Leto 2016

MENGEŠ, 16.12.2016 
 
OBVESTILO O POPOLNI CESTNI ZAPORI ZARADI PROTESTNEGA SHODA
 
Občina Mengeš je na podlagi vloge Civilne iniciative za izboljšanje prometnovarnostnih razmer v Mengšu, za namen izvedbe protestnega shoda, ki bo potekal dne 19.12.2016 med 15.30 in 16.30 uro, izdala:
 
-  dovoljenje za uporabo javnih površin pred poslovno stanovanjskim objektom na Slovenski cesti 67, v Mengšu (parkirni prostor pred trgovino Mercator) in
 
- dovoljenje za izvedbo cestne zapore občinske javne ceste: Trubarjeva cesta – JP 753151 in povezovalne ceste med Slovensko cesto in Zoranino ulico – JP 753291.
 
Organizator shoda je Civilna iniciativa za izboljšanje prometnovarnostnih razmer v Mengšu, kontaktna oseba: Branko Lipar, tel: 040-354-111, elektronski naslov: branko.lipar@gmail.com