Javna razsvetljava

Za področje javne razsvetljave v občini Mengeš skrbi:
 
 
Izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja po koncesijski pogodbi ter odprava napak:
 
Javna razsvetljava d.d.
Center za prijavo napak
e-pošta: info@jr-lj.si
Telefon: 01/58-63-600
Fax: 01/54-29-400