Lekarna Mengeš

Mestne lekarne so javni zavod, kamor spadajo lekarna Domžale, lekarna Kamnik, lekarna Litija, lekarna Mengeš, lekarna Moravče, lekarna Nova Litija, lekarna Novi trg in lekarna Radomlje. Zavod opravlja kot javno službo lekarniško dejavnost, v okviru katere zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
 
JZ MESTNE LEKARNE
 
Šutna 7        
1240 Kamnik
Tel.: 01 83 19 200