Gasilska društva


 
GASILSKA ZVEZA MENGEŠ
Zavrti 2, 1234 Mengeš
Predsednik: Janez Koncilija
Telefon: 01/723 70 61
 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MENGEŠ
Zavrti 2, 1234 Mengeš
Predsednik: Sandi Jaklič
Telefon: 041/661-428
 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKA PRI MENGŠU
Gasilska cesta 46,Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš
Predsednik: Robert Ručigaj
Telefon: 041/415-476, 01/723 04 22
 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOPOLE
Topole 21, 1234 Mengeš
Predsednik: Franc Hribar
Telefon: