Muzej Mengeš

Muzej Mengeš je zavod s pravico javnosti, ki zbira, dokumentira, hrani, restavrira, raziskuje, publicira, razstavlja dediščino duhovne in materialne kulture s področja občine Mengeš in okolice. Občina ima z muzejem od leta 1997 sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe muzejske dejavnosti in dejavnosti varstva kulturne dediščine na območju občine.
 
 
 
         
 
MUZEJ MENGEŠ
 
Trdinov trg 10
1234 Mengeš
  
Tel.: 01 729 10 03,
031 395 719
Fax.:01 729 10 04
  
      info@muzej-menges.si