Leto 2009

  Prvi šolski dan za mengeške osnovnošolce

Mengeš, 1. september 2009 - Prvi šolski dan v letu 2009/2010 je bil tudi na mengeški osnovni šoli malce drugačen kot ostali dnevi, še zlasti za vse prvošolčke in njihove starše. Kar 58 prvošolčkov je na mengeški osnovni šoli danes prvič sedlo v šolske klopi, kjer bodo znanje nabirali v treh oddelkih. Po besedah ravnatelja šole Milana Burkeljce, si bodo vsi zaposleni na šoli prizadevali, da bo znanje glavna vrednota, želijo si dobrega sodelovanja s starši ter še naprej veliko dobrega razumevanja s strani Občine. Zbrane starše prvošolčkov je pozdravil tudi župan Franc Jerič, zaželel jim je, da bi bil ta dan še posebej lep in poseben. Nekaj besed pa zbranim namenil tudi Andrej Jordan, vodja okoliša Mengeš -Trzin iz Policijske postaje Domžale, poudaril je velik pomen varnosti v cestnem prometu. Novost na šoli pa je v letošnjem letu akvarij, katerega so si učenci močno želeli že dalj časa, kupili pa so ga iz denarja, zbranega pri akciji zbiranja starega papirja. 
,
 
 
 
 Občni zbor Veteranov vojne za Slovenijo

Dobeno, 20. november 2009 – Na Kmečkem turizmu pri Blažu na Dobenem je potekal Občni zbor Veteranov vojne za Slovenijo, sekcije Mengeš. Prisotnih je bilo 31. članov, v uvodnem govoru je člane sekcije ter goste pozdravil predsednik OZVVS Domžal, sekcije Mengeš, Lado Skok.  Uvodoma je  povedal, da se akcij območnega združenja udeležuje vedno več Mengšanov ter hkrati povabil ostale k udeležbi. Sicer je sekcija zelo dejavna, redno se udeležujejo pohodov, proslav, komemoracij, športnih iger ter veteranskih plesov. Letošnja pridobitev so nove zastave, drogovi ter podstavki. Med pomembnejše prireditve štejejo razstavo Rudolfa Maistra v Kulturnem domu Mengeš, s katero so želeli, še posebej otrokom, povedati kaj veè o domoljubju. Zadovoljni so bili tudi s pridobivanjem sredstev za nemoteno delo sekcije, hkrati pa so povabili vse, ki so pripravljeni dodatno pomagati.
Želja, ki ostaja za prihodnost je pridobitev novih uniform.
Člane sekcije je pozdravil tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in ob tem povedal, da podpira njihovo delovanje ter obljubil pomoč Občine tudi v prihodnje, seveda v okviru možnosti.
S podelitvijo priznanj sponzorjem, so člani sekcije zaključili uradni del zbora.

  Praznovanje v Domu počitka Mengeš

 
Mengeš, 20. november 2009 – Praznovanja v Domu počitka Mengeš se kar vrstijo. Ponovno so zabeležili devetdesetletnico, tokrat je praznovala njihova oskrbovanka Albina Jurman. Gospa Jurman je v domu dobra štiri leta, kot sama pravi, se počuti kot kraljica v hotelu. Gospa Albina izhaja iz družine, kjer je bilo sedem otrok. Leta 1946 sta se z možem preselila v "Veliki" Mengeš, saj je mož kot glasbenik delal v tovarni glasbil Melodija. Po nekaj letih ju je pot odpeljala v Domžale, kjer se je gospa Albina zaposlila v tovarni Toko. Je mati štirih otrok, ima devet vnukov in devet pravnukov. Rada gleda televizijo, bere in posluša glasbo. Včasih je zelo rada tudi vrtnarila.
Ob tem posebnem dnevu so ji zapele članice Pevskega zbora oskrbovank. Direktorica Doma počitka Irena Gričar ji je zaželela še veliko zdravja in dobrega počutja v njihovem okolju. Slavljenki sta prišla čestitati tudi župan Občine Domžale Toni Dragar in podžupan Občine Mengeš Jože Vahtar.

 
 
Medeni zajtrk v vrtcu Sonček

Mengeš, 20. november 2009 – V vrtcu Sonček so pripravili prav poseben zajtrk, medeni. Takšne vrste zajtrka pripravljajo že tretje leto zapored. Otrokom in njihovim učiteljicam so se ob tej posebni priložnosti pridružili še čebelarji, župan Občine Mengeš Franc Jerič, ravnateljica vrtca Mojca Novinec Babič, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, svetovalec predsednika Franc Hočevar,  glavna gostja je bila soproga predsednika države Republike Slovenije, Barbara Miklič Türk. Glavna jed je bil seveda med. S promocijo zdrave prehrane, uporabo medu ter medenih izdelkom, so želeli otrokom pokazati, kako so čebele in njihovi izdelki, pomembni za naše zdravje. Ravnateljica vrtca Mojca Babič Novinec je povedala, da si želijo to akcijo nadaljevati tudi v prihodnosti in s tem še naprej otroke spodbuditi k uživanju medu. Njenim besedam se je pridružil tudi župan Franc Jerič ter poudaril, da bi se takšna akcija osveščanja o ohranjanje narave in zdravi prehrani morala še bolj izpostaviti. Da je ta akcija širšega pomena, je povedal predsednik Čebelarske Zveze Slovenije Boštjan Noč, in dodal, da so k sodelovanju povabili še ostale vrtce. S tem želijo prikazati, kakšen pomen ima čebela za ohranjanje našega čistega okolja. Da je med zelo zdrav in kakovosten, je povedala tudi gospa Barbara Miklič Türk. Ker ga tudi sama zelo rada zaužije, je to svetovala tudi otrokom v skupini Ribice.
 

Razstava likovnega društva v prostorih Občine Mengeš

 
 
Mengeš, 18. 11. 2009 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Domžale, v sodelovanju z Likovnim društvom Mengeš, je organizator razstave likovnih del udeležencev Območnega srečanja likovnih skupin »Mengeš 2009« z naslovom »Kolaž - Mengeš 2009«. Razstava, ki bo odprta predvidoma do konca leta 2009, ob ponedeljskih in petkih od 8. do 12. ure in ob sredah od 8. do 17. ure, bo na ogled v prenovljenem Likovnem razstavišču v stavbi, kjer ima sedež občinska uprava Občine Mengeš. Avtorji del, postavljenih na ogled, so članice in člani društev: Likovnega društva Senožeti Radomlje, Likovnega društva Petra Lobode Domžale, Likovnega društva Mengeš, Likovnega društva Kamnik in Likovnega društva Krašnja. Župan Franc Jerič je razstavo pospremil na pot z besedami: »Veseli me, da ti prostori ne bodo več samo čakalnica za občanke in občane, ki prihajajo v naše prostore, ampak tudi prijeten prostor, katerega stene bodo krasile ustvarjalnost naših likovnikov. Ob tej priložnosti je predsednica Likovnega društva Mengeš Leonida Goropevšek Kočar povedala, da so se iz kolaža razvile likovne tehnike, ki so v marsičem zaznamovale tok umetnosti 20. stoletja: asemlaž, dekolaž in fotomontaža. Kolaž je pomenil tudi drugačno razmišljanje o tem, kaj je umetniško delo in kakšen je status umetnine kot avtorskega dela. Fotogalerija ...

  Posebna zahvala gasilcev PGD Topole

Topole, 12. november 2009 – V gasilskem domu v Topolah je bil poseben dogodek. Zbrali so se vsi člani Prostovoljnega gasilskega društva Tople z namenom, da bi se osebno, in vsakemu posebej, zahvalili za finančno in materialno pomoč njihovi tekmovalni ekipi, ki je sodelovala na mednarodnem gasilskem tekmovanju v Ostravi na Češkem. Člani PGD Topole so se namreč uvrstili na odlično peto mesto ter v svoji kategoriji osvojili zlato značko. Ob tej priložnosti je predsednik PGD Topole Franc Bergant v svojem nagovoru povedal: »V mesecu novembru smo enkrat tedensko pričeli s kondicijskimi pripravami v telovadnici Osnovne šole Mengeš. Za vaje tridelnega napada nas je pot vodila v novozgrajene prostore podjetja Filc v Škofjo Loko in to dvakrat na teden, do meseca aprila, ko je bilo v Kočevju izbirno tekmovanje enajstih najboljših slovenskih ekip kategorije članov B. Na tem tekmovanju smo dosegli tretje mesto in možnost nastopa na olimpijadi je bila zagotovljena. Zaključena ureditev Prešernove ceste v Mengšu
 

Mengeš, 12. novembra 2009 – Danes dopoldne sta direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste mag. Gregor Ficko in župan Občine Mengeš Franc Jerič slavnostno predala v uporabo novourejeni odsek Prešernove ceste v Mengšu. Z ureditvijo 720 metrov dolgega odseka glavne ceste G2-104/1138, je središče Mengša bogatejše za sodobno urejeno prometnico, ki zaradi pločnikov zagotavlja večjo prometno varnost tudi najšibkejšim udeležencem v prometu. Ureditev Prešernove ceste je potekala v dveh fazah. V okviru prve faze je bil obnovljen 325 metrov dolg odsek, v drugi fazi pa še 395-metrski odsek. Dela so poleg ureditve vozišča obsegala še razširitev mostu,  gradnjo pločnikov, izvedbo javne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja in obnovo komunalne infrastrukture. V kratki slovesnosti so sodelovali učenci  Osnovne šole Mengeš ter Godba Mengeš.   Več ...
 


 
 
Na novinarski konferenci župan predstavil aktualne projekte v Občini Mengeš
 

Mengeš, 12. novembra 2009 - Danes dopoldan je v sejni sobi Občine Mengeš potekala novinarska konferenca, kjer je župan podal izčrpne informacije številnim novinarjem o najaktualnejših projektih v občini Mengeš. Župan je predstavnikom sedme sile predstavil podrobnosti o poteku izgradnje mengeške obvoznice, za katero so že pridobljena skoraj vsa potrebna zemljišča, prav tako je že izbran izvajalec del, dokončanje celotne obvoznice se predvideva v letu 2011. Poleg podrobnosti o poteku  izgradnje novo odprte Prešernove ceste, je župan podal tudi informacije o izgradnji kanalizacije v Topolah ter o pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo šestih novih oddelkov vrtca, dokončanje se predvideva že naslednje leto. Beseda je tekla tudi o izgradnji nove športne dvorane v Mengšu, za katero že poteka  izbira ustreznega projektanta, večnamenska športna dvorana bo v največji meri služila potrebam Osnovne šole Mengeš,  sprejela bo 600 gledalcev na pomičnih tribunah. Dokončanje dvorane je predvideno leta 2011. 
.
 
  Svečanost ob dnevu spomina na mrtve v Loki in Mengšu

 
 
 
Mengeš, 31. oktober 2009 – Svečanost ob dnevu spomina na mrtve, ki so darovali svoja življenja v vojni, je potekala pri spomeniku padlim v Loki ter pri spomeniku talcem v Zalokah. Ob tej priložnosti so se zbrali Vojni veterani sekcije Mengeš, člani Zveze borcev Mengeš ter člani Prostovoljnega gasilskega društva Loka. Ob spomeniku talcem pri Zalokah so se svečanosti udeležili še člani Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš in Topole, ter Taborniki Upornega plamena Mengeš. Žalostinke je zaigrala Mengeška godba, pesmi so pa zapeli člani Mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš. Nekaj pesmi je recitirala Nataša Jerič in učenci Osnovne šole Mengeš. Ob spomeniku je spregovoril tudi častni občan Občine Mengeš Franc Zabret, svečanosti pa sta se udeležila tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in podžupan Aleš Janežič.
 
 

Društvena vaja v Mengšu

 
Mengeš, 30. oktober 2009 –  Člani Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš so imeli ob zaključku meseca oktobra-meseca požarne varnosti, društveno vajo, v kateri so izvedli prikaz gašenja večjih požarov v notranjih prostorih. Vaje se je udeležilo pet enot iz Mengša, sodelovalo je 37 operativnih gasilcev s petimi vozili. Načrtovalec društvene vaje je bil poveljnik  Tomaž Žargi.
 
 
 
Praznovanje v Domu počitka Mengeš

Mengeš, 30. oktober 2009 – V Domu počitka Mengeš je bilo danes slovesno,  njihova oskrbovanka, gospa Nada Kemperle, je praznovala svojo devetdesetletnico. Ob tej priložnosti so ji zaposleni v Domu in članice Pevskega zbora oskrbovank, pripravili prav posebno presenečenje; veliko torto ter venček ljudskih pesmi. Slavljenki je prišel čestitati tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in ji zaželel veliko zdravja. Njegovim željam se je pridružila tudi direktorica Doma počitka Irena Gričar,  zaželela ji je še veliko dobrega počutja v njihovi sredini. Gospa Nada Kemperle je v domu že dve leti, in kot sama pravi, se tukaj počuti zelo dobro. Rojena je bila 30. oktobra 1919 v Ljubljani. Po poklicu je bila ekonomistka, svojih otrok ni imela, v domu jo redno obiskujeta brat in nečak. Svoj prosti čas je preživljala ob prebiranju knjig, petju in igranju na klavir ter plavanju. Sedaj se zelo rada druži z ostalimi stanovalci, s katerimi skupaj obiskujejo delovne terapije ter ostale številne domske aktivnosti.
Fotogalerija...
 
 
 
Uspešno izvedena reševalna vaja ob zaključku meseca požarne varnosti

 
Mengeš, 29. 10. 2009 – Danes ob 16. 45 je Gasilska zveza Mengeš organizirala reševalno vajo na poslovno-stanovanjskem objektu Melodija Mengeš in tovarni Filc Mengeš. V vaji so gasilci prikazali način reševanja iz visokih zgradb in gašenje s sodobno gasilsko tehniko, sodelovalo je 50 gasilcev iz treh prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Mengeš in sicer Mengeš, Topole in Loka, ter enoti iz Trzina in Kamnika. Vajo je načrtoval Tomaž Žargi v okviru poveljstva Gasilske zveze Mengeš. Gasilce sta pozdravila tudi poveljnik Gasilske zveze Mengeš Franc Hribar ter župan Občine Mengeš Franc Jerič. Motiv uspešno izvedene akcije je bila eksplozija v skladiščnih prostorih proizvodnje hale, drobci ognja so popadali po ostrešju stanovanjskega objekta, kjer so bili v ognjene zublje ujeti tudi stanovalci. Po besedah poveljnika GZ Mengeš Franca Hribarja, so gasilci prikazali reševanje in gašenje v momentu, ko pride do nesreče v industrijskem objektu, v neposredni bližini stanovanjskega objekta. Fotogalerija ...
 
 
 
Sveta maša za gasilce v Loki

 
 
V soboto, 17. oktobra 2009, so loški gasilci v cerkvi Svetega Primoža in Felicijana pripravili sv. mašo za gasilce, katero je daroval domači župnik Janez Avsenik, ki je tudi sam prostovoljni gasilec. Svete daritve se je udeležilo lepo število občank in občanov ter uniformiranih gasilcev iz domačih in sosednjih društev; Mengša, Topol, Jarš in Trzina. Za lepo petje so  poskrbeli pevci loškega cerkvenega zbora. Po koncu svete maše so bili vsi prisotni deležni sladkih dobrot in toplega napitka loških gospodinj. Fotogalerija ...
 
 
 
  

Gasilska vaja v Loki pri Mengšu

 
 
 
Loka pri Mengšu, 17. oktober 2009 – V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so člani Prostovoljnega gasilskega društva Loka imeli že kar nekaj vaj in tekmovanj. Tokrat so na dvorišču, poleg gasilnega doma v Loki pri Mengšu, prikazali pravilno ravnanje z gasilnim aparatom v primeru požara v gospodinjstvu. Poleg gasilcev so se v gašenju požara preizkusili vsi, ki so si prišli ogledati zanimive vaje; otroci, mladina in odrasli. Eden od pomembnih nasvetov gasilcev je, da morajo vsa gospodinjstva imeti doma ustrezen gasilnik.
 
 
 

Šola varne vožnje v Mengšu


11. 10. 2009 – Letos že osmič po vrsti, je AMD Mengeš na športni ploščati v Športnem parku Mengeš, organiziral šolo varne vožnje, v sodelovanjem s Šolo varne vožnje  Braneta Kuzmiča. Vsako leto na poligonu simulirajo drugo vajo, letos so imeli številni obiskovalci možnost na poligonu preizkusiti situacijo poledenelega cestišča. Namen tovrstnega dogodka je izobraževanje voznikov za večjo varnost v prometu. Po besedah predsednika AMD Mengeš Renata Osolnika, se vsako leto šole varne vožnje udeleži okoli 70 udeležencev, sicer pa društvo prireja številne druge aktivnosti kot so: blagoslovitev motorjev, sodelovanje v prvomajski budnici, …
 
 
 
Učenci Osnovne šole Mengeš na obisku pri županu

Mengeš, 7. 10. 2009 - Danes so učenci petega razreda Osnovne šole Mengeš, v sklopu šolskega predmeta družba, obiskali župana Franca Jeriča, z namenom, da se seznanijo z delom, tako župana kot tudi vseh, ki so zaposleni v občinski upravi Občine Mengeš. Župan jih je sprejel v slavnostni, poročni dvorani in jim prijazno odgovarjal na vprašanja, katera so otroci pripravili. "Obisk pri županu je v okviru ogledov, za katere se učenci sami dogovorijo," je povedala njihova učiteljica Nada Javh. Učenci so župana spraševali o različnih aktivnostih urada in občinske uprave, med zanimivejši vprašanji so bili: kako usklajuje delo župana z družinskim življenjem, kako sodeluje z ravnateljem osnovne šole, kdaj bo narejena obvoznica in športna dvorana, kakšne so prioritete Občine Mengeš in kakšni se mu zdijo učenci OŠ Mengeš.  V svojih vprašanjih so se dotaknili tudi najbolj aktualnih tem, in sicer, ali se tudi v Občini Mengeš pozna recesija in kakšno je njegovo mnenje o prihodnosti vodovoda v Mengšu. Učenci so obiskali tudi nekaj zaposlenih v uradu župana, ustavili so se pri gospodu Dolinšku, referentu za komunalne zadeve, ki je zvedavim šolarjem povedal, da ima on konkretno največ dela vsak ponedeljek, ko pospravljajo in urejajo Športni park. Prijazno je pozval otroke, da lahko veliko doprinesejo k urejenosti občine Mengeš. Učenci so obiskali še direktorico občinske uprave Marijo Kos ter Marto Kuret iz županove sprejemne pisarne. Fotogalerija ... 
 
