturnem področju
Znak Občine Mengeš Miha Žargi 3. mesto na svetovnem prvenstvu kadetov 2011 v savatu
Znak Občine Mengeš Anže Lanišek 1. mesto na mladinski olimpijadi v smučarskih skokih
 
Leto 2011
Zlato priznanje Janko Černivec za prizadevno delo  
Srebrno priznanje Miro Urbanc za prizadevno delo v gasilski dejavnosti 
Srebrno priznanje Peter Jemec za prizadevno delo
Bronasto priznanje OO Zveze veteranov vojne za Slovenijo - sekcija Mengeš za prizadevno delo
Bronasto priznanje Martin Aleš za prizadevno delo
 
Leto 2010
Častni občan Jože Mlakar za dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju
Zlato priznanje Robert Ručigaj za prizadevno delo na gasilskem področju v občini Mengeš
Zlato priznanje Ivan Sivec za prizadevno delo v občini Mengeš
Srebrno priznanje Peter Krušnik za dolgoletno prizadevno delo
Bronasto priznanje Mateja Jemec Tomazin za prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanje Miro Šušteršič za prizadevno delo na področju alpinizma
Bronasto priznanje KD Antona Lobode Loka pri Mengšu za 15 letnico delovanja
 
Leto 2009
Zlato priznanje Franc Zabret za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Srebrno priznanje Janez Galjot za dolgoletno prizadevno delo
Srebrno priznanje Vinko Sitar za dolgoletno delo na glasbenem področju
Bronasto priznanje Zorka Požar za vsestransko prizadevno delo
Bronasto priznanje Ludvik Mikola za prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš
Bronasto priznanje Štefan Kovač za prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš
 
 
Leto 2008
Zlato priznje Francka Trobec za dolgoletno prizadevno delo na področju športa
Srebrno priznanje Franc Hribar za dolgoletno prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanje Ivan Bergant za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Bronasto priznanje Slavko Sedeljšak za vsestransko prizadevno delo
 
Leto 2007
Zlato priznanje Roman Maligoj za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Zlato priznanje Janez Per za dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš
Srebrno priznanje Srečko Hribar za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš 
Srebrno priznanje Primož Kosec za prizadevno delo na glasbenem področju
Bronasto priznanje KD Mihaelov sejem za 15 let delovanja 
Bronasto priznanje Vido Repanšek za povezanost in podporo društvom v občini Mengeš 
 
Leto 2006
Zlato priznanje ŠD Partizan Mengeš za 60 let delovanja na področju športa
Srebrno priznanje Franc Bergant za dolgoletno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanje Justina Jerič za predano delo na kulturnem in gasilskem področju
Bronasto priznanje Matjaž Repnik za predano delo na kulturnem področju
 
Leto 2005
Zlato priznanje Ivan Ošep za dolgoletno prizadevno delo pri AMD Mengeš 
Srebrno priznanje Ignac Zaletelj za dolgoletno umetniško delovanje na področju unikatnega in umetniškega izdelovanja glasbil
Srebrno priznanje Majda Trobec za dolgoletno prizadevno delo na humanitarnem področju
Bronasto priznanje Jerica Stopar za prizadevno delo na humanitarnem področju
 
Leto 2004
Častni občan Franc Zabret za dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju
Zlato priznanje Planinsko društvo Janez Trdina za 50-let delovanja na področju planinstva, alpinizma in pohodništva
Zlato priznanje Jože Mlakar za delo in življenje z osebami s prilagojenim programom ter raznoliko ljubiteljsko delo na športnem področju
Zlato priznanje Štefan Borin za dolgoletno delo na društvenem področju
Srebrno priznanje Lado Kosec za dolgoletno delo pri KD Mengeška godba
Srebrno priznanje Franc Urbanc za dolgoletno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanje Tonček Premk za razvoj kraja in kmečkega turizma na Dobenu
 
Leto 2003
Zlato priznanje Štefka Mlakar za dolgoletno delo v kulturni dejavnosti
Srebrno priznanje Jože Brojan za dolgoletno kulturno delovanje
Bronasto priznanje Aleš Selak za terensko delo pri Smučarsko skakalnem klubu Mengeš
Bronasto priznanje France Bergant za dolgoletno gasilsko delovanje
 
