Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš

Glasbena šola Domžale je vzgojno izobraževalni zavod, ustanovljena za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja po programih po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Glasbeno šolo je ustanovila Občina Domžale, skupaj s soustanoviteljicam, ki so: Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin. Glasbena šola Domžale je stalna članica Zveze slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ), ravnatelj pa je njen predsednik in delegat ZSGŠ v Evropski zvezi glasbenih šol (EMU).
 
Glasbena šola Domžale z oddelkom v Mengšu izobražuje, vzgaja in sooblikuje osebnost učenca, odkriva in razvija glasbene talente, omogoča učencem, da svoje znanje pokažejo na nastopih in koncertih, talentiranim učencem daje možnost, da se udeležujejo tekmovanj, učencem, ki želijo nadaljevati šolanje na srednji stopnji omogoča pripravo za nadaljevanje šolanja, omogoča učencem umetniško doživljanje in izražanje glasbe, vzgaja izobražene ljubitelje glasbe, učenci pridobivajo izkušnje za delovanje v ljubiteljskih skupinah, orkestrih in zborih, vzgaja za obče kulturne vrednote, vzgaja za medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje z drugimi in vzgaja čut odgovornosti, skrbi za ohranjanje glasbene dediščine, skrbi za ohranjanje lastne kulturne dediščine. Oddelek Mengeš deluje v nekdanjih prostorih osnovne šole.
 
  
 
ODDELEK MENGEŠ

Trdinov trg 8
1234 Mengeš
Tel.: 01/723-71-93,
01/723-01-38