Vzdrževanje semaforskih naprav

Za vzdrževanje semaforskih naprav v občini Mengeš skrbi:
 
EL-TT d.o.o.
Suhadole 21
1218 Komenda
g. Stanislav Vodlan
GSM: 041 754-419
e-pošta: ELTT@siol.net