Leto 2002
Častni občan Franc Blejc za dolgoletni nesebični prispevek na društvenem področju v občini
Zlato priznanje Janez Koncilija za prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanje Lojze Ručman za dolgoletno delo v taborniški organizaciji
Srebrno priznanje Stane Lužar za dolgoletno vsestransko delovanje
Bronasto priznanje Minka Videmšek za oživljanje narodnih noš
Bronasto priznanje Anton Ipavec za dolgoletno vsestransko delovanje
Bronasto priznanje Anton Skok za etnološki prikaz kmečkega življenja
 
Leto 2001
Zlato priznanje Pepca Blejc za dolgoletno delo na kulturnem področju
Srebrno priznanje Stane Šimenc za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanje Janez Škrlep za dolgoletno vsestransko aktivnost na družbenem področju
Bronasto priznanje Miroslav Aleš za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanje Feliks Šegatin za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanje Brane Šuštar za aktivno delo v športu
 
Leto 2000
Zlato priznanje Ida Trobec za dolgoletno delo v izobraževanju in različnih društvenih dejavnostih
Srebrno priznanje Jože Žargi za dolgoletno sktivno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanje Moški komorni zbor Mengeški zvon za 25-letnico delovanja
Bronasto priznanje Justina Koželj za dolgoletno sktivno delo pri KD Svoboda Mengeš
Bronasto priznanje Peter Krušnik za dolgoletno aktivno delo v društvenih dejavnostih
Bronasto priznanje Jože Peterca za dolgoletno aktivno delo pri Lovski družini Mengeš
 
Leto 1999
Zlato priznanje Pavle Kosec za dolgoletno uspešno delo na glasbenem področju
Zlato priznanje Jože Gorjan za dolgoletno aktivno delo v KD Mengeška godba
Srebrno priznanje Mara Lužar za dolgoletno aktivno delo pri Rdečem križu
Srebrno priznanje Franc Veider za dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju
Bronasto priznanje Ivan Vidrih za dolgoletno aktivno delo pri AMD Mengeš
 
Leto 1998
Častni občan Slavko Pišek za dolgoletni nesebični prispevek na družbenem in društvenem področju v občini
Zlato priznanje Franc Blejc za dolgoletno delo v PGD Mengeš
Zlato priznanje Matej Blejec za dolgoletno delovanje na področju čebelarstva
Srebrno priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Lek Mengeš za 50-let delovanja na področju zaščite in reševanja
Srebrno priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Topole za 50-let delovanja na področju zaščite in reševanja
Srebrno priznanje Jože Mlakar za 20-letno delo z mladimi
Srebrno priznanje Janez Kosec za humana dela na področju alpinizma
Bronasto priznanje Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb - INCE Mengeš za 20-let delovanja
Bronasto priznanje Niko Urankar za prizadevno delo pri razvoju kolesarstva
Spominsko priznanje Matjaž Rogelj za izjemne uspehe v računalništvu
Spominsko priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Topole za uspeh na gasilski olimpijadi na Danskem, julij 1997
Spominsko priznanje Župan mestne občine Novo mesto, Franci Koncilija za utrjevanje prijateljskega sodelovanja
 
Leto 1997
Zlato priznanje KD Mengeška godba za več kot 100-letno aktivno delovanje
Zlato priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Mengeš za več kot 100-letno aktivno delovanje
Zlato priznanje Osnovna šola Mengeš ob 200-letnici javnega šolstva v Mengšu
Srebrno priznanje Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš ob 25-letnici delovanja
Srebrno priznanje Turistično društvo Mengeš za večletno aktivno sodelovanje
Srebrno priznanje Lovska družina Mengeš ob 50-letnici delovanja
Srebrno priznanje TVD Partizan Mengeš za večletno aktivno sodelovanje
Bronasto priznanje KD Franca Jelovška Mengeš ob 5-letnici delovanja
Znak občine Mengeš Monika Kambič za izjemne dosežke v alpinizmu
Znak občine Mengeš Špela Burgar za izjemne dosežke v namiznem tenisu
Znak občine Mengeš Peter Janežič za izjemne dosežke v squashu
Znak občine Mengeš Klemen Leben za izjemne dosežke na glasbenem področju