 
 
Smučarsko skakalni klub Mengeš dobil novo skakalnico

 
 
 
 
Mengeš, 4. oktobra 2009 – Smučarsko Skakalni klub Mengeš je na Zalokah pod Gobavico organiziralo tekmo v smučarskih skokih za pokal Cockta. Nastopili so dečki stari do 12 in 13 let, zraven so se v skokih preizkusili tudi veterani. Ob tej priložnosti je bila tudi svečana otvoritev nove tridesetmetrske skakalnice. Ta pridobitev za mlade skakalce je seveda velikega pomena, saj je skakalnica posodobljena, pokrita s plastično maso in tako bodo treningi mogoči skozi vse leto. Dogodek je bil toliko večji, ker so s tem zaključili izgradnjo celotnega centra, ki se gradi od začetka ustanovitve kluba. Matija Šarc, predsednik smučarsko skakalnega kluba se je v svojem govoru zahvalil za pomoč vsem sponzorjem in donatorjem, ki so doprinesli z večjim finančnim vložkom.
 
 
 

 
Nogometni praznik v Mengšu

 
 
 Mengeš, 4. oktober 2009 - Danes je v Športnem parku Mengeš potekal drugi tradicionalni turnir v selekcij U8 in U10 v organizaciji nogometnega kluba Mengo 28. Turnirja se je udeležilo dvajset ekip vsake selekcije iz bližnje okolice in pa tudi iz bolj oddaljenih krajev; Tolmina in Velenja. "Velika udeležba priča o tem, da se je turnir dobro prijel, sicer pa smo morali zaradi omejitev z igrišči, določene ekipe tudi odklonit. Verjamemo, da se bo infrastruktura v Mengšu v prihodnosti še izboljšala, da bomo lahko gostili še večje turnirje in da bomo pridobili tudi na kvaliteti, da se nam bodo pridružile tudi ekipe prvoligašev. Danes gostimo podmladek dveh prvoligaških ekip: sosednjih Domžal in ekipo Rudar iz Velenja, ki je trenutno druga na lestvici," je povedal Boštjan Marinko, sekretar nogometnega kluba Mengo 28.
Fotogalerija

 
Dan odprtih vrat v Domu počitka Mengeš

Mengeš, 1. oktober 2009 - Danes je Dom počitka Mengeš odprl svoja vrata za vse, ki so si želeli ogledati, kako poteka življenje v tej negovalni instituciji, kjer skrbijo za starejše, v veliki večini bolne ljudi. V domu, kjer je 80 odstotkov stanovalcev v celoti ali delno odvisnih od osebja, kar 70 odstotkov jih sprejmejo neposredno iz bolnišnice, se ponašajo z zavidljivim nivojem izvajanja institucionalnega varstva.  Po besedah direktorice doma Irene Gričar, univ. dipl. org., je sporočilo letošnjega dneva odprtih vrat: " Paziti je potrebno na vsak evro, če želimo našim stanovalcem še naprej zagotavljati tak nivo oskrbe, kajti kvaliteta storitev in pripomočkov je na prvem mestu." Povedala je še, da Zavod za zdravstveno zavarovanje namenja za njihovo dejavnost vedno manj sredstev, medtem ko se cena medicinskih pripomočkov in stroški delovne sile večajo. Prireditve ob dnevu odprtih vrat sta se udeležila tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in podžupanja Občine Domžale Andreja Jarc Pogačar. Ob tej priložnosti je direktorica Gričarjeva s ponosom razkazala njihovo najnovejšo pridobitev, in sicer obnovljen del doma v pritličju. Fotogalerija ...

 
 
Krvodajalska akcija v Občini Mengeš

Mengeš, 28. september 2009 – V prostorih Kulturnega doma Mengeš je danes potekala krvodajalska akcija. Že v zgodnjih jutranjih urah se je zbrala množica občanov, ki so bili pripravljeni darovati kri. Med njimi smo tudi zasledili tudi zlate Olimpijce, člane Prostovoljnega gasilskega društva Topole.
 
 

 
17. tradicionalni Mihaelov sejem v Mengšu

 
Mengeš, 26. september 2009 – Ta vikend je bilo v Mengšu ponovno zelo živahno. Kulturno Društvo Mihaelov sejem je ponovno Mengeš ovilo v glasbo, druženje in živahno vzdušje. Odvil se je že 17. tradicionalni Mihaelov sejem, ki ga v Mengšu pripravijo ob praznovanju zavetnika njihove fare, sv. Mihaela. Samo praznovanje se je začelo na petkov večer, ko je mlade zabavala energična pevka Tanja Žagar. Slavnostno odprtje sejma, z dvigom občinske in sejemske zastave ter Mengeško godbo, je bilo na sobotno jutro. Letos je bilo na sejmišču postavljenih 87 stojnic, od tega kar 30 stojnic domače in umetne obrti. Vse obiskovalce, razstavljalce in goste sejma je nagovoril slavnostni govornik, novinar, zbiratelj, umetnik, predvsem prijatelj Mengša, Matjaž Brojan. Vse prisotne je pozdravil tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič ter ob tem vsem skupaj zaželel prijetno druženje. Zaključni govor in uradno odprtje je imel glavni organizator ter predsednik Kulturnega Društva Mihaelovega sejma Štefan Borin.
 

 
Odkritje spominske plošče umrlim gasilcem v intervencijah
 

Ig, 18.09.2009 - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu se je zbrala celotna gasilska olimpijska reprezentanca Slovenije, ki se je udeležila odkritja spominske plošče umrlim gasilcem v intervencijah. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren, slavnostna govornica pa je bila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič. V svojem nagovoru je poudarila pomen prostovoljnega gasilstva, katerega člani ob nesebični pomoči prizadetim v različnih nesrečah marsikdaj izpostavljajo tudi svoje življenje. Tega se država zaveda, zato bo tudi v bodoče glavna skrb, da bodo gasilci opremljeni s sodobno tehnično opremo, ki zagotavlja čimbolj varno delo, poudarek pa je potrebno dati tudi najsodobnejši zaščitni opremi gasilca, saj bo le tako lahko varno izvajal naloge gasilske službe in s čim manj izpostavljanja svojega zdravja ali življenja nudil pomoč tistim, ki jo v danem trenutku potrebujejo. Po krajšem kulturnem programu je ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič v spremstvu predsednika GZS Antona Korena in poveljnika GZS Matjaža Klariča odkrila spominsko ploščo, na kateri je izpisano ime Tomaža Plevela, ki je 18. septembra 2007 med opravljanjem gasilskih nalog izgubil življenje. Na slovesnosti so prisostvovali tudi svojci umrlega  gasilca, katerega tragična usoda se je v spomin in opomin zarezala v srca gasilcev, da je pri hitenju na pomoč potrebno pomisliti ne samo na varovanje življenj prizadetih v nesreči, ampak tudi na lastno varnost, saj bo le na ta način zagotovljena uspešnost posredovanja. Fotogalerija
 

 
 
Podelitev priznanj in odlikovanj udeležencem gasilske olimpijade 2009
 

Ig, 18.09.2009 - Gasilske in gasilci so se tokrat zbrali v atriju Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, kjer sta jih nagovorila predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren in ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Po krajšem kulturnem programu, ki ga je izvajala violinska folk skupina Gross upi, sta predsednik GZS in ministrica za obrambo pričela s podelitvijo priznaj in odlikovanj. Odlikovanja so prejeli vsi tekmovalci in tekmovalke, priznanja pa tudi njihova matična društva, gasilske zveze in občine, iz katerih prihajajo ekipe. Priznanja so bila podeljena tudi sodnikom in strokovnemu vodstvu reprezentance.
Po zaključeni slovesni podelitvi je sledila zakuska, ob kateri so udeleženci olimpijade lahko v razgovorih osvežili vtise s tekmovanja, kakor tudi dogodkov, ki so jih doživeli ob sprejemih v svojih sredinah. Fotogalerija
Harmonikarski orkester

 
Mengeš, 13. september 2009 – Nedeljsko jutro na Mengeški koči je bilo glasbeno obarvano, popestrili so ga člani Harmonikarskega orkestra, ki so ob izidu svoje prve zgoščenke zaigrali nekaj svojih skladb. Orkester je ustanovil profesor Pavle Kosec leta 1970 in ga tudi vodil. Zadnjič so skupaj zaigrali na 40- letnici Kulturnega društva Svoboda Mengeš. Po nekaj letih premora se je  porodila želja, da bi ponovno začel igrali.  Tako so ponovno stopili skupaj pred tremi leti. Sedaj delujejo v okviru Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš. Orkester, ki ga vodi Franci Veider, danes šteje že 15 članov. Vsi so tudi bivši učenci profesorja Pavla Kosca, ki je na Glasbeni šoli Mengeš poučeval harmoniko. Poleg narodnozabavnih skladb, zaigrajo tudi kakšno klasično in zabavno. Občasno svoje melodije popestrijo tudi s petjem. Častna gosta na njihovi prireditvi sta bila člana Alpskega kvinteta Edi Semeja in Jože Burnik, ki sta tudi skupaj zaigrala. 
 

Veterani Mengeške godbe na velikem odru v Kamniku

Kamnik, 11. september 2009- Na tradicionalnih 39. Dnevih narodnih noš v Kamniku,
so na petkov večer prav veselo na velikem odru zaigrali tudi Veterani Mengeške godbe pod vodstvom Vinka Sitarja.
 
 
 
 
Mežnarjeva kapelica

 
 
Mengeš, 8. september 2009 – Ravno na praznik Mali šmaren, je  bilo v Mengšu počastitev in blagoslov novo obnovljene Mežnarjeve kapelice, katere se je leta 2006 postopoma lotil Mestni muzej Mengeš, z znatno finančno pomočjo Občine Mengeš. Kapelico, ki je bila že precej poškodovana, so obnovili in osvežili poslikave. Ob slavnostnem dogodku se je zbralo nekaj domačinov in tistih, ki so pripomogli k obnovi.
 
 


 
Nova skupina v vrtcu Sonček

 
 
Mengeš, 31. avgust 2009-  V vrtcu Sonček je bila slavnostna otvoritev novega oddelka, katerega so na novo uredili med poletnim počitnicami.  V novo skupino Bibe bo sprejeto trinajst malčkov. Vse starše, vzgojiteljice, župana in otroke je prav prijazno pozdravila ravnateljica vrtca Mojca Novinec Babič. V svojem govoru je povedala, da so vsi v vrtcu zelo veseli novega oddelka. Ob tej priložnosti se je prav posebej zahvalila Občini Mengeš in županu Francu Jeriču za pomoč, s katero so rešili prostorno stisko. Otroke in njihove starše ter vzgojiteljice je pozdravil tudi župan Franc Jerič. Povedal je,  da je tudi sam presenečen in hkrati vesel, da so v tako kratkem času lahko veliko naredili. Zahvalil se je tudi izvajalcem za dobro in hitro opravljeno delo ter vodstvu vrtca za vso pomoč. Veselim malčkom pa želi, da bi se v novih in prijetnih prostorih zelo dobro počutili. Upa, da se bo prav tako hitro našla rešitev še za ostale otroke, kateri še niso prišli na vrsto za sprejem v vrtec.
fotogalerija...

  22. tekmovanje za pokal Loke in Gasilske zveze Mengeš

Loka, 29. avgust 2009- Slabo, deževno vreme, ni bilo ovira za gasilce, ki so se udeležili tekmovanja Gasilske zveze Mengeš in hkrati 22. tekmovanja za pokal Loke. Sodelovala so društva Gasilske zveze občine Mengeš,  prijavljenih je bilo deset ekip. V tekmovanju za pokal Loke je sodelovalo šestnajst ekip iz cele Slovenije. Pomerili so se v vaji z motorno brizgalko ter v štafetnem teku brez ovir. Za pokal Loke so bili pri članih sledeči končni rezultati: PGD Jarše Rodica A1, PGD Loka A1, PGD Topole B. Pri članicah je bil vrstni red sledeč: PGD Topole B, PGD Loka pri Mengšu B1 in PGD Loka pri Mengšu B2. Končni rezultati tekmovanja GZ Mengeš so se glasili takole: prvo mesto pri članicah B je pripadlo PGD Tople, pri članih A ga je osvojila ekipa PGD Loka 1, ter članih B ekipa PGD Topole B2. Najboljšim ekipam sta pokale podelila predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilja in predsednik PGD Loka Robert Ručigaj. Kljub nagajivemu vremenu, se je gasilsko tekmovanje srečno in uspešno končalo. 

 
 
4. tekmovanje operativnih dvojic v vlečenju cevi

V soboto, 22. avgusta, je Prostovoljno gasilsko društvo Topole organiziralo 4. tekmovanje operativnih dvojic v vlečenju B cevi. V Topolah se je zbralo 34 dvojic iz cele Slovenije. Najbolj številčno je bilo sodelovanje gasilcev iz Občine Mengeš, za Topole je tekmovalo 8 dvojic, za Loko ena in za Šinkov turn 4. Udeleženci tekmovanja so bili oblečeni v gasilsko zaščitno obleko, pokriti s čelado in obuti v gasilske zaščitne škornje, manjkati pa niso smele niti rokavice (kljub temu, da so bile temperature krepko čez 30 stopinj celzija). Zmagovalno razdaljo sta dosegla Damjan Repnik in Matija Jenko, PGD Šinkov turn, z dolžino 232 m.
 
 
 
 
 
Praznovanje v Topolah

 
Topole, 16. avgust 2009 – Čudovita sončna nedelja je bila kot naročena za praznovanje na prostem, ob gozdu. Vaški odbor Topole je kot vsako leto organiziral slovesno sveto mašo, posvečeno v spomin na prvo omembo vasi Topole pred 759 leti in na blagoslov kapelice sv. Lucije pred šestimi leti. Ob tej priložnost se je ob vaškem studencu pod Plešo zbralo veliko obiskovalcev, ki so s svojo navzočnostjo pričarali prav  prijetno vzdušje. Slavnostne maše sta se udeležila tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in tudi podžupan Jože Vahtar.
 
 
 
 

Zlatoporočenca Zofija in Franc Bergant

Mengeš, 15. avgust 2009Zofija in Franc Bergant sta v zakonsko zvezo stopila pred petdesetimi leti. To soboto sta skupaj s svojimi najbližjimi, sorodniki, prijatelji, matičarko in županom Občine Mengeš Francem Jeričem, še enkrat potrdila svojo trdno ljubezen in zvezo. Postala sta zlatoporočenca. Zofija je doma iz Šentlamperta nad Zagorjem in je deseti otrok izmed dvanajstih. Že v rani mladosti je veliko delala, pota so jo kasneje ponesla naprej v svet. Zaposlila se je v tovarni Induplati Jarše, kjer je tudi spoznala Franceta. Po dveh letih ljubezni sta se poročila in skupno življenje nadaljevala v Loki, kjer sta si zgradila tudi topel dom. V zakonu so se jima rodile tri hčere. Sedaj imata že sedem vnukov in enega pravnuka. Oba sta tudi v gasilskih vrstah, Franci od leta 1949, Zofija pa od 1956. Vedno sta pripravljena pomagati vsakemu in se rada odzoveta klicu na pomoč. France je leta 2006 postal tudi dobitnik občinskega priznanja. 
fotogalerija...
 
 
Veličasten sprejem naših zlatih olimpijcev

Topole, 26. julij 2009 - Že v soboto smo iz Ostrave prejeli veselo novico, da se je ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Topole odlično uvrstila na gasilski olimpijadi, ki je ta teden potekala na Češkem - uvrstili so se na odlično peto mesto ter v svoji kategoriji osvojili zlato medaljo. Najboljši uspeh doslej, na zadnjih igrah so zasedli sedmo mesto, so z veličastnim sprejemom pozdravili številni vaščani, godba Mengeš ter gasilci iz celotne Zveze s praporji in ostali prijatelji gasilstva. Zlati ekipi v čast so postavili tudi mlaj z napisom "Dobrodošli zlati olimpijci". Tako priprave, ki so trajale vse od lanskega oktobra, kot samo tekmovanje, je bilo fizično zelo naporno, vendar kljub temu naši olimpijci že kujejo načrte za udeležbo na naslednji gasilski olimpijadi. Pravijo, da je bil njihov trud bogato poplačan. Sprejem v Topolah je celotno ekipo vidno ganil.
Sicer je na letošnji olimpijadi nastopilo 39 ekip iz devetnajstih držav, iz Slovenije kar petnajst.
 
Naši gasilci potujejo na gasilsko olimpijado na Češkem

Topole, 17. julij 2009 – Člani Prostovoljnega gasilskega društva Topole se ta vikend odpravljajo na Gasilsko olimpijado v Ostravo na Češkem. Sicer so naši olimpijci že v popolni pripravljenosti, a je vsaka vaja dobrodošla. Tako smo jih zalotili na športni ploščadi v Topolah še na zadnjih pripravah pred odhodom. Gasilske olimpijade na Češkem se bodo udeležile številne ekipe iz cele Evrope, sicer pa se naši gasilci lahko pohvalijo z dobrimi rezultati že v preteklosti. Člani prostovoljnega gasilskega društva Topole se na olimpijado intenzivno pripravljajo že od meseca oktobra, zadnje dni pa redno trenirajo skoraj vsak dan.
 
V ekipi, ki potuje na Češko, je tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, s čimer se lahko pohvali tako ekipa kot tudi vse občanke in občani Občine Mengeš. Vaje gasilcev si je prišel ogledati tudi častni občan Občine Mengeš Franc Blejc, ki je gasilec že dobrih 48 let,  leta 1973 pa se je kot glavni sodnik udeležil tudi Mednarodnega tekmovanja v Brnu. Gasilcem je zaželel veliko uspeha in sreče na Češkem. Srečno !!!
 
