Grb

Občinski svet občine Mengeš je na svoji 10. seji dne, 8. 11. 1995, sprejel ODLOK O UPORABI GRBA IN ZASTAVE OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95), v katerem je določena vsebina ter uporaba obeh simbolov.
 
 
 
 
 
Grb Mengša je posnet po grbu nekdanjih vitezov Mengeških, lastnikov nekdanjega gradu na Gobavici nad Mengšem. Tak je namreč upodobljen v njihovem grbu na ohranjenih pečatih (najstarejši je Hertlina Mengeškega na listini iz 1320). Po grbu Mengeških gospodov iz 14. stoletja je to modri trnek v srebrnem polju, kot je barve označil Valvasor v svoji Grbovni knjigi. V heraldiki je srebrna barva enaka beli, osnovno pravilo pa veleva, da pride barva na kovino (srebrno/bela, zlato/rumena) ali kovina na barvo (rdeča, modra, zelena in črna). Grb je torej heraldično pravilno oblikovan, vsebinsko pa je tudi povezan s samim Mengšem tako, da predstavlja tudi po svoji enostavnosti zaradi samo enega predmeta in le dveh barv (bele in modre) tudi osnovo za krajevno zastavo. Mengeški grb torej ni plod neke fantazije o čudnem živalskem bitju, ampak navaden trnek – morda pa so si stari Mengeški po bitkah in turnirjih mirili živce z ribolovom.
 
Grb občine Mengeš je prilagojen standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v beli barvi (RAL 9003) je izrisan dvojni trnek v modri barvi (HKS 42, RAL 5002, PANTONE 287 C), ščitno polje pa obkroža rdeč rob (HKS 15, RAL 3000, PANTONE 1805 C).