Vrtec Mengeš

 
Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Mengeš. Njegova temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program. Po novem deluje v treh enotah, in sicer v vrtcu Gobica, Sonček ter prostorih OŠ Mengeš.
 
 
 
Uprava Vrtca Mengeš
ENOTA GOBICA
 
Šolska ulica 12
1234 Mengeš
Tel.: 01 / 72 30 220
Fax.: 01 / 72 30 225
 
 
 
 
 
     
ENOTA SONČEK
  
Zoranina ulica 5
1234 Mengeš
Tel.: 01 / 72 37 500