 
 
Praznovanje v Domu počitka Mengeš
 

Mengeš, 30. 6. 2009 - Danes je bilo zopet veselo v Domu počitka Mengeš, svojo devetdeset letnico je praznovala domačinka,  Pavla Rabič. Rodila se je v Mengšu, v družini s sedmimi otroki, v hiši nasproti sedanjega Kulturnega doma Mengeš. Kasneje so se preselili v mali Mengeš, v hišo pri Zabretovih. Gospa Pavla se je po končani osnovni šoli, kljub nasprotovanju staršev, na tiho vpisala na Poljansko gimnazijo, katero je tudi uspešno končala. Med drugo svetovno vojno je bila zaposlena na Občinskem uradu v Mengšu in kolikor se je dalo, je pomagala domačinom, ki so trpeli pod okupacijo. Po vojni je skupaj še z dvema sestrama udarniško zgradila hišo v Mengšu, v kateri so živele skupaj harmonično življenje. Po vojni je bila zaposlena v več različnih krajih po Sloveniji, s svojim pridnim delom je napredovala in vse do upokojitve uspešno opravljala svoje delo v Ljubljanski banki. Z delom in inštrukcijami si je služila kruh, zelo rada pa je tudi potovala in si tako širila svoje znanje. Prepotovala je celo Skandinavijo, Španijo, Grčijo in vse do Tunisa in Egipta. Od leta 2004 je v Domu počitka Mengeš, kjer se zelo dobro počuti, še zlasti takrat, ko jo odpeljejo na zunanjo pokrito teraso, najbolj pa jo razveselijo obiski njenih vnukov. Gospe Pavli je prišel čestitati tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, v kratkem programu v čast njenemu praznovanju, so zapele dekleta iz pevskega zbora varovank v domu, prejela pa je tudi darilo vseh zaposlenih v domu ter veliko torto.  Fotoutrinki iz praznovanja ...

 
 
Dan državnosti v Mengšu
 
  
Dobeno, 24. junij 2009 - Občina Mengeš je v sodelovanju z Vaškim odborom Dobeno, pripravila osrednjo občinsko prireditev v počastitev praznika dneva državnosti. Vse zbrane, domačine, občinske svetnike in oba podžupana, je na samem začetku proslave pozdravil župan Občine Mengeš Franc Jerič. Ob tej priložnosti se je zahvalil družini Udovč, gradbenikom ter predstavnikom Telekoma za vso pomoč pri izgradnji nove ceste na Zgornjem Dobenu. Novo asfaltirani del ceste je velika pridobitev za domačine na najvišji višinski točki v Občini Mengeš. Povedal je, da upa, da bodo sedaj imeli čim manj moten dovoz v dolino. Posebno zahvalo je namenil tudi Vaškem odboru, ki ob dnevu državnosti vedno pripravi posebno prireditev, tokrat je bila na Dobenu. Župan Franc Jerič je imel tudi posebno čast prerezati slavnosti trak ob odprtju novo asfaltirane ceste, ki meri cca 300 m. Nadaljevanje proslave je potekalo v Dobenskem hramu, kjer so imeli posebno mesto vojaški veterani,  kljub nagajivem vremenu pa so veselo zaigrali člani Mengeške godbe,  zapeli so pevci Mengeškega zvona. Prireditev je povezovala Nataša Vrhovnik Jerič.
 
 
36. Srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov

Domžale, 13. junij 2009 – Kulturno društvo Domžalski rogisti so bili letos organizatorji 36. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov. Tako so se vsi gostje in domači lovski pevski zbori po končanih nastopih, ki so jih imeli po različnih občinah udeležili še zaključnega skupnega koncerta v Domžalah. Vse nastopajoče in ostale gostje je pozdravil predsednik organizacijskega odbora Domžalskih rogistov Gregor Otmar Rettinger, ki se je zahvalil za številno udeležbo, ter zaželel, da zaigrajo in zapojejo vsi skupaj. Lovce in rogiste je pozdraviti tudi župan Občine Domžale, Toni Dragar. Ob tej priložnosti je vsem skupaj zaželel dobrodošlico, posebej je pozdravil lovce in rogiste, ki so se zbrali v precejšnjem številu. Bilo jih je okrog 500. Povedal je, da upa, da bodo s svojim petjem in glasbo pričarali naravo in gozdove. Med gosti smo lahko videli tudi podžupana Občine Mengeš Jožeta Vahtarja, ki je starešina v Lovski družini Mengeš. Ob koncu srečanja so bile podeljene posebne zahvale posameznikom, občina in gostiteljicam tega 36. srečanja. Podeljevala sta jih mag. Srečko Feliks Krope, predsednik Lovske zveze Slovenije in Marjan Fortin, predsednik za lovsko glasbeno kulturo.
 
Koncert lovskih pevcev in rogistov Slovenije

Mengeš, 13. junij 2009 – Lovska družina Mengeš je v sodelovanju z Občino Mengeš organizirala v gradu Jablje koncert lovskih pevcev in rogistov Slovenije. 36. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov je potekalo pod pokroviteljstvom Lovske zveze Slovenije in Zveze lovskih družin Ljubljana ter občin: Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Tako so v občinah potekali nastopi različnih rogistov in zborov. Zaključek srečanja je bil v Občini Domžale, kjer so nastopili poleg Godbe Domžale še vsi ostali gostje iz cele Slovenije, tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. V gradu Jablje smo lahko slišali: KUD Štajerski rogisti, Pevsko društvo prekmurskih lovcev, KUD Šentjernejski rogisti, LPZ Globoko, Rogiste iz Hrvaške, LPZ Medvode in KD Domžalski rogisti. Vsem gostom je podžupan Občine Mengeš Jože Vahtar je vsem gostom zaželel dobrodošlico in podelil simbolična darila v spomin na 36. srečanje. Voditeljica prireditve je bila prikupna Urška Vahtar.
fotogalerija...
 
Lovska strelska tekma

Mengeš, 13. junij 2009 – Lovska družina Mengeš je po nekaj letih premora ponovno organizirala lovsko strelsko tekmo. Udeležile so se vse okoliške Lovske družine, ki s svojim druženjem želijo ohranjati veščine strelstva. Starešina Lovske družine Mengeš, podžupan Jože Vahtar nam je povedal, da so strelske tekme razdeljene v dve kategorije: veterani in mlajši do 55 let. Streljali so z malokalibrsko puško v tarčo srnjaka, gamsa, lisice in divjega medveda. Najboljši lovci so seveda dobili pokale, najboljši strelec med njimi pa trofejnega srnjaka. Seveda delo lovca ni tako enostavno. V naravi poskrbijo za zatočišča za živali, hrano, remize in tudi odlov. Na lovski tekmi smo lahko zasledili tudi podžupana Aleša Janežiča.
 
 

Družinski ping-pong v Mengšu

Mengeš, 13. junij 2009 – Športno društvo Partizan Mengeš je ob zaključku športne sezone organiziralo družinski ping pong. Prireditev, ki  je že letos 16. po vrsti je bila nekoliko tekmovalnega značaja. V ping pongu so se najprej pomerili otroci, potem njihovi starši in v primeru, da je rezultat bil izenačen so igrali dvojice. Tako se je v telovadnici Športnega društva Partizan pomerilo deset družin. Najboljši so dobili pokal, ostali udeleženci pa praktične nagrade. Vodja tekmovanja Jože Mlakar  je pa pridno spremljal tekmo in ob zaključku tudi podelil nagrade.

 
Letni koncert MePZ Svoboda Mengeš

Loka pri Mengšu, 12. junij 2009  - Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je organiziral letni koncert na gradu Jablje v Loki pri Mengšu. Zbor, ki ga združuje veselje do petja in nastopanja, uspešno deluje že od leta 1972. Imajo 27 članov, ki se zavzemajo za ohranjanje zborovske tradicije v Mengšu. V preteklem letu so se udeležili mednarodnega festivala adventne in sakralne glasbe v Pragi in osvojili srebrno priznanje.  Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš vodi že šest let mlada zborovodkinja Nana Weber. Svoj študij je končala na Srednji glasbeni šoli v Mariboru, sedaj pa pripravlja diplomo na Akademiji za glasbo, oddelek za glasbeno pedagogiko. Ob tem slavnostnem koncertu ji je podžupan Občine Mengeš Jože Vahtar tudi čestital za uspešno vodenje zbora in bližajoči se diplomi. Posebni gost prireditve je bil Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo, katerega tudi vodi zborovodkinja Nana Weber. fotogalerija...
 
12. Slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike in starodobnih vozil

Jablje, 13. junij 2009 – tako kot vsako leto je tudi to pomlad Društvo kmetijske tehnike organiziralo  že 12. srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike. V Jabljah se je zbralo veliko obiskovalcev in razstavljavcev stare tehnike iz cele Slovenije. Tako smo lahko videli stara kolesa, motorje, traktorje, avtomobile in pluge stare več kot 200 let. Eden od najstarejših traktorjev je bil iz leta 1936, med njimi pa tudi iz leta 1945. Posebnost tega srečanja je ocenjevanje najboljšega kmetijskega stroja. Tako je letos najboljšo oceno dobil traktor z imenom Oliver. Njegova posebnost so sprednja kolesa, ki so na sredini skupaj. Včasih so jih uporabljali za medvrstno obdelavo koruze. V Društvu kmetijske tehnike skrbijo za premično kmetijsko tehnično dediščino.
 
Valeta Osnovne šole Mengeš

Mengeš, 12. junij 2009 – Ne bi bilo popolnega zaključka osnovne šole brez valete. Tako so v Kulturnem domu v Mengšu popestrili zadnje šolske dni s plesnimi koraki. Zbrala se je množica učenk in učencev, ki se je na lep način poslovila od osnovnošolskih klopeh, svojih učiteljev in sošolcev. Ob tej priložnosti je ravnatelj Osnovne šole Milan Burkeljca zaželel vsem  učencem, da jih ob zaključku šolanja spremljajo dobre misli o ljudeh, prijateljem s katerimi so preživeli zadnjih osem let. Zahvalil se je tudi strokovnim delavcem šole in staršem, ki so otrokom dali veliko znanja in so jih vzgojili v samostojne, dobre ljudi. Čeprav so že odrasli bodo še vedno potrebovali starševsko ljubezen in podporo pa tudi kakšno kritiko. Ravnatelj je imel tudi to posebno čast, da je učencem podelil veliko Nobelovih nagrad za posebne dosežke v času šolanja.  
 
 
 
 
Spremenjen prometni režim v poletnih mesecih v Mengšu
 
Obvestila iz urada župana Občine Mengeš
 
 
Zadeva: Zapora ceste in izgradnja kanalizacije v Mengšu
 
Datum: 12. 6. 2009
 

Od 16. junija do predvidoma 30. septembra bo zaradi modernizacije državnih cest, ki vodijo skozi Mengeš, zaprta Prešernova cesta, v delu od križišča pri gostišču Pavovec v smeri proti Kranju, do mostu čez Pšato. Obvoz bo urejen po državni cesti Mengeš-Duplica-Križ-Moste.
 
Hkrati bo zaradi urejanja kanalizacije delno zaprt del Glavnega trga (nasproti Doma počitka Mengeš) in Šolska ulica.
 
Nosilec projekta je Občina Mengeš, ki je za izgradnjo kanalizacije pridobila evropska nepovratna sredstva, projekt modernizacije cest skozi Mengeš pa občina pripravlja skupaj z Ministrstvom za promet (DRSC) ter ostalimi podjetji, ki bodo soinvestitorji komunalne infrastrukture.
 
 
Razstava posvečena generalu Rudolfu Maistru

 
Mengeš, 8. junij 2009 – V avli Kulturnega društva Mengeš je bila nocoj otvoritev razstave, posvečene generalu Rudolfu Maistru ob 91-letnici boja za severno mejo. Razstava zajema čas bojev med letoma 1918 do 1919. Pobudniki razstave so člani Vojnega muzeja Maribor,   v sodelovanju z Občino Mengeš in Območnim združenjem vojnih veteranov, sekcije Mengeš, želijo s tovrstno razstavo osveščati mladino in otroke o naši zgodovini. Tako se bodo razstave, ki bo potekala vse do 16. junija, udeležili tudi učitelji in učenci osnovnih šol. Nekaj več o sami zgodovini in generalu Rudolfu Maistru nam je povedal nadporočnik in avtor razstave Albin Mikolič. Vojne veterane je pozdravil tudi župan Franc Jerič, ter ob tej priložnosti povedal, da so takšne razstave v Mengšu vedno dobrodošle.
 

Vsi na trim

 
Mengeš, 7. junij 2009 – Turistično društvo Mengeš je organiziralo tradicionalno športno druženje, s podnaslovom "Vsi na trim", ki je bilo prvič organizirano že leta 1981, in se ohranilo vse do danes. Želja članov društva je spodbujanje ljudi, da skrbijo za svoje zdravje, da se čim več rekreirajo in obiskujejo naravo. Člani Turističnega društva Mengeš poleg rekreacije skrbijo tudi za čisto okolje, in sicer tako, da se redno udeležujejo čistilnih akcij po trim stezi na poti na Gobavico. Njihov moto je skrbimo za naše zdravje tako kot tudi za našo naravo. Tako smo lahko v zgodnjih jutranjih nedeljskih urah videli, kako se je res velika množica ljudi odpravila na prijeten sprehod po naravi. Med njimi smo opazili tudi župana Franca Jeriča in podžupana Aleša Janežiča s soprogo.

Šport treh generacij

Mengeš, 6. junij 2009 – Osnovna šola Mengeš je v sončni soboti organizirala športno družabno prireditev. Na samem začetku športnega dneva je vse skupaj pozdravil ravnatelj šole Milan Burkeljca ter zaželel lep športni dan in prijetno druženje. Šola je k sodelovanju povabila otroke, njihove starše pa tudi stare starše, ki so se seveda v velikem številu tudi odzvali . Na športni ploščadi, poleg šole, so potekale različne športne igre, v kateri so sodelovali prav vsi, otroci, starši in učitelji. "Športali" so vsi, brez izjeme. Prav lepo je bilo videti množico, ki je zapolnila vsa igrišča in travnike. Ko se združijo tri generacije, zna biti prav prijetno in zabavno. Nekateri so se udeležili Trdinovega teka trojk v podporo novi športni dvorani, katero si, ne samo v šoli, ampak tudi v celotni Občini Mengeš, vsi zelo močno želijo. V sodelovanju s Turističnim društvom Mengeš, so se mnogi odpravili na sprehod po učni poti Janeza Trdine. Ob šoli smo lahko videli tudi različne stojnice, na katerih so osveščali, kako se zaščitimo pred klopi, kako je treba v vročih sončnih dneh skrbeti za kožo in kako ravnati z odpadki. Športne prireditve se je udeležil tudi župan Franc Jerič, ki je ob koncu povedal, da se na Občini Mengeš zavzemajo za pridobitev nove dvorane, povedal je še, da tudi sam podpira ta projekt, ki je izjemnega pomena za vse občanke in občane Občine Mengeš.
Ob koncu športnega druženja se je ravnatelj Milan Burkeljca vsem še enkrat zahvalil, posebno Občini Mengeš, ker podpira njihovo željo in potrebo po dvorani. Vesel je, ker je bila udeležba res velika in upa, da se bodo takšna druženja ohranjala še naprej. fotogalerija...
 
Primožev večer

Loka pri Mengšu, 6. junij 2009 – V cerkvi sv. Primoža  in Felicijana je Kulturno društvo Antona Loboda organiziralo že tradicionalni Primožev večer. Že petnajsto leto zapored po sveti maši pripravijo koncert s posebnimi gosti. Tako smo letos lahko slišali nastop Dekliške vokalne skupine Flora in citrarja Tomaža Plahutnika. Dekleta vokalne skupine so s svojimi čudovitimi glasovi pričarala posebno vzdušje in tako navdušila obiskovalce, ki so napolnili cerkveno dvorano. Nič manj čudoviti se niso slišali zvoki citrarja Tomaža, ki je prav tako navdušil s svojim solističnim nastopom. Čudoviti zvoki in petje so v akustični cerkvi prevzeli vsakega obiskovalca.
 
 
 
 
Turnir samostojnih podjetnikov

Mengeš, 6. junij 2009 – Športno društvo Partizan, teniška sekcija, je v športnem parku Mengeš organizirala že tradicionalni turnir podjetnikov, oziroma srečanje poslovnežev. Turnirja, ki ga organizirajo že dobrih 15 let, se je udeležilo dvanajst podjetnikov iz Mengša, Domžal, Radomelj, Kamnika in Komende. Večinoma so to podjetniki, ki se ukvarjajo z urbanizmom, projektiranjem in gradbeništvom. Sam namen športnega srečanja je bilo seveda druženje, sprostitev in rekreacija na svežem zraku.
 
Taborniki Upornega plamena Mengeš

Mengeš, 6. junij 2009- V Letnem gledališču Mengeš, so Taborniki Upornega plamena Mengeš organizirali že tretjo tradicionalno golažijado. V kuhanju golaža se je pomerilo deset ekip, ki so se po najboljših močeh potrudile in skuhale zelo dober golaž. Komisija, v sestavi šestih članov, med njimi tudi župan Franc Jerič, je imela precej težko delo. Izbrati je bilo treba najboljšega. Tako je zmaga pripadla ekipi z imenom Sosedov golaž, ki je odnesla tudi temu primeren pokal. Enako sta bili nagrajeni drugo in tretje uvrščeni, za ostale pa je bilo poskrbljeno z golažem. Ekipe so se pomerile tudi v reševanju golaževega testa, kjer so morale pokazati svoje znanje glede sestavin, ki so potrebne za dober golaž, koliko časa se kuha, streljanju z zračno puško, lokostrelstvu in metanju podkev. Druženje in seveda pokušina golaža, se je podaljšala v pozno popoldne.
 
 
 
Drugi mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka

Mengeš, 3. junij 2009 – Občina Mengeš je v sodelovanju z društvom Apokalipsa, KD Vilenca, TD Škocjan in KUD Sestava, organizirala drugi mednarodni filozofski simpozij, posvečen znanemu slovenskemu filozofu in etiku Miklavžu Ocepku (1963 – 2005). Simpozij so letos odprli v domačem kraju Ocepka, Mengšu, na katerega je bil filozof zelo navezan.
Na samem začetku so se vsi gostje poklonili Miklavžu Ocepku in položili rože na njegov grob. Ogledali so si tudi znano Mengeško cerkev sv. Mihaela, v kateri je tudi znana Plečnikova krstilnica, eno zadnjih del Jožeta Plečnika. Otvoritveni simpozij se je začel v prostorih Kulturnega doma, kjer so potekala filozofska predavanja in delavnice. Vse goste je pozdravil  dr. Primož Repar s Filozofske fakultete, ki  se je ob tej priložnosti zahvalil Občini Mengeš za vso pomoč, še zlasti podžupanu Jožetu Vahtarju, za veliko pomoč pri organizaciji simpozija. Njegovim besedam se je pridružila tudi soproga, prav tako filozofinja, dr. Stanislava Repar. Goste je pozdravil tudi župan Franc Jerič in jim zaželel prijetno bivanje v Občini Mengeš. Poudaril je, da je Mengšu v ponos, da so imeli takšnega filozofa, kot je bil Miklavž Ocepek. Na simpoziju, ki bo trajal štiri dni, so se zbrali filozofi iz Češke, Slovaške, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Osrednja tema pogovorov je Filozofija v zapuščenem svetu: kultura-znanost-gospodarstvo. fotogalerija...
 
13.  festival koračnic v Mengšu

Mengeš, 30. maj 2009 –  Kulturno društvo Mihaelov sejem, pod vodstvom Štefana Borina,  je v sodelovanju z Zvezo slovenskih godb in Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, organiziralo že 13. Festival koračnic. Na samem festivalu smo lahko slišali osem godb, ki so izvedle vsaka po tri koračnice. Izvedbo skladb je ocenjevala posebna komisija v sestavi: Alojz Zupan, profesor na Akademiji za glasbo, Igor Krivokapič, profesor na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in Jani Šalaman, vodja pri orkestru slovenske vojske. Poleg Mengeške godbe so tekmovali še: Pihalni orkester Kapele, Bežigrad, Šoštanj, Šentilj, Eta Cerkno, Godba Sevnica in Rudarska godba Hrastnik. Naziv »Naj koračnica« 2009 je prejela skladba Primoža Kosca z naslovom Helikon, ki bo naslednje leto na festivalu obvezno zaigrana. Po mnenju strokovnje žirije, se je najbolje odrezala godba iz Šoštanja, prejela je tudi prehodni pokal, sledila ji je Rudarska godba Hrastnik, ki je prejela denarno nagrado, denarna nagrada pa je pripadla tudi tretje uvrščeni godbi Kapele. Vse sodelujoče godbe so pa prejele tudi spominsko darilo organizatorja.   Fotogalerija ...

 
Slavnostna povorka skozi ulice Mengša

Mengeš, 31. maj 2009 – Ob številnih dogodkih, ki so obeležili praznovanje občinskega praznika Občine Mengeš, je bila vrhunec praznovanja zaključna slavnostna povorka prijateljskih godb,  seveda z Mengeško godbo na čelu. Pridružile so se ji godbe iz Domžal, Moravč, Vodic, Kamnika, Metlike, Madžarske in Hrvaške. Ponovno se je predstavila folklorna skupina Svoboda Mengeš s svojim podmladkom in gosti iz Srbije. V povorki so sodelovali še Turistično društvo Mengeš, Pritrkovalci in Mengeški gasilci v svoji popolni opravi. Udeležencev v povorki, ki so s svojo revijo okrasili mengeške ulice, je bilo več kot 800. Veselo praznovanje se je nadaljevalo v prireditvenem šotoru, kjer so godbe ponovno zaigrale, zaplesale so tudi mažoretke iz Madžarske, za razposajen in vesel zaključek pa je poskrbel ansambel Dori.
 

 
 
 
Folklorna skupina KD Svoboda Mengeš ob praznovanju 35. obletnice

Mengeš, 30. maj 2009 – V Kulturnem domu Mengeš je slavnostni koncert ob svoji 35-obletnici pripravila folklorna skupina Svoboda. Pravijo ji prava dama. S številni domačimi in tujimi plesnimi skupinami so popolnoma navdušili obiskovalce v nabito polni dvorani. Folklorna skupina Svoboda sedaj štejejo že 36 članov, njihov vodja Edo Reven pa si želi v njihove vrste privabiti še mnoge druge, ki jih ta zvrst plesa zanima in  veseli. Prvi začetki društva segajo v leto 1971, ko je mentorica Štefka Mlakar na osnovni šoli Mengeš zbrala skupino učencev in jih navdušila za plesne korake. Zadnja leta skupino vodita Edo Reven in Zoran Jagodič. V programu skupine je devet različnih koreografij iz vseh območij slovenskega ozemlja. Otroška folklorna skupina Mengeš deluje zadnji dve leti pod vodstvom mentorice Lidije Ropotar. Vključuje učence od drugega do osmega razreda, njihov namen je ohranjanje plesov, pesmi in običajev na Slovenskem. Prireditev je vodila Nataša Vrhovnik Jerič.
 
Slavnostna seja občinskega sveta

Mengeš, 29. maj 2009 Osrednji dogodek praznovanja občinskega praznika v Občini Mengeš je bila nocojšnja slavnostna seja Občinskega sveta. Ob tej priložnosti so bile  v Kulturnem domu Mengeš podeljene nagrade najbolj zaslužnim občankam in občanom  ter skupinam za posebne dosežke.  Tako je zlato priznanje Občine Mengeš dobil Franc Zabret, srebrno priznanje sta prejela Janez Galjot in Vinko Sitar, bronasto pa Zorka Požar, Ludvik Mikola ter Štefan Kovač. Trdinovo nagrado za diplomsko delo je dobil Viljem Marjan Hribar. Župan Občine Mengeš  Franc Jerič je podelil tudi posebna županova priznanja: Veri Vrhovnik, Francu Aichholzerju, Francetu Dimcu, Gasilski zvezi Mengeš in Aljažu Prazniku. Vsem nagrajencem je še posebej čestital za njihovo prizadevno delo in posebne dosežke. Prireditev sta vodila Nataša Vrhovnik Jerič in Niko Robavs.
 
 
 
Utrinki iz praznične sobote v Mengšu

 
Mengeš, 30. maj 2009 - Današnja sobota v Mengšu je bila v znamenju včerajšnjega občinskega praznika, ki ga Občina Mengeš praznuje na dan rojstva Slovenskega pisatelja Janeza Trdine. Včerajšnjemu prazniku so se danes poklonila številna športna društva, organizirala so različne športne aktivnosti za svoje člane, pestro dogajanje pa je bilo tudi v prireditvenem šotoru pri banki. Športni park je danes pokal po šivih, aktivnosti članic in članov mengeških športnih društev so zagotovili zares športni utrip. Skakalno društvo Mengeš je organiziralo dan odprtih vrat, kolesarji so pripravili dirko na Gobavico, balinarji so organizirali tekmovanje v metu podkev, člani teniškega društva Mengeš so se pomerili v turnirju posameznikov in dvojic, člani badmintonske sekcije Športnega društva Partizan Mengeš pa so se pomerili v igri badmintona. Vse smo obiskali,  nastala je tale fotogalerija.

 
 
Slavnostni koncert ob 125. letnici delovanja Mengeške godbe

 
Mengeš, 29. 5. 2009 - Nocoj je bil v Kulturnem domu Mengeš slavnostni koncert Mengeške godbe ob 125- letnici delovanja. Mengeška godba je zaigrala in navdušila polno dvorano pod diregentsko taktirko Dimitrija Ledererja, program je povezoval znani radijski voditelj Niko Robavs. V preddverju dvorane je bila razstava z naslovom Scene na Mengeških marelah. Ob tej priložnosti je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Domžale, podelil Galusova priznanja za posebne dosežke na glasbenem področju. Podelili so 25 zlatih, 15 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Po koncertu je sledla veselica z glasbeno skupino Mambo kings, v šotoru pred banko v Mengšu. Prireditve so se udeležili tudi župan Mengša Franc Jerič,  podžupana: Aleš Janežič in Jože Vahtar ter župana občin Domžale, Toni Dragar in Trzina, Tone Peršak. Fotogalerija ...

Čebelarji na obisku v Osnovni šoli Mengeš

Mengeš, 29. maj 2009 – Čebelarsko društvo Mengeš je v sodelovanju z Osnovno šolo Mengeš, v sklopu občinskega praznika, pripravilo prireditev z naslovom »Med in zdravje«. Na samem začetku prireditve je vse skupaj prav lepo pozdravil ravnatelj Milan Burkeljca. Poseben pozdrav je namenil čebelarjem ter povedal, da je vesel, ker so s skupnimi močmi pripravili tako lepo prireditev. Namen prireditve je otrokom prikazati kakšen pomen imajo čebele v našem okolju, kako pomembne učinke ima med za naše zdravje in kakšno je delo čebelarjev. Otroci so pripravili razstavo slik in izdelkov s motivi čebel ter zapeli pesmi o čebelah. Na prireditvi jih je obiskal tudi predsednik Čebelarskega društva Mengeš Jože Boštjančič, ki je otrokom povedal nekaj več o čebelah, za konec pa poudaril, naj jedo med, ker je zelo zdrav. Pozdravil jih je tudi podpredsednik Čebelarskega društva Mengeš Matej Blejec, Anton Tomec, tajnik na Čebelarski zvezi in čebelar Franc Pavrič. Ob tej priložnosti se je Matej Blejec še zahvalil vodstvu šole in županu Občine Mengeš Francu Jeriču za sodelovanje, čebelarjem za pomoč pri pripravi vseh medenih pridelkov ter sestri Nikolini za pripravljeno pecivo. Otroke je pozdravil tudi župan Franc Jerič, ki je prav tako poudaril pomembnost čebel in uživanja medenih pridelkov za zdravje ter ohranjanje naše narave. Prireditev si je ogledala tudi ravnateljica vrtca Mojca Novinec Babič. Fotogalerija ...
 
 
Kdor vesele pesmi poje

Mengeš, 28. maj 2009 – V Kulturnem domu Mengeš je v sklopu občinskega praznika tudi Osnovna šola Mengeš pripravila prireditev, na kateri so učenci osnovne šole, pod vodstvom svojih mentorjev, ponovno dokazali, da je Mengeš glasbeno mesto. Prireditev je bila v znamenju pevskih zborov, pevcev in plesalcev. Veliko mladih talentov, ljubiteljev petja in plesa, je pokazalo, kako nas glasba lahko osrečuje. Ob tej priložnosti se je ravnatelj Milan Burkeljca zahvalil vsem učencem za program in nastope, učiteljicam in mentoricam, ki so pripravile otroke za nastop: Nataši Banko, Kristini Šegel in Petri Berdajs. Izpostavil je učenke in pevke devetih razredov, članice vokalne skupine, ki počasi zapuščajo njihovo šolo, bodo ostale vsem v lepem spominu, saj so s svojimi nastopi in čudovitimi glasovi velikokrat popestrile prireditve na šoli. Posebno zahvalo je namenil tudi učiteljicam pevkam, ki delujejo pod okriljem društva Stoji učilna, ker so veliko pripomogle za dobrobit njihove šole na glasbenem področju. Prireditve se je udeležil tudi župan občine Mengeš, Franc Jerič. Fotogalerija ...
 
Vrtec Mengeš praznuje 40. rojstni dan

Mengeš, 26. maj 2009 – V vrtcu Sonček so danes na svoji torti upihnili 40 svečk. Praznovanje, katerega so popestrili otroci vrtca skupaj s svojimi vzgojiteljicami in vzgojiteljem, je bilo izredno lepo. Zapeli so nam in zaplesali ter pokazali, kaj vse so jih naučile njihove prijazne vzgojiteljice. Uvodno besedo je imela ravnateljica vrtca Mojca Novinec Babič, ki je ob tej priložnosti povedala, da je čas v katerem živimo hitro spreminjajoč, včasih tudi tuj. V 40. letih se je tudi v vrtcu veliko spremenilo: odnos do otrok kot tudi spoznanje o predšolskem otroku ter vloga odraslih pri vzgoji in učenju naših malčkov. V ospredje postavljamo celostni razvoj otroka: čustva, razum in duhovno dimenzijo otroka. Poslanstvo vrtca je ustvarjanje pogojev za razvoj odgovornega posameznika. Vrtec je prostor, kjer se nam nikamor ne mudi, kjer imamo čas za pogovore, spoznavanje samega sebe in drugih, kjer se lahko odkrito nasmejimo. Njenim besedam se je pridružil tudi župan Franc Jerič in ob tej priložnosti povedal, da se skupaj z vodstvom vrtca, vzgojiteljicami in ostalim tehničnim osebjem veseli tega jubileja. Pohvalil je njihovo delo in trud, katerega vlagajo v otroke in jim pomagajo odrasti v zrele, pozitivne osebnosti, kar je v današnjem času posebno dragoceno. "Občina Mengeš se bo še naprej trudila, da bo dober sogovornik in soustvarjalec pri vzgoji najmlajših," je ob koncu dodal župan Jerič. Fotogalerija ...
 
 
 
Tiskovna konferenca ob praznovanju Občinskega praznika

Mengeš, 27. maj 2009 – V prostorih Občine Mengeš je potekala tiskovna konferenca, ki jo je vodil župan Franc Jerič. Glavna tema je bila bližajoči se občinski praznik, katerega občina Mengeš praznuje 29. maja, na dan rojstva znanega Slovenskega pisatelja  Janeza Trdina. Praznik bodo obeležili s številni kulturni in športnimi dogodki. Ob tej priložnosti je župan povedal, da je občino Mengeš v letošnjem leto zaznamovalo veliko pomembnih dogodkov in obletnic. Prvo svojo veliko obletnico so praznovali v vrtcu Sonček, kjer so upihnili 40 svečk. Osrednji dogodek bo slavnostna seja Občinskega sveta, ki bo na sam praznični dan 29. maja v Kulturnem domu Mengeš, podelili bodo priznanja svojim občanom in občankam ter skupinam za posebne dosežke. Ena večjih obletnic je tudi 125 let delovanja Mengeške godbe, ki bo imela ob tej priložnosti slavnostni koncert. Pridružila se ji bo Folklorna skupina Svoboda Mengeš, ki letos praznuje 35 let delovanja. Zvrstilo se bo več kot 50 prireditev, kar pomeni, da so društva v Mengšu zelo aktivna, ob občinskem prazniku pa se bodo še posebej potrudila.
Ob tej priložnosti je župan Franc Jerič pohvali aktivnost in zagnanost članic in članov posameznih društev, ter zaželel še naprej tako dobo sodelovanje.
 
 
Likovna razstava v knjižnici Osnovne šole Mengeš

Mengeš, 25. maj 2009 – V knjižnici Osnovne šole Mengeš so kulturno društvo Stoji učilna, Likovno društvo Mengeš in Osnovna šola Mengeš, v sklopu občinskega praznika, organizirali razstavo z naslovom: Alternativne metode likovnega ustvarjanja. Člani Likovnega društva Mengeš, v sodelovanju z mentorjem, profesorjem Lojzetom Kalinškom, so se odločili, da k risbi pristopijo malo drugače. Poiskali so bližnjico do likovnega dela preko fotografije obrnjene navzdol. Risba je najstarejša oblika komuniciranja, ki je nastala takrat kot človek in še danes največ v uporabi. Njen čar je dati sporočilo v nekaj barvah, pikah ali črtah. Kaj so nam sporočili člani Likovnega društva presodite sami. Predsednik KD Stoji učilna in nekdanji ravnatelj Osnovne šole Mengeš Branko Lipar, je ob odprtju razstave povedal, da je izredno zadovoljen z združitvijo dveh kulturnih društev. Njegovim besedam se je pridružil tudi sedanji ravnatelj Osnovne šole Milan Burkeljca, ki je pohvali delo obeh društev in hkrati izrazil zadovoljstvo, da ima šola to priložnost razstavljati tako lepa umetniška dela. Fotogalerija ...

 
Maj časti Marijo

Mengeš, 24. maj 2009 – Mesec maj zaznamuje veliko dogodkov v občini Mengeš. Poleg občinskega praznika, ki ga praznujejo 29. maja, in številnih drugih prireditev, je maj mesec  Marije. Tako je Župnija Mengeš  pripravila koncert, na katerem so pevski zbori prepevali Marijine pesmi in jo s tem počastili. V atriju pri cerkvi, kjer se je zbralo veliko obiskovalcev, so nedeljsko sončno popoldne popestrili pevski zbori iz Mengša. Na samem začetku prireditve smo lahko slišali znane Mengeške pritrkovalce, ki so s pritrkavanjem ponesli glasne zvoke zvonov v daljavo. Poleg njih so nastopili še: Fantje iz Mengša, Nonet Vigred, Šmarn'ce bend, MOKZ Mengeški zvon, MLPZ sv. Mihaela in MEPZ sv. Mihaela. Prireditev je povezovala mlada voditeljica Katja Ilovar, ki se je ob koncu prireditve v imenu župnije zahvalila Občini Mengeš, KD Franca Jelovška Mengeš, Gasilnem društvu Mengeš, Mengeški godbi in Mengeškemu župniku Janezu Avseniku za sodelovanje in pomoč pri organizaciji. Fotogalerija...
 
 
Turnir v malem nogometu

Loka, 23. maj 2009 – Na športni ploščadi v Loki pri Mengšu, je Športno društvo Loka organiziralo turnir v malem nogometu. Prijavljenih je bilo osem ekip, ki so se med sabo pomerile v spretnosti z žogo: Avtodeli Tavčar, ŠD Loka, Metulji, DT Polak, Zelenci, DNG Team, ŠD Podgorje in Pajdo. Prijavnino, ki je bila 25 eurov, so po končani tekmi razdelili med prve tri nagrajence.    Fotogalerija...
 
4. Festival otroške poezije

Mengeš, 22. maj 2009 –  Pri razvalinah kapele sv. Lovrenca na Gobavici, so člani Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš ob občinskem prazniku in obletnici rojstva Slovenskega pisatelja in klasika Janeza Trdine, organizirali že 4. Festival otroške poezije. Prireditev, ki je na stare razvaline gradu privabila nekaj ljubiteljev kratke poezije, je vodil Janez Škrlep, ki je tudi avtor tega projekta. K sodelovanju so povabili učenke in učence osnovnih šol ter njihove mentorje. Cilj tega projekta je omogočanje in pospeševanje skladnega razvoja otroške domišljije, srca, duha in razuma. Tudi znan pisatelj Ivan Vesel Vesnin je napisan: »V poeziji prevladujeta čustvo in domišljija, in ravno to dvoje je v otroku najmočneje.« Na festival je bilo prijavljenih enajst učencev, ki so v določenem roku napisali čudovite pesmi, katere je potem ocenila posebna strokovna komisija. Najboljše so bile seveda tudi posebno nagrajene. Prvo nagrado za najboljšo poezijo je dobila Lara Jerman, sledila ji je Ana Zupan in Živa Vesel. Fotogalerija ...
 

