Zastava

Občinski svet občine Mengeš je na svoji 10. seji dne, 8. 11. 1995, sprejel ODLOK O UPORABI GRBA IN ZASTAVE OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95), v katerem je določena vsebina ter uporaba obeh simbolov.
 
 
Zastava v originalu meri 800 x 2400 mm, na spodnjem delu pa je izrez v izmeri 400 x 200 mm. Zastava je razdeljena po sredini na levo modro polje (barva HKS 42, RAL 5002, PANTONE 287 C) in desno belo polje (barva Ral 9003).
Gledano po širini je grb nameščen po sredini, gledano po višini pa tako, da zgornji prazni prostor nad grbom tvori kvadratno polje. Grb Mengša je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka ½ širine zastave.