Osnovna šola Roje

Osnovna šola Roje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvaja program oddelkov vzgoje in izobraževanja ter razvojnega oddelka in prilagojen vzgojno-izobraževalni program za OŠ z nižjim izobraževalnim standardom. Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo Občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče.
 
 
 
        Osnovna šola ROJE
 
     Kettejeva ulica 15, Domžale
1230 Domžale
  
Tel.: 01 722 52 60
Fax.: 07 722 52 65