 
 
Otvoritveni turnir dvojic Teniškega društva Mengeš
 

 
Mengeš, 16. maj 2009 – Člani Teniškega društva Mengeš so se danes prvič v novi sezoni pomerili v turnirju dvojic. Turnir je zaznamovala visoka udeležba prijavljenih članov, teh je bilo kar 36, in prekrasen dan, ravno pravšnji za športne aktivnosti na prostem. Člani Teniškega društva so zelo ponosni na svoja lepo urejena igrišča in brunarico v Športnem parku Mengeš. Imajo 40 rednih članov in kar 120 občanih. Otvoritvenega turnirja se je udeležil tudi župan Franc Jerič ter častni občan Franc Zabret. Nekaj korakov stran od njih pa se je na igriščih Balinarskega društva Mengeš odvijal Medobčinski turnir veteranov, v počastitev bližajočega se občinskega praznika. Pomerile so se ekipe iz Kranja, Vodic, Kamnika, Uršne Sele, Domžal, Cerkelj, Komende in Mengša. Predsednik društva Ludvik Mikola je povedal, da prva ekipa Mengša, Mengeš Rakoll, igra v drugi državni ligi -vzhod, trenutno po petih kolih dosegajo 8. mesto. Člani društva se tudi radi pohvalijo z urejeno okolico svojih prostorov, še zlasti so obiskovalci parka navdušeni nad cvetjem okoli brunarice. Na turnirju smo opazili tudi člane Šahovskega društva Mengeš, ki se niso dali motiti, in so si privoščilo partijo šaha. Skratka, kot smo že vajeni, je tudi to soboto v Športnem parku Mengeš vladalo športno in prijetno vzdušje. V parku pa smo zasledili tudi člane Likovnega društva Mengeš, ki so na platno skušali ujeti lepoto našega kraja. Fotogalerija ...

 
 
 
Občina Mengeš objavlja javno anonimno
 
 
ZBIRANJE IDEJNIH REŠITEV
ZA PROSTOR POD TONHOVIMA KOSTANJEMA
 
 
Namen zbiranja je pridobiti idejne rešitve za ureditev prostora v križišču Slovenske ceste, ulic Stara pot in Trdinov trg, ki predstavlja eno od osrednjih lokacij v centru Mengša. Na njem sta postavljena dva objekta, ki naj bi jih odstranili. Želimo ga nameniti dejavnosti, ki bi poudarila to vrednost in bi zadovoljila čim širšo potrebo občanov.
 
Prostoru je potrebno doloèiti novo namembnost, vanj je potrebno umestiti dejavnost, ki po presoji predlagatelja spada v ta prostor (kar je potrebno pisno utemeljiti) in predlog tudi grafično predstaviti.
 
 
Natečajna naloga in druge podrobnosti so objavljene na spletni strani občine, pod rubriko objave/razpisi.
 
Najboljšim rešitvam, ki bodo ustrezale razpisanim zahtevam bodo podeljene 3 nagrade in sicer:
1. nagrada 1.000 €,
2. nagrada    500 €,
3. nagrada    300 €
 
Rok za oddajo rešitev je 30.6. 2009.
 
Rezultati bodo objavljeni v Mengšanu in na spletni strani Občine Mengeš.
 
Kontaktna oseba : Andrej Urbanc (tel.: 724 71 04) ali e. pošta andrej.urbanc@menges.si.
 
 
 
 
Tiskovna konferenca ob praznovanju 125-letnice Mengeške godbe

Mengeš, 12. maj 2009 - V prostorih Godbeno gasilskega doma Mengeš je danes potekala tiskovna konferenca ob praznovanju 125 letnice Mengeške godbe. Na konferenci so se zbrali predstavniki različnih društev iz Mengša: Štefan Borin predsednik Mihaelovega sejma, Edo Reven, predsednik folklorne skupine Svoboda Mengeš, Lado Kosec, predsednik Mengeške godbe, Janez Koncilija, predsednik Gasilske zveze Mengeš ter župan Franc Jerič in podžupan Jože Vahtar. Predstavniki društev so podali več informacij o samem dogajanju, ki se bo odvijal od 29. maja do zaključnega večera 31. maja. Občina Mengeš, mnogi ji rečejo tudi glasbeno mesto, praznuje 29. maja Občinski praznik, skratka obeta se pestro dogajanje v Mengšu. V letošnjem letu praznujejo okroglo,  140-letnico delovanja tudi gasilci in Folklorna skupina KD Svoboda Mengeš, ki letos praznuje 35 let delovanja. Pričetek velikega praznovanja bo petek, 29. maja zvečer v Kulturnem domu Mengeš, s slavnostnim koncertom Mengeške godbe. Hkrati bo v preddverju potekala razstava utrinkov z njihovih nastopov. Sobotni del bodo zabeležili gasilci in 13. festival koračnic, v katerem bo nastopilo 9 godb. Velikega pomena je to, da se prav v Mengšu organizira ter poudarja te vrste festival,  ki je edini v Sloveniji, v katerem godbe lahko igrajo klasično glasbo tudi po ulicah. V večernih urah se bo predstavila folklorna skupina Svoboda s svojimi številnimi domačimi in tujimi gosti. Nedeljo bo zaznamovala slavnostna povorka, v kateri se bodo sprehodili godbeniki, gasilci, folklorne skupine in številna društva. Občina Mengeš in vsi organizatorji tega slavnostnega dogodka vabijo vse svoje občane in prav tako iz sosednjih občine, da se jim pridružijo ob tem velikem pomembnem dogodku.
 
Gasilska zveza Mengeš

Topole, 8. maj 2009- V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Topole je potekal 12. redni občni zbor Gasilske zveze Mengeš. Predsednik Gasilske zveze Janez Koncilja je uvodoma pozdravil vse zbrane člane zveze in gostje iz sosednjih občine, ter predlagal izvolitev delovnega predsedstva. Mesto delovnega predsednika je zasedel Robert Ručigaj, ob njemu sta bila izvoljena še dva člana Tone Kosec in Franc Bergant. Na samem začetku občnega zbora je poročilo za leto 2008 podal predsednik Gasilske zveze Mengeš, ki je povedal, da je za njimi izredno delovno leto, katerega so zaznamovali številni dogodki in proslave: obletnica društev v Topolah in Loki, prevzem gasilskega objekta in gasilske tehnike, udeležbe enot GZ Mengeš na državnem gasilskem tekmovanju, srečanje gasilske mladine za celotno regijo Ljubljana III, nabava vozil za vsa tri teritorialna društva v zvezi, zaščitne opreme in usposabljanje članov. 30. avgusta so loški gasilci praznovali 75. obletnico delovanja društva in ob tem prevzeli nov gasilski dom in vozilo. Ob tej priložnosti se je tudi zahvalil Občini Mengeš in županu Francu Jeriču za pomoč in sodelovanje, Komisiji za mladino in njenem novemu predsedniku Robertu Ručigaju, Komisiji za veterane in predsedniku Štefanu Borinu, poveljniku GZ Mengeš Francu Hribarju in vsem članom Upravnega odbora GZ Mengeš za njihov prispevek pri delu v preteklem letu. Več...
 
 
 
80 let nogometa v Mengšu


Mengeš, 8. maj 2009 - Danes zvečer je v Kulturnem domu Mengeš potekala slavnostna kulturna prireditev ob 80. letnici Nogometnega kluba Mengo 28. Skozi zgodovino kluba, od samega začetka do današnjih dni, smo se skupaj sprehodili z najbolj zaslužnimi za tako visok jubilej. Slavnostni govorniki na prireditvi so bili: predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič, župan občine Mengeš Franc Jerič in predsednik Nogometnega kluba Mengo, Vili Fermišek. Podeljene so bile nagrade častnim članom kluba in vsem, ki so aktivno sodelovali pri njegovem razvoju. Slavnostne prireditve se je udeležil tudi Miloš Šoškić, ki je eno najbolj slavnim imen v zgodovini mengeškega nogometa, sicer tudi trener uglednih klubov, kot so Mura, Gorica, Rudar Velenje in Korotan. Ob tej priložnosti je društvo izdalo tudi publikacijo o zgodovini kluba, katerega je uredil Branko Lipar. Uvod v slavnostno prireditev je popestrila Godba Mengeš, največ aplavza pa je poželo javno priznanje in zahvala legendarnemu in dolgoletnemu hišniku "Sablji".  Fotogalerija ...

 
Mengeška godba in Harmonikarji na Florijanovem sejmu

 
Trzin, 10. maj - Turistično društvo Kanja Trzin, v sodelovanju z Občino Trzin, je organiziralo že 10. tradicionalni Florjanov sejem, ki je predvsem znan po tem, da je večina razstavljavcev domače obrti. Lahko smo zasledili tudi veliko skupin za ohranjanje dediščine, ekološke pridelane hrane, poskusili domačo potico ter si ogledali nastope različnih folklornih skupin.Tudi nastop daleč naokoli slavne in poznane Mengeške godbe je navdušil vse obiskovalce, kot smo sicer tega že vajeni. Kljub topli sončni nedelji so fantje še bolj vroče zaigrali pod vodstvom  dirigenta Dimitrija Ledererja. Tudi poskočni Harmonikarji KD Mihaelov sejem Mengeš so prav tako lepo zaigrali nekaj domačih melodij. Povabilu so se odzvali tudi člani Turističnega društva Mengeš, ki so z velikim veseljem mimoidočim predstavili svojo občino. Fotografije ...
 
 
 
 
 

 
 
 
Praznovanje v Domu počitka Mengeš
 

 
Mengeš, 6. maj 2009 - V Domu počitka Mengeš je bilo danes veselo, njihova oskrbovanka, gospa Marija Kuhar, je praznovala svojo devetdesetletnico. Za posebno presenečenje in popestritev praznovanja so poskrbele zaposlene v domu in pevke Pevskega zbora oskrbovank, ki so zapele nekaj ljudskih pesmi.
Marija Kuhar prihaja iz Hrastnika pri Zidanem Mostu. Po končani gimnaziji je opravljala poklic inšpektorice za administrativne zadeve na Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani in nekaj časa je bila zaposlena na sodišču v Slovenskih Konjicah.
V prostem času je zelo rada hodila v hribe,  preizkusila pa se je tudi kot igralka. Sedaj zelo rada bere in rešuje križanke. Svojih otrok nima, v sedanjem domu jo obiskuje nečakinja Jožefa s svojo družino. Gospo Marijo je prišel pozdravit in ji čestitat tudi župan občine Mengeš Franc Jerič, ob tej priložnosti ji je zaželel zdravja in dobrega počutja ter veliko lepih dni v domu. Tudi gospa Ivica Krivic, namestnica direktorice Doma počitka Mengeš, ki dela na področju zdravstva in oskrbe, ji je zaželela veliko zdravja, verjame, da se dobro počuti v njihovi sredini in da bo še naprej tako nasmejana in  zadovoljna. 
 
  
 
OBVESTILO!
 
 
Obveščamo lastnike kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov, da bodo tehnnične preglede teh vozil na območju Občine Mengeš opravljali pred gasilskim domom v Topolah, in sicer v soboto 9.05.2009, 8:00 do 12:00.
 
Lastnike traktorjev in traktorskih priklopnikov OPOZARJAJO, da na tehnični pregled pripeljejo usposobljena vozila, zlasti naj pregledajo krmilni mehanizem, svetlobna telesa in zavore, s seboj pa morajo imeti obvezno opremo: prvo pomoč in varnostni trikotnik!
 
Na tehnični pregled prinesite prometno dovoljenje in zavarovalno polico iz preteklega obdobja, če je vozilo evidentirano, sicer pa osnovne dokumente vozila: račun, izjave o ustreznosti vozila (homologacijo) in pogodbo.
 
S seboj OBVEZNO prinesite dokumente, ki so potrebni za tehnični pregled in veljavni osebni dokument, o istovetnosti lastnika vozila!
 
Za kakršnakoli vprašanja, pokličite v pisarno tehničnih pregledov v Trzinu na tel.: 01/562 18 13.
 
 
 
 

 
 
Prvomajska budnica v Mengšu

 
1. maj 2009 - Več kot 70 motoristov se je v zgodnjih jutranjih urah zbralo pri AMD Mengeš, in se popeljalo po občini ter s tem obeležili praznik dela - prvi maj. Zaključek vožnje je bil na Mengeški koči, kjer jih je čakal prvomajski golaž. Že tradicionalno pa je po ulicah občine Mengeš v jutranjih urah zaigrala tudi godba Mengeš.
 
 
 
Plinska eksplozija v Mengšu - poziv župana k pomoči

 
V sobotni noči, nekaj minut pred polnočjo, je družina Cankar ostala brez celotnega premoženja. Ko je eksplodirala plinska jeklenka na Kolodvorski ulici v samem centru Mengša, je požar zajel celo hišo in v 15 minutah uničil vse, kar sta Nace in Alenka Cankar ustvarila v 30-ih letih. Tudi ob hitrem prihodu gasilcev ni bilo več možnosti, da bi kar koli rešili. Ogenj je bil premočan. Čez noč sta ostala na cesti.
Oba sta sicer brez službe, živita od socialne pomoči in priložnostnih del, veliko jima pomaga tudi hči, da lažje preživita. Ko so za njihovo nesrečo slišali sosedje in prijatelji, so priskočili takoj na pomoč. Nemudoma se je odzvala tudi občina Mengeš, ki je prispevala finančna sredstva za obnovo in nakup nekaj osnovnih stvari, prav tako Rdeči križ. Na kraj dogodka je prišel tudi župan Franc Jerič in javno pozval vse obrtnike v Mengšu, če so pripravljeni s svojim delom pomagati za čimprejšnjo sanacijo hiše. Vse ljudi je pozval, da stopijo skupaj in pomagajo zakoncema Cankar v nesreči.
Odprt je tudi transakcijski račun za prispevke:  02310-1554744334

 
 
 
 
Prvomajski kres na Gobavici

 
Mengeš, 30. april 2009 - Na predvečer praznika, je na Gobavici nocoj že tradicionalno zagorel prvomajski kres. Kljub hladnemu večeru se je zbralo veliko ljudi, ki so si obetali nadaljevanje zabave pri gostišču na Mengeški koči, ob glasbi ansambla Gamsi. Prav tako kot vsako leto, je tudi letos pri kresu sodelovala Mengeška godba. Nad postavitvijo kresa pa je bdel podžupan Aleš Janežič.
 
 
 
 
Blagoslov motorjev v Mengšu

Mengeš, 24. april 2009 - Danes je Mengeški župnik Janez Avsenik na ploščadi pred cerkvijo blagoslovil motorje. Številnim zbranim motoristom je zaželel tudi varno vožnjo in obilo lepih trenutkov.
 

 
 
Občina Mengeš se je predstavila v Arboretumu

 
V času prvomajskih praznikov,  med 27.4. in 3.5., se v Arboretumu Volčji Potok odvija eden izmed najpomembnejših sejmov v Sloveniji - Razstava cvetočih tulipanov in pomladnega cvetja. Na sejmu se je v ponedeljek, 27. aprila, predstavila tudi Občina Mengeš. Turistično Društvo Mengeš je s svojimi člani poskušalo na najboljši način prikazati mimoidočim sprehajalcem bogato kulturo Mengša. Predstavili so se: Orgličarski ansambel Kosci, ki delujejo po okriljem Kulturnega društva Mihaelov sejem in harmonikarji Stoparji. Člani Turističnega društva so se predstavili s turističnimi katalogi in razglednicami, poleg so še vsakemu radovednemu obiskovalcu z veseljem odgovorili na dodatna vprašanja, vezana na  njihovo kulturo in dediščino.
Članica društva in izdelovalka narodnih noš Cirila Ules je pokazala, kako s svojimi spretnimi rokami in s še vedno dobrim vidom pri 80-tih izdeluje prečudovite noše.
Skozi cvetoči park se je sprehodil tudi župan občine Mengeš Franc Jerič, ki zelo spodbuja  turistično in kulturno promocijo Občine Mengeš. Fotogalerija ...

 
 
Postavitev mlaja v Mengšu

Mengeš, 24. april 2009 - Danes pozno popoldne so gasilci, pod vodstvom poveljnika Tomaža Žargija, že tradicionalno postavljali praznični mlaj, ki bo ponosno stal v Mengšu, pred gasilskim domom, vse do Dneva državnosti. Pri postavljanju mlaja so sodelovali gasilci iz Mengša, Loke in Topol, vse skupaj kar 50, že po tradiciji pa so ga postavljali ročno.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Šola tako in drugače "Imam idejO"

 
Mengeš, 23. april 2009 - V dvorani Kulturnega doma Mengeš so učenke in učenci Osnovne šole Mengeš ponovno dokazali, da je inovativnost in ustvarjalnost v Mengšu doma. 
 
 

 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Topole gre na Gasilsko olimpijado na Češko

Kočevje, 18. april 2009 - V Kočevju je potekalo izbirno gasilsko tekmovanje za nastop na članski in mladinski olimpijadi, ki bo od 21 do 26. julija letos v Ostravi na Češkem. Nastopilo je 36 ekip s 400 udeleženci. Za nastop na gasilski olimpijadi so izbrali deset članskih, tri ženske in dve mladinski ekipi, med njimi tudi ekipa PGD Topole, katere član je tudi naš župan Franc Jerič. Čestitke in veliko sreče! 
 
 
 
 
 
 
 
Slavnostno odprtje prenovljenih prostorov pošte v Mengšu

 
Mengeš, 21. april 2009 - Danes je bilo v Mengšu slavnostno odprtje prenovljenih prostorov pošte. Otvoritveni trak sta prerezala župan občine Mengeš Franc Jerič in namestnik direktorja Pošte Slovenija mag. Igor Marinič, v kratkem programu je zaigrala tudi Godba Mengeš, z kratkimi nastopi in recitali pa so otvoritev popestrili otroci iz Osnovne šole Mengeš. Prvi znani podatki o pošti Mengeš segajo v davno leto 1859, letos mineva 150 let te dejavnosti v Mengšu. Pošta v Mengšu na zdajšnji lokaciji stoji od leta 1979, zato je bila potrebna temeljite prenove, tako v zadovoljstvo zaposlenih, seveda pa bo predvsem izboljšala pogoje uporabnikom. Ob tej priložnosti je župan Franc Jerič povedal, da smo lahko veseli in ponosni, da odpiramo nove prostore v Mengšu, ki bodo služili občanom, občankam za boljše in prijaznejše storitve. Zahvalil se je predstavnikom Pošte Slovenija, da so se odločili za takšno investicijo v Mengšu, namestniku direktorja Pošte Slovenije Mariniču pa je izročil tudi darilo, sliko občine Mengeš, v spomin na ta dan. Marinič je povedal, da jih še posebej veseli, kadar odpirajo obnovljene prostore izven središč mest, ker verjamejo, da si prebivalci zaslužijo najkvalitetnejše storitve. Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri odprtju novih prostorov. Fotogalerija ...

