Zdravstvena postaja Mengeš

Zdravstvena postaja Mengeš je del javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale, katerega soustanoviteljice so Občina Domžale, Mengeš, Lukovica in Moravče. Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občin ustanoviteljic v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupnih prebivalcev, nudi nujno medicinsko pomoč, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko itd.
 
 
 
    ZDRAVSTVENA POSTAJA
MENGEŠ
 
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš