Oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda

Za področje oskrbe s pitno vodo in za področje odvajanja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Mengeš skrbi:
 
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK DOMŽALE d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
Tel: 01 729 54 40
Fax: 01 729 54 50