 
Občni zbor Smučarskega društva Mengeš

 
 
Mengeš, 26. marec – Redni občni zbor so imeli tudi člani Smučarskega društva Mengeš, ob 19. uri so se zbrali v teniški hišici v Športnem parku Mengeš. Sledil je pregled dela v sezoni 2008/2009 in potrdili plan za sezono 2009/2010. Predsednik društva je Iztok Maver.
 
 
 
Občni zbor Športnega društva Loka

 
Loka pri Mengšu, 17.4.2009 - V prostorih PGD Loka pri Mengšu se je ob 18.00 uri začel 10. jubilejni občni zbor Športnega društva Loka pri Mengšu. Predsednik društva je v uvodu pozdravil člane in vse goste, podal je predlog za delovno predsedstvo občnega zbora.  Predsednik občnega zbora Šinko Tomaž, člani predsedstva: Pogačar Srečo, Frantar Peter, zapisnikar Kličič Mirsad ter overovitelja zapisnika Jerič Marko in Pogačar Miro, so bili enoglasno izvoljeni in občni zbor je stekel po predvidenem dnevnem redu. Poročila so podali: predsednik društva, blagajnik Pogačar Robi, zaradi odsotnosti vodje šahovske sekcije je poročilo prebral Nejc Anžlovar, vodja malonogometne sekcije Frantar Peter, vodja balinarske sekcije Purnat Dare in član nadzornega odbora Pesrl Boštjan.
Po predstavljenih poročilih je imel besedo župan Jerič Franc, ki je ob 10. jubileju pohvalil dosedanje delo društva ter poudaril pomen športnega parka, ki so ga želeli in o njem govorili že predniki Loke pri Mengšu. Zaželel je uspešno delo in veliko uspehov v bodoče.
Po govoru župana so člane društva pozdravili še predstavnik občine za društva Janežič Aleš, predsednik PGD Ručigaj Robert, predsednik KD Loboda, Matjaž Loboda, predstavnik Vaškega odbora Purnat Dare, predsednik TVD Partizan Jože Mlakar. Vsi so društvu zaželeli uspešno delo in tudi nadaljne dobro sodelovanje med društvi. V nadaljevanju je predsednik  podal načrt dela v obdobju 2009-2010. V okviru posameznih sekcij bo v letu 2009 organiziranih kar nekaj turnirjev in lig. Ob 10. obletnici je društvo podelilo zahvale  predsedniku Matjažu Anžlovarju in blagajniku Robertu Pogačarju za dolgoletno uspešno delo v društvu.
Zahvala je bila podeljena za uspešno sodelovanje še  Občini Mengeš, PGD Loka pri Mengšu, KD Loboda in Vaškemu odboru Loka Pri Mengšu. Fotogalerija ...

 
 
 
 
Praznovanje v Mengšu Angela Golob

 
 
Mengeš, 16. april 2009 - Mama Angelca, kot ji radi rečejo njeni trije pravnuki, je to soboto praznovala svojo devetdesetletnico.  Živahna in polna energije je povedala, da je sicer praznovanje trajalo kar cel teden, v veliko čast pa ji je bilo, ko jih je v torek, 15. aprila prišel čestitati tudi župan Franc Jerič, skupaj z Zdenko Ilič in Mileno Vode iz Rdečega križa Mengeš. "Super babica je", pove njen vnuk Sandi in doda, da si tako babico lahko samo želiš, vedno je vsem domačim z veseljem priskočila na pomoč, ko so kar koli potrebovali. Sicer pa je kljub zavidljivi starost ves čas zelo aktivna, rada pospravlja, kuha in dela na vrtu, v največje veselje pa so ji njeni trije pravnuki. Fotogalerija ...
 
 
 
 
 
 
Občinska organizacija Rdečega križa Mengeš

 
Mengeš, 7. aprilV Zdravstvenem domu Mengeš, kjer ima svoje prostore Občinska organizacija Rdečega križa Mengeš, je potekal  redni sestanek članov.
Društvo, ki šteje 1021 podpornih članov in 12 članov odbora, deluje v skladu s statusom Rdečega križa Slovenije in Območne organizacije Rdečega križa Domžale, kot neprofitna dobrodelna organizacija. Člani upravnega odbora v sestavi: Majda Trobec predsednica, Mimi Aleš blagajničarka, Iva Kralj kot zapisničarka in Draga Bevk kot članica nadzornega odbora, so podali svoja poročil za preteklo leto. Sredstva za nemoteno delovanje organizacije pridobijo od Občine Mengeš in Območne organizacije Rdečega križa Domžale, nekaj tudi iz evropskega sklada. Delo v društvu vsebuje dve stalni dejavnosti: socialna ter obiski in srečanja. Člani društva pomagajo ljudem in družinam, ki so v finančni stiski tako, da jim prispevajo enkratni znesek v višini 180 € za pomoč pri plačilu položnic.V preteklem letu so porabili 2960 evrov in s tem  malo olajšali življenje družinam, ki so se znašle v trenutni stiski. Pomagali so tudi družinam, ki jih je zajelo lanskoletno neurje.  Več ...  

 
 
 
Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v občini Mengeš

 
Mengeš, 4. 4. 2009 - Po celotni občini Mengeš je letošnja čistilna akcija potekala od 28. marca do 4. aprila, tudi tokrat sta bila pobudnika akcije Občina Mengeš in Turistično društvo Mengeš, na skupno čistilno akcijo pa so bila povabljena tudi vsa društva v občini. V soboto, 4. aprila, je bil za vse sodelujoče zaključek na Mengeški koči,  s skupno akcijo "očistimo Gobavico" Častni občan in podpredsednik Turističnega društva Mengeš Franc Zabret je povedal, da se je letošnje akcije udeležilo preko 70 udeležencev, župan Franc Jerič pa je izrazil obžalovanje, da se akcije, kljub povabilu, niso udeležila vsa društva v občini. Povedal je še, da žal še vedno vse preveč občank in občanov odlaga svoje odpadke na neprimerna mesta in da kljub stalnemu prizadevanju za čisto okolje, opažajo odlagališča v naravi. Sicer se tako župan Jerič kot tudi gospod Zabret iskreno zahvaljujeta vsem udeležencem za sodelovanje in skrb za čisto okolje.
 
 
 
Tribuna idej v Osnovni šoli Mengeš in slovesna otvoritev novih prostorov v 2. nadstropju šole
Mesec ustvarjalnosti in inovativnosti na Osnovni šoli Mengeš: "Imam idejO"
 
 
Mengeš, 31. 3. 2009 - Evropski parlament in Evropska komisija sta v marcu 2008 odločila, da bo leto 2009 evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. Države članice Evropske unije so prepoznale inovativnost kot usodno pomembno zmožnost učinkovitega odgovora na procese globalizacije. Cilj evropskega leta je promovirati ustvarjalnost in inovativnost kot ključni kompetenci vseh ljudi v sodobnem svetu. Ustvarjali in inovativni pa so bili tudi osnovnošolci v Mengšu, pri pouki, razrednih urah, podaljšanem bivanju in pri interesnih dejavnostih so razmišljali o novem, drugačnem, pravičnejšem, prijetnejšem svetu. V mesecu marcu so na šoli razpisali tudi dva raziskovalna natečaja za posameznike in skupine učencev: ideje za lepšo mladost in internetni natečaj. Na današnji prireditvi "Tribuna idej"so učenci pokazali svojim vrstnikom, staršem in učiteljem svoje ideje, literarna, likovna, video in fotografska dela in spletne strani, zloženke, krajše raziskovalne naloge. Vse to pa so postavili tudi na ogled na razstavi ustvarjalnosti. V tekmovanju in javnem ocenjevanju del smo dobili zmagovalce natečaja. Po končani Tribuni idej, je župan Franc Jerič slavnostno predal v uporabo nove prostore v drugem nadstropju šole. Fotogalerija ...
 
 
Občni zbor Športnega društva Partizan Mengeš

 
 
Mengeš, 26. marec- V telovadnici Športnega društva Partizan, je v četrtek ob 18. uri potekal redni občni zbor.  Predsednik društva Jože Mlakar je uvodoma pozdravil vse zbrane članice in člane ter ostale udeležence in predlagal v potrditev dnevni red. V nadaljevanju so izvolili predsedstvo občnega zbora: na mesto delovnega predsednika je bil izvoljen Franc Zabret za članice pa Fanči Rožman, Francka Svete in Marjanca Lavrič.
Poročilo za preteklo leto je podal predsednik društva Mlakar, poudaril je, da so bile vse članice in člani sekcije zelo aktivni. V sklopu Športnega društva Partizan Mengeš deluje več sekcij: teniška, namiznoteniška, balinarska, badmintonska in gimnastika, novost pa so: vadba joge, hip hop plesa ter posebna vadba, ki je za udeleženke koristna in zabavna, imenovana Razgibajmo se.
 
 
 
Naborniki v Mengšu

 
 
Mengeš, 26. marec – Prostore konferenčne dvorane v šport wellness hotelu Harmonija so zapolnili mladi fantje z željo, da pridobijo čim več informacij o tem, kako postati slovenski vojak. Predstavitev tega častnega poklica je organiziralo Ministrstvo za obrambo, udeležilo se jih je 44 fantov, ki se bodo morda po končani srednji šoli odločili za ta poklic.
Nekaj uvodnih besed o samem poklicu je povedal Bogdan Zupan, vodja in organizator predstavitvenega dogodka. Fantom, ki so generacija letnika 1991, ali kot je Zupan povedal, rojeni skupaj s Slovenijo, je predstavil pravice in dolžnosti vojaškega poklica. Bodoče mlade vojake je prišel pozdraviti tudi podžupan Aleš Janežič.
 
 
 
 
 
Skupščina Zveze kulturnih društev Mengeš

 
Loka pri Mengšu, 26. marec - V prostorih Gasilsko-kulturnega doma je potekala skupščina Zveze kulturnih društev občine Mengeš. Vse navzoče je prijazno pozdravil podžupan in predsednik Zveze kulturnih društev Jože Vahtar, v nagovoru je izpostavil možnost prijave društev na različne razpise kot dodatnega vir financiranja društva.
Sledila je izvolitev delovnega predsedstva:  mesto predsednika je zasedel Štefan Borin, zapisnikarja Silva Drešar ter člana Zorka Požar, Franci Žun.
V letu 2008 sta za članstvo v ZKD Mengeš podali vlogo dve društvi: Kulturno društvo Stoji učilna pod vodstvom Branka Liparja in Klub harmonikarjev Stopar, celotni znesek financiranja s strani občine Mengeš kulturnim društvom pa je bil približno 85.000 evrov.
Več ...
 

 
 
 
 
2. Top turnir Republike Slovenije za kadetinje in kadete

 
 
Komenda, 29. marec- Namiznoteniška sekcija Edigs Mengeš je v športni dvorani Komenda organizirala 2. Top turnir Republike Slovenije za kadete in kadetinje.
Na tekmovanju, ki sta ga vodila Jože Mlakar in Tone Gostiša, je sodelovalo 24 kadetov in 24 kadetinj, ki so se pomerili v treh skupinah. Barve Namiznoteniške sekcije Mengeš je zastopala Kaja Skok.
Rezultati:
Kadetinje: 1. mesto:  Zupančič Nina, Logatec, 2. mesto:  Veronik Zala, Radlje, 3. mesto:  Gutnik Katja, Logatec,  Kaja Skok, Edigs je osvojila 7. mesto.
Kadeti: 1. mesto: Železen Ervin,  Kema, 2. mesto: Peršolja Ludvik, ISA, 3. mesto: Sukič Patrik,  Kema.
Fotogalerija ...
 
 
Skupščina medgeneracijskega društva Jesenski cvet

 
 
Nekateri ljudje,
ne glede na to,
kako stari postanejo,
ne izgubijo svoje lepote,
le premaknejo jo z obraza v srce.
                        (Martin Buxbaum)
Gorjuša, 27. marec – Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet je imelo redno skupščino, na kateri je bilo prisotno 127 članov, društvo je bilo ustanovljeno leta 2000 in je  lokalno društvo s statusom humanitarne organizacije. V društvo je vključeno 200 članov vseh treh generacij oziroma 21 skupin, ki se redno srečujejo vsak teden po uro in pol v domačem okolju in po domovih za starejše občane. Srečanja potekajo pod vodstvom usposobljenih vaditeljev, ki so prostovoljci srednje generacije. Namen srečanj je prijetno druženje, kjer se povezujejo vse tri generacije, tako lahko starejši  prenašajo svoje bogate izkušnje in modrosti na mlajše in srednje generacije. V društvu Jesenski cvet delujejo skupine starejših ljudi za samopomoč v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin in Moravče.
 
 
Občni zbor Društva upokojencev Mengeš

 
 
Mengeš, 29. marec- V prostorih Osnovne šole Mengeš je potekal redni letni zbor Društva upokojencev Mengeš, ki združuje članice in člane iz Mengša, Dobenega, Topol,  Mengeške Loke in Trzina. Društvo upokojencev Mengeš deluje že 55 let in šteje 662 članov ter spada med bolj aktivna društva v občini. V sklopu društva delujejo sledeče sekcije: pohodniki, izletniki, kolesarji, balinarji in ženska rekreacija, tako da se za vsakega najde nekaj koristnega. Za prijetno vzdušje je že na samem začetku občnega zbora poskrbela Mengeška godba-Veterani, ki deluje pod imenom 50 plus.
Uvodni govor je imel predsednik društva Janez Šuštar, vse prisotne in goste je prijazno pozdravil, sledila je redna točka dnevnega reda: izvolitev delovnega predsedstva. Mesto delovnega podpredsednika je pripadlo Alojzu Janežiču, tajnici Francki Trobec, izbrani so bili še ostali člani odbora: Jože Nieder, Ana Hribar, Marjanca Lavrič.
 
 
Občni zbor Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš

 
 
Mengeš, 25. april 2009 – V prostorih Gasilsko-godbenega doma se je odvijala 17. skupščina Kulturnega društva Mihaelov sejem, ki je pod vodstvom Štefana Borina aktivno že sedemnajsto leto, v sklopu društva pa delujejo tri sekcije: pritrkovalska, harmonikarska in orgličarska. Uvodni govor na samem začetku skupščine je imel predsednik društva Štefan Borin, vse zbrane članice in člane društva ter povabljene goste je prijazno pozdravil in naznanil dnevni red. Na mesto delovnega predsednika so izvolili Franca Zabreta ter članici Ido Ulčar in Jožico Per. V poročilu predsednika za preteklo leto je razvidno, da so bili člani Kulturnega društva Mihaelov sejem bili zelo delavni in aktivni. Kot vsako leto so tudi lani organizirali Festival koračnic, s katerim so bili zelo zadovoljni in pričakovanja za letošnje leto so še večja. Mihaelov sejem, ki je bil lani že šestnajsti po vrsti, je bil tudi zelo uspešen, zlasti z vidika organizacije, kulturnega programa, nastopajočih in seveda obiskovalcev. Za obiskovalce je bil zanimiv sprevod po mengeških ulicah, starejše je ponesla nostalgija na stare čase, mladi so bili navdušeni nad celotno povorko, ki se je sprehodila po ulicah Mengša.
Več ... 
 
 
 
Humanitarna prireditev Šolskega sklada OŠ Mengeš "Življenje je učenje"
 
 
Mengeš, 24. 3. 2009 - V Kulturnem domu Mengeš je Šolski sklad Osnovne šole Mengeš, v sodelovanju s Kulturnim društvom Stoji učilna Mengeš in pod pokroviteljstvom ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije dr. Igorja Lukšiča,  organiziral prireditev v podporo šolskemu skladu.
Letošnja glasbeno-plesna prireditev »Življenje je učenje« je bila po besedah ravnatelja Milana Burkeljca organizacijsko izredno zahtevna, saj se je g. Branku Liparju, predsedniku upravnega odbora šolskega sklada ob podpori ostalih prizadevnih članov šolskega sklada, uspelo za sodelovanje dogovoriti s 13 različnimi izvajalci, ki so pripravili veliko užitkov za vse, ki imajo radi glasbo, petje in ples.
Prireditve se je udeležil tudi župan Franc Jerič, povedal je, da je bil večer izredno čudovit zaradi nastopajočih, organizatorjev in številnih obiskovalcev, ki so se udeležili prireditve in s tem denarno podprli šolski sklad
Več ...
 
 
 
Medobčinsko srečanje invalidov v Domžalah
 
 
Domžale, 22. marec 2009 - V nedeljo so se v hali Komunalnega centra zbrali članice, člani in simpatizerji medobčinskega društva invalidov. Društvo v letošnjem letu obeležuje 34- letnico svojega obstoja. Pozdravni nagovor je v uradnem delu namenil tudi župan Franc Jerič, sledilo pa je družabno srečanje ob zvokih ansambla Javor. Župan Jerič je vsem zbranim zaželel lepo prihodnost, veliko zdravja in medsebojnega druženja. Ob koncu je zaželel lepo nedeljo ter se zahvalil vsem, ki so se potrudili za to prijetno srečanje. V pozdravnem nagovoru je župan občine Domžale, Toni Dragar, vse zbrane na srečanju prijazno pozdravil, povedal je, da se strinja, da je za polno uresničev pravic invalidov v vsakdanjem življenju potrebno aktivno delovanje vseh: tako invalidov kot tudi Občine in okolja. Povedal je, da se zaveda, da še vedno ne živimo v okolju, v katerem imajo invalidi enake možnosti kot drugi državljani. Zaželel je, da bi bila občina Domžale invalidom prijazna občina ter se ob koncu zahvalil predsednici Medobčinskega društva invalidov, Vidi Perne, za organizacijo srečanja.
 
