CIVILNA ZAŠČITA

Dnevne informacije o koronavirusu
 


KONTAKTI:
 
Štab civilne zaščite Občine Mengeš
Kolodvorska 2b
1234 Mengeš
 
Telefon:     01/292 61 11
E-naslov:   stab@cz-menges.si

 
PRENEHANJE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s 4. majem 2020 razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.
 

PRIPRAVA NAMESTITVENIH KAPACITEV  - ENOTA  CZ  Občine Mengeš ZA NAMESTITEV oz. POSTAVITEV  LEŽIŠČA
 
 

PRIPOROČILO ŠTABA CZ OBČINE MENGEŠ OSEBAM, KI BODO IZVAJALE NAKUPE V ŽIVILSKIH TRGOVINAH
 
Priponka:
 

Obvestilo gospodarskim družbam v občini Mengeš
 
Glede na precejšnje povpraševanje po zaščitnih sredstvih, ki jih gospodarske družbe potrebujejo za svoje zaposlene, vam sporočamo, da Občina Mengeš in Civilna zaščita ne nudita zaščitnih sredstev za gospodarske službe. Za zaščitna sredstva v družbah je zadolžena družba sama. Civilna zaščita in občina sta zadolženi, da poskrbita za zaščitna sredstva za svoje zaposlene, za štab CZ ter za vse tiste osebe, ki bodo v sistem kakorkoli vključene v procese (npr. prostovoljci za pomoč pri oskrbi nujno potrebnih oseb, osebam, ki nudijo obvezno pomoč na domu ...).
 
Vlada je preklicala v ponedeljek 16. 3. 2020 objavljeno uredbo o prepovedi prodaje zaščitnih sredstev fizičnim in pravnim osebah, tako da je nekaj zaščitnih sredstev prav gotovo možno dobiti na prostem trgu.
Po najnovejših današnjih navodilih s strani Uprave RS za zaščito in reševanje občinski štab Civilne zaščite zgolj zbira podatke o potrebnih zaščitnih sredstvih po družbah, in sicer na elektronskem naslovu: obcina.menges@menges.si.
 
Več informacij in navodil se nahaja na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2.
 

Ostanite zdravi!
 
Jure Šinkovec
poveljnik CZ
 


ODPADKE V GOSPODINJSTVIH Z BOLNIKI, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA COVID-19 SE LAHKO ODVRŽE IZKLJUČNO V POSODO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE
 
Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.
 
 
 

EPIDEMIJA COVID-19
V ponedeljek, 16. 3. 2020 do 10.00 je bilo na NIJZ sporočeno 249 potrjenih primerov z novim Corona virusov (SARS –CoV-2).
 
Po epidemioloških podatkih, ki smo jih do sedaj prejeli, obolele osebe prihajajo iz naslednjih
statističnih regij: 94 iz osrednjeslovenske, 46 iz jugovzhodne Slovenije, 38 iz savinjske, 21 iz
podravske, 15 iz gorenjske, deset iz pomorske-notranjske, osem iz obalno-kraške, sedem iz
pomurske, trije iz goriške in koroške in en primer iz posavske regije. Trije oboleli so tuji
državljana, epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med obolelimi je 120 žensk in 129 moških, za eno osebo starost še ni znana. 
 
AKTIVNOSTI CZ RS
Postavljen je bil mobilni stacionarij MOB STAC, nadaljujejo se aktivnosti za vzpostavitev delovanja.
V okviru Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) deluje Služba za podporo štabu Civilne zaščite RS. Poveljnik CZ RS je sklical sestanek Štaba CZ RS. Sestanek je bil 15. 3. ob 10.00 uri.
URSZR je o najnovejši situaciji in sprejetih ukrepih za preprečevanje okužbe s koronavirusom obvestila sosednje države, Evropsko komisijo, NATO in UN-OCHA.
 

 
 
PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2) ZA GASILCE IN OSTALE PRIPADNIKE SIL ZA ZAŠČITO REŠEVANJE IN POMOČ
 
 
 


Datum: 29.8.2018
 
Načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesreči
 

Datum: 17.3.2016
Številka: 840-1/2016
 
SKLEP o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Mengeš
 
 

Datum: 17.3.2016
 
MERILA za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite