Uredniški odbor

 
Uredništvo oz. uredniški odbor sestavlja odgovorni urednik ter člani odbora, katere določi urednik. Slednji člane seznani s programsko zasnovo javnega glasila in profesionalnimi kodeksi, ki jih ob sprejetju funkcije tudi sprejmejo kot izhodišče za svoje delovanje.
 
Odgovornega urednika z večino glasov imenuje Občinski svet, kot izdajatelj glasila, za mandatno dobo 5 let. Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil in oblikovanju posamezne številke. Urednik mora o svojem delu in planu za naprej enkrat letno pisno poročati izdajatelju ter mu odgovarja za uresničevanje programske zasnove.
  
Sestava:
  • Edvard Vrtačnik (odgovorni urednik)
  • Primož Hieng (član)
  • Štefan Markovič (član) 
  • Maša Skok (član)
  
 
Naloge:
  • Skrbi za programske vsebine (vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge informacije) ter avtorska dela z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti in množičnega komuniciranja.