 
Vrtec Mengeš na Celjskem sejmu

 
 
Celje, 22. marec 2009 – Na Celjskem sejmišču so zadnji vikend v marcu potekali sejmi Flora, Poroka, Altermed ter 32. Državni čebelarski posvet. V sklopu sejma Altermed, sejma zdravega načina življenja, zdravilstva, zeliščarstva, zdrave prehrane in naravne kozmetike, se je predstavljal tudi Mengeški vrtec. Vrtec Mengeš se je skupaj še 50 vrtci, osnovnimi in srednjimi šolamo iz cele Slovenije, predstavljal s projektom Ekošola kot način življenja – šola za prihodnost. Ekošola je mednarodni projekt, ustanovljen z namenom organiziranega okoljskega izobraževanja in ozaveščanja v državah EU in širše ter poudarja osnovne človekove vrednote, kot so spoštovanje do sočloveka in vseh živih bitij ter zdrav način življenja. S tem projektom želijo v vrtcu Mengeš pritegniti, spodbuditi motivacijo in angažiranost otrok, njihovih staršev, strokovnih delavk vrtca ter širše lokalne skupnosti, k ekološki osveščenosti. Kot glavno temo so izpostavili zbiranje in ločevanje odpadkov, koristno uporabo odpadne embalaže in naravnega materiala. Na sejmu so se predstavljali z izdelki iz odpadne embalaže, katere so otroci izdelali sami ter skupaj s svojimi starši v številnih delavnicah, ki potekajo v vrtcu skozi leto.
Predstavitveni prostor na sejmišču si je ogledal tudi župan Franc Jerič, poleg vzgojiteljic pa je bila na sejmišču tudi direktorica vrtca Mengeš Mojca Novincev Babič.
 
 
 
Rezultati prvenstva Mengša v veleslalomu na Kobli, 7. marec 2009

 
A – dečki (4–6 let)
1. Štempelj Lucijan 51.06
B – deklice (7–10 let)
1. Brumec Urška 45.56, 2. Ručigaj Kaja 46.03, 3. Janežič Špela 49.21, Binter Nina 49.39, 5. Korenjak Neža 49.91,
6. Gale Maruša, 53.86, 7. Koncilija Ajda 54.98
B – dečki (7–10 let)
1. Gabrilo Andraž 36.54, 2. Cerar Primož 41.42, 3. Sitar Nejc 44.02, 4. Ručigaj Urban 52.95, 5. Korenjak Jaka 53.03,
6. Majcen Nejc 54.93
C – deklice (11–17 let)
1. Brumec Brigita 40.93, 2. Kovač Janja 42.28, 3. Cerar Monika 45.88
C – dečki (11–17 let)
1. Ogrinc Aljaž, 2. Polak Sašo 32.70, 3. Stele Domen 33.44, 4. Janežič Tim 35.00, 5. Koncilija Blaž 35.26,
6. Merčun Matej 36.92, 7. Podboršek Miha 36.92, 8. Maver Luka 37.48, 9. Ogrinc Rok 37.56, 10. Gale Gašper 44.00,
11. Lipar Blaž 44.54, 12. Lipovšek Mel 46.33, 13. Koželj Denis 46.68, 14. Stele Rok 47.30, 15. Majcen David 48.12
D – ženske (18–30 let)
1. Oražem Tjaša 38.53
D – moški (18–30 let)
1. Lemič Sašo 33.53
E - ženske (31–40 let)
1. Klopčič Irena 32.98, 2. Janežič Vilma 35.23, 3. Kosec Sergeja 37.63, 4. Sitar Špela 38.20, 5. Gale Mirjam 39.35,
6. Koce Urša 41.69, 7. Ogrinc Suzana 41.93, 8. Korenjak Marjeta 42.89
E – moški (31–40 let)
1. Kosec Klemen 28.67, 2. Kosec Peter 29.77, 3. Skok Robert 30.68, 4. Sitar Miha 30.70, 5. Majcen Boštjan 31.29,
6. Korenjak Valentin 31.97, 7. Marolt Andrej 32.83, 8. Kovač Štefan 34.07, 9. Gabrilo Samo 36.38, 10. Janežič Marko 36.59
F – ženske (41–50 let)
1. Uršič Mojca 36.76, 2. Dolinšek Silva 36.85, 3. Oražem Jana 37.36, 4. Marolt Majda 47.67
F – moški (41–50 let)
1. Maver Iztok 30.15, 2. Blejc Brane 30.81, 3. Janežič Aleš 31.17, 4. Polak Rajko 32.34, 5. Kimovec Matjaž 33.56,
6. Dolinšek Matevž 33.65, 7. Janežič Tomaž 33.85, 8. Maver Igor 34.06, 9. Ropotar Bogo 34.14, 10. Ručigaj Robert 34.47,
11. Veselič Tomaž 35.03, 12. Koželj Tone 35.06, 13. Gale Ciril 35.45, 14. Koncilija Janez 35.61, 15. Merčun Tomaž 37.09,
16. Muc Jože 40.81
H – ženske (61 let in več)
1. Binter Rika 51.23
H – moški (61 in več let)
1. Zupančič Darko 32.56, 2. Štrubelj Janez 33.06, 3. Šimenc Stane 38.85
 
 
Najboljši čas – ženske: Klopčič Irena 32.98
Najboljši čas – moški: Kosec Klemen 28.67
 
Sponzor tekmovanja: Občina Mengeš
 
Občni zbor Športnega društva Topole

 
 
Topole, 14. 03. 2009- V prostorih gasilnega doma je potekal 3. redni občni zbor Športnega društva Topole. Uvodno besedo je imel predsednik Športnega društva Miran Grilc, ki je predlagal članom  izvolitev delovnih organov, za predsednika delovnega predsedstva Toneta Kunstelja in za zapisnikarja Blaža Petarčeca.
Iz poročila za preteklo leto, ki ga je podal Miran Grilc, je bilo razvidno, da je bilo društvo  zelo aktivno. Priredili so pet tekmovanj, organizirali več pohodov, izven sekcije organizirali turnirje v namiznem tenisu, nogometu in pikadu. Veliko časa so posvetili otrokom, v poletnem času so izvedli vesele urice, kjer so mlade seznanili z različnimi športi, kot so odbojka, nogomet in košarka. Organizirali so tudi šolo varne vožnje s kolesi. Novost v letu 2008 je bilo drsališče na asfaltni ploščadi. Kot vsa društva,  so se pridružili redni spomladanski čistilni akciji, kjer so očistili športni park in s tem zagotovili boljše okolje za vse člane in ostale obiskovalce parka, veliko skrb so namenili urejanju njihove brunarice in izgradnji sanitarij.
 
 
 
Občni zbor Smučarsko skakalnega kluba Mengeš

 
 
Mengeš, 13. 03. 2009 - V prostorih Mengeške godbe je potekal redni občni zbor Smučarsko skakalnega kluba Mengeš.
Na samem začetku je vse prisotne lepo pozdravil predsednik društva Matija Šarc in hkrati predlagal delovne organe. Mesto delovnega predsednika je zasedel Fran Žun, za zapisnikarico je bila izvoljena Darinka Pibernik in za blagajničarko Tanja Bukovec.
V nadaljevanju je sledilo poročilo Smučarsko skakalnega društva za preteklo leto, ki ga je podal predsednik Matija Šarc.
Skozi leto se je zvrstilo kar nekaj prireditev. Prva je bila januarja, zimska tekma dečki do 12 in 13 let, udeležili so se državnega prvenstva za dečke do 11 let. Istočasno je potekala tudi 10.  memorialna tekma, ki jo redno organizirajo vsako leto,  posvečena pa je preminulim skakalcem.
 
 
Občni zbor Teniške sekcije Mengeš

 
 
Mengeš, 12. 03. 2009 - V športnem parku Mengeš, pri teniških igriščih, je potekal redni občni zbor Teniške sekcije Mengeš.
Ob odprtju občnega zbora je vse zbrane člane in goste lepo pozdravil predsednik sekcije Marjan Mušič, za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen Franc Zabret.
V poročilu društva za leto 2008 je predsednik povzel tekmovalne aktivnosti, ki so potekale po planu, ki so si ga zastavili. Organizirali so 12 različnih turnirjev in družabnih srečanj: otvoritveni turnir parov, turnir samostojnih podjetnikov, turnir dvojic, klubski spomladanski turnir ... Jeseni so organizirali tradicionalni turnir med Velikim in Malim Mengšem, skozi celo leto pa je potekala tudi liga pod Kamniškimi planinami, z zaključkom v septembru. Teniška sekcija se zlasti zavzema za delo z mladimi,  skozi celo leto potekajo učne ure tenisa, poleti na zunanjih igriščih, pozimi v športni hali v Harmoniji v Mengšu. V svojo sekcijo želijo privabiti čim več mladine in jih spodbujati v športih aktivnosti. Več ...
 
 
 
Gregorjevo v Loki pri Mengšu
 
 
Loka pri Mengšu, 11. 3. 2009 - Kulturno društvo Antona Lobode, je na predvečer gregorjevega organiziralo spuščanje razsvetljenih barčic in hišic v vodo. V Loki, ob Pšati, so se ob 18. uri, ko je sonce že zahajalo za okoliškimi hribi,  zbrali številni ljubitelji ohranjanja tega praznika, v vodo pa so spuščali svoje "gregorčke", katere so izdelali sami.
Sveti Gregor pozdravlja sonce in pomlad
Sveti Gregor je pomenil preobrat v življenju, saj ljudje pri svojem delu niso potrebovali več svetilke, ker je dan postajal vedno daljši.  Z metanjem različnih gorečih predmetov v manjši potok so pozdravili prihod sonca in pomladi. Čeprav je verjetno kot praznik zaljubljencev danes bolj znano valentinovo, pa imamo tudi Slovenci svojo različico - gregorjevo.
Društvo Antona Lobode letošnji spust barčic po Pšati v Loki pripravlja že štirinajstič, tokrat so se jim pridružili tud člani Trzinskega turističnega društva Kanja. Pri organizaciji romantičnega spusta barčic in lučk po Pšati, se člani društva Antona Lobode zahvaljujejo za pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ob spuščanju lučk po Pšati pa so nam članice društva Antona Lobode prijazno ponudile topel čaj in pecivo. Bil je res lep, skoraj spomladanski večer. Fotogalerija ...
 
 

Občni zbor Območnega združenja Slovenskih častnikov Domžale

 
Domžale, 6. 3. 2009 - V prostorih hotela Krona jen potekal redni občni zbor OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV Domžale. Uvodne besede ob odprtju občnega zbora je imel predsednik Bine Kladnik, ki je vse prisotne člane pozdravil, še s posebnim zadovoljstvom pa tudi goste: predsednika OZVVS Domžale Janeza Gregoriča, predsednika Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, Odbor Domžale, Maksa Karbo, predsednico Združenja borcev za vrednote NOB Marijo Majhenič, predsednika Društva vojnih invalidov Jožeta Brodarja ter polkovnika Antona Donko in Miha Bernota.

 
Franc Bergant prejel bronasti znak civilne zaščite

 
Brezovica, 5. marec 2009 -  Urad za preventivo in operativne zadeve, Izpostava Ljubljana, je v sodelovanju z občino Brezovica, organiziral regijsko prireditev v počastitev svetovnega dneva Civilne zaščite. Podeljena so bila priznanja civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ko so jih predlagale občine, gasilske zveze, štabi civilne zaščite, državni organi in društva, zaradi njihovega prispevka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Bronasti znak civilne zaščite je na predlog štaba Civilne zaščite Gasilske zveze Mengeš prejel FRANC  BERGANT, predsednik društva PGD Topole. Franc Bergant je član Prostovoljnega gasilskega društva Topole, v katerem od leta 1989 opravlja vodstvene funkcije in sicer do leta 1992 funkcijo poveljnika društva, zatem je prevzel funkcijo predsednika, katero opravlja še danes. Je tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Mengeš, v kateri aktivno deluje vse od njene ustanovitve v letu 1997.
 

 
 
 
 
Občni zbor društva tabornikov Rod Upornega Plamena Mengeš

 
V petek, 06. 03. 2009, je bil v prostorih godbenega doma v Mengšu redni občni zbor društva tabornikov Rodu Upornega Plamena Mengeš.
 
Po uvodnem pozdravu članov,  je starešina Jure Šinkovec predlagal dnevni red in izvolitev organov občnega zbora. Mesto delovnega predsednika je zasedel Miha Šinkovec, mesto tajnika Domen Gjergek ter člana Mateja Dodič in Rok Radulovič.
Iz  poročila, ki ga je podal starešina Rodu Upornega Plamena Mengeš, Jure Šinkovec,  je razvidno, da so člani precej aktivni. Udeležujejo se tekmovanj, sodelujejo s šolo, občino, klubi in ostalimi društvi, uspešni pa so tudi na tekmovanjih, kjer dosegajo precej dobre rezultate. Veliko pohvalo je starešina izrekel vsem vodnikom, ki svoje taborniško znanje prenašajo na mlajše in s prostovoljnim delom skrbijo za ohranjanje življenja v taborniški organizaciji.

 
 

Občni zbor Kulturnega društva Antona Lobode

 
 
Mengeš, 6. 3. 2009 - V prostorih Gasilsko-kulturnega doma v Loki je potekal 14. redni letni Zbor članov Kulturnega društva Antona Lobode Loka pri Mengšu.
 
Po odprtju občnega zbora in uvodnem pozdravu predsednika društva Matjaža Lobode, je sledila izvolitev organov zbora ter poročilo o delu društva. V letu 2008 so člani društva veliko pozornosti namenjali delu z otroki in mladino. Organizirali so mesečne ustvarjalne delavnice, s katerimi so želeli zvabiti otroke in mladino stran od računalnikov in televizijskih ekranov, ter jim razširiti obzorje na kulturni ravni, izpeljali pa so skoraj vse prireditve, ki so jih napovedali.
 
 
 
 
Občni zbor Turističnega društva Mengeš

 
V restavraciji Harmonija v Mengšu je v četrtek, 05.03.2009 potekal 49. občni zbor Turističnega društva Mengeš.
Na samem začetku občnega zbora je imela uvodno besedo predsednica Turističnega društva Zorka Požar, članicam in članom društva je v izvolitev predlagala delovno predsedstvo: Franca Zabreta za predsednika in za člana Sreča Hribarja in Francko Trobec.
Predsednica društva je v poročilu za preteklo leto povedala, da je bilo društvo zelo aktivno.
Na začetku leta so se udeležili spomladanske čistilne akcije po trim stezi in na Drnovem, v Arboretumu so uspešno predstavljali občino Mengeš, prav tako na Florijanovem sejmu, kjer so prvič nudili obiskovalcem turistične informacije.
 
 
 
18. državno prvenstvo RS za člane in članice v namiznem tenisu

 
Komenda, 7. in 8. marec 2009 - Namiznoteniška sekcija Edigs Mengeš je skupaj z Namiznoteniško zvezo Slovenije organizirala 18. Državno prvenstvo Republike Slovenije v namiznem tenisu za člane, članice, dvojice in mešane dvojice Ob odprtju tekmovanja so nastopali: Godba Mengeš-veterani in folklorna skupina Svoboda Mengeš. Mitja Horvat (Kema Puconci) je bil najuspešnejši posameznik namiznoteniškega državnega prvenstva v Komendi, saj je ubranil lanski naslov tako med posamezniki kot med moškimi dvojicami (skupaj z Zvonkom Plohlom).
Drugič je naslov državne prvakinje osvojila tudi Jana Tomazini, med ženskimi dvojicami sta bili najboljši Kristin Fatorič in Kristina Rahotin, medtem ko sta bila v mešanih dvojicah najboljša Jan Žibrat in Manca Fajmut.
Dober uspeh so zabeležili tudi člani domačega kluba, saj se je Klemen Jazbič uvrstil med 16 najboljših (za uvrstitev med 8 je klonil proti prvemu nosilcu Slatinšku), Avbelj Andraž je prišel med 32 najboljših (izločil ga je Zvonko Plohl), med tem ko sta David Orešnik in Matjaž Osolin obstala v predtekmovalnem delu.  Državno prvenstvo je otvoril mengeški župan Franc Jerič, pokale in nagrade najboljšim pa so podelili Jože Mlakar (predsednik ŠD Partizan Mengeš), Matija Krnc, delegat NTZS na tem tekmovanju ter Dušan Osolin, predsednik Namiznoteniške sekcije Edigs Mengeš (tekst, foto: Janez Stibrič). Organizatorji, namiznoteniška sekcija Edigs Mengeš, so se tudi tokrat odlično izkazali in brezhibno izpeljali tekmovanje.  Več         Fotogalerija
 
Dobili državnega prvaka v smučarskih skokih

 
Od sobote 28. 02. 2009 smo bogatejši za še en naslov državnega prvaka. Osvojil ga je Anže LANIŠEK-ŽaBa, ki je v kategoriji 13-letnikov prepričljivo ugnal vso konkurenco. Med ekipami so z malo smole Mengšani pristali tik pod stopničkami. Ni pa zanemarljiv dosežek, ki ga je "pridelal" Jan PIBERNIK,  v kategoriji 12 letnikov je osvojil deseto mesto. Fotogalerija ...foto:  Frenk Žun

V Žireh je bilo 14. in 15. februarja državno prvenstvo v smučarskih skokih na 60 metrski skakalnici,  tudi tokrat so bili mengeški tekmovalci glavni akterji in veliki zmagovalci.
Že sam začetek, s tekmo dečkov do 14 let, je nakazoval velik tekmovalni uspeh naših mladih šampionov. Tako sta Anže LANIŠEK in Jan PAVC ALIBABIČ zasedla 3. in 4. mesto v svoji kategoriji. Sledil je nastop 15 letnikov, kjer je Jaka KOSEC pometel z vso konkurenco in z naskokom 10-ih točk prepričljivo zmagal. A najbolj napeta pa je bila ekipna tekma, kljub temu, da sta kar dva naša skakalca imela nekaj težav pri doskoku in vožnji v izteku, so Jaka, Anže, Jan in Aljaž  premagali konkurente iz Tržiča za borih 0,4 točke. Preračunano v dolžino, to znese zgolj 16 cm. A kot pravi pregovor: " Sreča se drži pogumnih", se je izkazalo tudi tokrat. Fotogalerija ...
Tekst, foto: Jože Trplan
 
 
 
Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš

   
 
 
V petek,  27. februarja, je v preddverju Kulturnega doma Mengeš potekal 119. redni letni občni zbor Prostovoljnega Gasilskega društva Mengeš. Naslednje leto bo srečanje seveda še bolj slovesno, kajti društvo bo praznovalo svojo 120-letnico.
 
