Osnovna šola Mengeš

Osnovna šola Mengeš in občina Mengeš imata bogato zgodovino šolstva in izobraževanja. Po nekaterih virih naj bi zasilna šola v mengeški župniji delovala že v 16. stoletju. V vsem tem času se je zamenjalo kar nekaj lokacij, kjer se je izvajal pouk. Zadnja sprememba je bila leta 1972, ko je bilo zgrajeno novo šolsko poslopje na lokaciji pod Gobavico, kjer stoji še danes.
 
Seveda pa je šola v tem času doživela kar nekaj prostorskih širitev, izboljšav in korektivov, s katerimi je Občina Mengeš, kot ustanoviteljica, poskrbela za nemoteno izvajanje programov izobraževanja.
 
 
 
 Osnovna šola Mengeš
 
    Šolska ulica 11
   1234 Mengeš
        Tel.: 01 724-76-10   
     Fax.: 01 724-76-18