 
 
  
 
 
 
Jubilejna 25. prireditev Pod mengeško marelo
 HARMONIKA V MENGŠU JE DOMA …  
 
Mengeš, 28. februar 2009 - V Kulturnem domu Mengeš je zadnji dan meseca februarja potekala tradicionalna glasbena prireditev, v organizaciji Godbe Mengeš, ki letos praznuje 125- letnico obstoja,  Pod mengeško marelo, s podnaslovom »Na Gorenjsko«. Letos prvič je Godbo Mengeš na "Mareli" vodil Dimitrij Lederer, ki je s svojimi spretnimi gibi in čarobno dirigentsko palico, popeljal številne obiskovalce, ki so do zadnjega kotička zapolnili dvorano, do veličastnih glasbenih užitkov.
 V dvorani je bilo čutiti posebno energijo, ki se je od nastopajočih prenašala na navdušene obiskovalce. Težko bi bilo izpostaviti enega od nastopajočih gostov, ker je vsak pričaral nekaj edinstvenega. Ob zvokih skladbe, ki so jo zaigrali Primož Kosec skupaj z mengeško godbo, v spremstvu Slovenskih muzikantov,  Veter nosi pesem mojo, v spomin na Bineta Rudana, je marsikateremu obiskovalcu pritekla tudi solza na oči.
 
Občni zbor Društva diabetikov Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin

V četrtek, 26. februarja 2009, je v prostorih Kulturnega doma v Grobljah potekal redni občni zbor Društva diabetikov Domžale. Udeležili so se ga člani iz okoliških občin, od Moravč pa vse do Škofje Loke. V dvorani,  ki je bila popolnoma zasedena do zadnjega kotička, ni bilo niti malo čutiti, da se ljudje soočajo s kakršno koli boleznijo.
 
Diabetes sladka je bolezen,
le s pametjo druži se lahko
in, če neguje jo še ljubezen,
je tudi življenje lahko kar sladko
.
(Vouk Amalija-Malči, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin)

 
 
Občni zbor Športnega društva Partizan Mengeš, Balinarska sekcija
 
 
Mengeš, 20. 2. 2009 – Danes zvečer je v prostih Kulturnega doma Mengeš potekal Občni zbor Športnega društva Partizan Mengeš, Balinarska sekcija, ki šteje več kot 500 članov, drugo leto pa bodo praznovali 25- letnico svojega delovanja. Uvodno besedo je imel predsednik Balinarske sekcije Mikola Ludvik ter članom predlagal v izvolitev organe Občnega zbora.
V nadaljevanju je članice in člane društva, ter oba gosta, župana Franca Jeriča in podžupana Aleša Janežiča, prijazno pozdravil predsednik Športnega društva Partizan Mengeš, Jože Mlakar
Sedež Balinarske sekcije je v Športnem parku, kjer je lepo urejena brunarica, v kateri se odvija družabno življenje skozi vse leto. V poletnem času se poleg rednih ligaških tekmovanj odvijajo tudi rekreativna tekmovanja, v zimskem času pa tekmovanja v pikadu, šahu in »Wieneršnopsu«. Imajo 4 odprta igrišča, ki so osvetljena, tako da je možno igrati tudi v večernih urah, prva ekipa tekmuje v 1. državni ligi, ekipa veteranov pa v rekreativni ligi Mengeš – Domžale – Kamnik. Več...
 
 
Karnevalsko vzdušje v Mengšu

   
Mengeš, 21. februar – Pustna sobota je bila tudi v Mengšu v znamenju številnih mask, veselega rajanja in kurentov. Na ploščadi Športnega društva Partizan Mengeš so se zbrale maškare in nestrpno čakale na kurente, ki so prišli iz Ormoža s katerimi so skupaj odganjali zimo in glasno klicali pomlad. Vse skupaj je lepo pozdravil župan Franc Jerič, ki je presenetil s svojo preobleko.
 
 
 
 
 
 
 
  Odprto prvenstvo Občine Mengeš v veleslalomu "Kobla 2009"

 
 
 
Kobla, 15. februar 2009 - S soncem obsijano smučišče na Kobli je bilo prizorišče odprtega prvenstva Občine Mengeš v veleslalomu "Kobla 2009".
 
 
 
 
 

 
Občni zbor Kolesarskega društva Mengeš

Mengeš, 14. 02. 2009 - V sejni sobi Slamnik je potekal redni občni zbor Kolesarskega društva Mengeš, predsednik društva Jeretina Primož je članicam in članom društva predlagal v izvolitev Marjana Urbanija kot delovnega predsednika. V poročilu društva za leto 2008 je predsednik povzel aktivnosti, katere so potekale skladno s programom. Člani društva so sodelovali na spomladanski čistilni akciji, se udeležili kolesarskega izleta, sodelovali na različnih maratonih, osem članov pa ima tudi licenco Kolesarskega društva Slovenija. S svojim delovanjem so uspešno predstavljali društvo in občino Mengeš doma in v tujini. Predsednik društva Jeretina Primož je izrazil željo, da bi se društvu v prihodnje pridružilo čim več mladih članic in članov. Sicer je vseh članic in članov v društvu 77, najstarejši član je dopolnil 75 let, najmlajši pa 11 let. Predsednik društva je v programu za leto 2009 podal zastavljene aktivnosti društva; tudi v letošnjem letu bodo sodelovali v čistilni akciji, z logom tako občine kot društva bodo opremili svoje nove drese, udeležili se bodo športno-rekreativnih prireditev, sodelovali na državnih prvenstvih in tekmovanjih, udeležili pa se bodo tudi svetovnega prvenstva.  Fotogalerija ...

 
 
 
Občni zbor Kulturnega društva Svoboda Mengeš
 
Mengeš, 13. februar 2009 - V prostorih Kulturnega doma Mengeš je v pevski sobi potekal občni zbor Kulturnega društva Svoboda Mengeš. Člani Mešanega pevskega zbora in Folklorne skupine so podali svoja poročila za preteklo leto ter plan dela in ustvarjanja v letu 2009.
Izvolili so novega predsednika društva, to funkcijo je prevzel Edo Reven, ki je hkrati tudi predsednik Folklorne skupine, sledila je podelitev naziva ČASTNI ČLAN KD Svoboda Mengeš, podeljen je bil vestni članici društva Mariji Sinčič. Dolgoletni predsednik Kulturnega društva Svoboda Mengeš, župan Franc Jerič, še naprej ostaja njihov član.
 
 
 
 
 
 
Občni zbor Godbe Mengeš

 
Mengeš, 13. 02. 2009 - V prostorih godbenega doma je potekal redni letni občni zbor Mengeške godbe, katera bo v letošnjem letu obeležila jubilejnih 125 let obstoja in že 25. prireditev »Pod mengeško marelo«, ki je na slovenskih tleh edina prireditev, oblikovana po vzoru avstrijskega Musikantnstadl-a. Mengeška godba je bila ustanovljena 2. novembra leta 1884. Takrat so vsi iz Mengeša priskočil na pomoč za premagovanje začetniških težav. Prvo dirigentsko palico je vihtel Bernard Degischer, danes pa je v rokah kapelnika Dimitrija Ledererja. S svojimi nastopi v znanih in priljubljenih televizijskih oddajah v Sloveniji kot so: Po domače, Na zdravje, Raketa pod kozolcem, in v tujini v oddaji  Musikantenstadl,  ter posnetimi ploščami, zgoščenkami in Zlatimi plaketami, so v velik ponos občini Mengeš. Predsednik godbe Lado Kosec je v poročilu za leto 2008 povedal, da so imeli skupaj 30 nastopov, izpostavil je nekaj bolj odmevnih: snemanje za televizijsko oddajo, snemanje za prireditev za Alpski in Dorijev večer, gostovali so na Hrvaškem in v Franciji. Več ...
 

 
 56. redni občni zbor Planinskega društva »Janez Trdina« Mengeš 

 
Mengeška koča, 13. februar 2009 – Danes so se na Mengeški koči zbrali številne članice in člani Planinskega društva »Janez Trdina« na rednem letnem občnem zboru društva. Po uvodnih besedah predsednika društva Mirota Šuštaršiča, so si zbrani ogledali diaprojekcijo fotografij različnih odprav in izletov v gore. V nadaljevanju so člani društva izvolili delovne organe občnega zbora, kateremu je predsedoval Franc Zabret. V poročilu za leto 2008 je predsednik društva strnil pomembnejše aktivnosti društva, Mojca Volkar pa je podala poročilo o delu Mladinskega odseka. Spodbudno je dejstvo, da število mladih članov Planinskega društva Mengeš narašča, vedno več otrok in mladih, se skupaj s svojimi starši udeležuje pohodov. Med drugimi so bolj zanimivi pohodi: z baklami po mengeških gozdovih ter Zdravljica v hrib, ko ob slovenskem kulturnem prazniku člani društva zapojejo Zdravljico nekem hribu ali gori. Fotogalerija ...

 
 
61. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Topole

 
Topole, 13. februar 2009 – V prostorih gasilskega društva Topole je nocoj potekal 61. redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Topole. Predsednik društva Franc Bergant je po uvodnem pozdravnem nagovoru predlagal članicam in članom društva v izvolitev organe občnega zbora na čelu s predsednikom Francem Hribarjem. V poročilu o delu društva v letu 2008 je predsednik Franc Bergant povzel vse dogodke in aktivnosti v preteklem letu. Lansko leto je bilo jubilejno za PGD Topole, obeležili so namreč 60- letnico obstoja.  Ob 60. letnici prostovoljnega gasilskega društva Topole je izšla knjiga "Topole nekdaj in danes" avtorice Mateje Jemec Tomazin. Ob tem jubileju je bila tudi slavnostna akademija s povorko skozi vas in proslavo na športni ploščadi. Člani društva so organizirali tudi gasilsko veselico, se udeležili številnih tekmovanj ter drugih akcij tekom leta.  Fotogalerija ...

 
 
 
Občni zbor Likovnega društva Mengeš

Mengeš, 11. 2. 2009 - Danes zvečer je v društvenih prostorih v Zajčevi vili potekal 11. občni zbor Likovnega društva Mengeš. Kot so člani društva zapisali v povzetku ocene dela za leto 2008, so s svojim delovanjem presegli vsa pričakovanja in načrte.  Številnim krajevnim, medobčinskim ter razstavam v humanitarne namene in učne programe, so dodali še druge državne in meddržavne razstave. V letu 2009 se želijo posvetiti izobraževanju in utrjevanju kvalitete likovnega izražanja. Člani Likovnega društva Mengeš so na rednem občnem zboru izvolili tudi novo vodstvo društva, sedaj že nekdanjega predsednika društva Mirota Kolenka, je zamenjala Leonida Goropevšek Kočar, mesto podpredsednice društva pa je sedaj v rokah Suzane Fartek, imenovali pa so tudi nov nadzorni odbor. Občnega odbora so se udeležili, in člane tudi toplo pozdravili, podžupan Jože Vahtar, sicer tudi predsednik Zveze kulturnih društev Mengeš, predsednica Turističnega društva Mengeš, gospa Požar ter predsednik Šolskega sklada ter novo ustanovljenega društva Stoji učilna, Branko Lipar.  Fotogalerija ....

 
 
 
Osrednje občinska prireditev ob kulturnem prazniku

 
 
Loka, 6. februar 2009 - Danes zvečer, ob 19. uri, je v Gasilsko kulturnem domu v Loki, potekala osrednje občinska prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, katerega praznujemo 8. februarja, v spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. Slavnostni govornik je bil ravnatelj Osnovne šole Mengeš, Milan Burkeljca, ki je v svojem govoru izpostavil, da so kulturni dosežki tisti, ki največ doprinesejo za obstoj naroda. "Svet je postavljen pred preizkušnjo, pozabljamo na vrednote, ena od teh je kultura", je v nagovoru dejal slavnostni govornik. Ta večer so bile podeljene tudi nagrade Zveze kulturnih društev Mengeš: srebrno nagrado je prejel Franci Košak, zlato nagrado pa je prejel Primož Kosec. Posebno listino Zveze kulturnih društev Mengeš je prejel Jože Mlakar. Organizatorja prireditve sta bila Zveza kulturnih društev občine Mengeš in Kulturno društvo Anton Loboda iz Loke, scenarij za prireditev pa je napisala Nataša Vrhovnik Jerič,  tudi članica Kulturnega društva Anton Loboda.
 
 
 
Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri Mengšu
 
 
Loka pri Mengšu, 30. januar 2009 - Danes je bil 76. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri Mengšu, na katerem so izvolili delovne organe občnega zbora, s predsedujočo Marjano Brojan. Srečanja se je udeležil tudi župan občine Mengeš, Franc Jerič, ki je ob tej priložnosti povedal, da mu je v veliko veselje priti v Loko, kjer je njihov gasilni dom vedno lepši. Izrekel je vse čestitke društvu za njihovo dobro delo  ter zaželel veliko sreče in čim manj poškodb. Predsednik društva Robert Ručigaj je povedal, da je bilo leto 2008 izredno uspešno za njihovo društvo in da bo to leto v zgodovino vpisano z velikimi črkami. Največja pridobitev je bil nov gasilni dom, za katerega si želi, da bi bil tudi center družabnega življenja. Druga velika pridobitev pa je bila nakup gasilske cisterne, ki je primerna za njihov teren. Kot društvo pa so bili v lanskem letu tudi prisotni povsod tam, kjer so divjala neurja.
 
 
 
Smučarsko skakalni klub Mengeš organiziral Gorenjski pokal in 11. Memorial

Mengeš, 25. januar 2009 - Smučarsko skakalni klub Mengeš je na 35-metrski skakalnici v Mengšu organiziral tekmo Gorenjske regije za pokal Cocta v kategoriji dečki do 12 in  13 let, skupni rezultat pa šteje za 11. Memorialno tekmo v spomin trem mladim skakalcem; Blažu, Samotu in Mateju, ter mami Jani, ki so pred enajstimi leti, 31. januarja, izgubili svoje življenje v tragični prometni nesreči pri Naklem. Tokrat je bilo prijavljenih 44 tekmovalcev, ki so se pomerili v dveh kategorijah, od tega jih je bilo iz Mengša šest. Blestel je domačin Anže Lanišek, osvojil je prvo mesto v kategoriji Gorenjski pokal dečki do 13 let in prvo mesto za 11. Memorial.
 
 
 
Zlatoporočenca Cirila in Karel Ules

Mengeš, 17. januar 2009 - Cirila in Karel Ules sta sklenila zakonsko zvezo 24. januarja pred petdesetimi leti, to soboto pa sta pred številnimi zbranimi sorodniki, prijatelji in najdražjimi ter županom Občine Mengeš Francem Jeričem potrdila svojo zvezo ter postala zlatoporočenca. Cirila Habjan in Karel Ules sta se spoznala in zaljubila v Mengeški Loki na veselici. V njunem zakonu se jima je rodilo pet zdravih otrok, gospa Cirila pa je po rojstvu tretjega otroka ostala doma ter se pričela posvečati šivanju oblačil, kar je bila njena velika želja že iz otroštva. Kmalu je pričela z izdelovanjem narodnih noš, oblekla je veliko znanih ansamblov, folklor in posameznikov. Gospa Cirila in gospod Karel imata danes 12 vnukov in vnukinj ter enega pravnuka. Skupaj se veselita vsakega obiska njunih najdražjih, posebno sta vesela ob koncu tedna, ko se vsi skupaj zberejo.
 
 
 
 
Božično-novoletni koncert mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš

Mengeš, 4. januar 2009 - Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš in Mešani pevski zbor Musica viva iz Kranja, pod taktirko zborovodkinje Nane Weber, so s skupnim nastopom zaključili bogati niz kulturnih prireditev, ki so se v preteklih prazničnih dneh odvijale v Mengšu. V prvem delu koncerta sta se oba zbora predstavila posamično, v nadaljevanju pa sta združena prepevala ob solistih in instrumentalni spremljavi klaviatur, bobnov in električne kitare. Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je bil ustavljen leta 1972, združuje pa amaterske pevce vseh starosti, katere druži veselje do petja. V lanskem novembru so se udeležili mednarodnega festivala adventne in sakralne glasbe v pragi in med majhnimi zbori dosegli srebrno odličje.
 
 
 
 
Zlata poroka v Mengšu

27. decembra sta po petdesetletnem skupnem zakonskem življenju postala zlatoporočenca Veronika in Alojz Habjan. Poročila sta se 27. 12. 1958 v Domžalah, oba pa sta iz Domžal - Stoblana. Vse življenje sta živela v Domžalah, svoj mirni kotiček pa sta našla v Loki pri Mengšu, kjer sta si sezidala hišo. Imata tri hčerke in pet vnukinj. Oba sta velika ljubitelja narave, z veseljem pa si vzameta čas tudi za prijatelje, ki ju z veseljem obiskujejo in obujajo spomine na mlada leta. Celo življenje ju tudi spremlja ljubezen do petja: Alojz je več kot petdeset let pel v zboru v domžalski cerkvi, z veseljem pa zapojeta tudi doma, ko se vsi zberejo ob kitari in citrah.
 
 
 
 

 
 
Božično-novoletni koncert Mengeške godbe 2008

 
 
 
 
Mengeš, 26. 12. 2008 - Mengeška godba, Turistično društvo Mengeš in Občina Mengeš so bili organizatorji letošnjega tradicionalnega, božično-novoletnega koncerta Mengeške godbe ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Dvorana Kulturnega doma Mengeš je bila tokrat premajhna za vse, ki so si želeli ogledati koncert Godbe Mengeš z gosti: Štajerskih 7 in Nino Kompare-Volasko. Slavnostni govornik župan Franc Jerič se je ob tej priložnosti zahvalil Mengeški godbi za njihovo uspešno delovanje in jim zaželel veliko ustvarjalnega dela tudi v prihodnje. Dejal je, da smo vsi skupaj lahko ponosni na našo državo Slovenijo. Turistično društvo Mengeš je podelilo priznanja za najlepše urejene hiše z okolico. Posebno priznanje Upravnega odbora Turističnega društva Mengeš je prejel g. Per, lastnik podjetja Gostinstvo Per, za njihovo sodelovanje s številnimi mengeškimi društvi, katere velikokrat tudi sponzorirajo ter za zgledno urejeno stanovanjsko hišo in vrta. Grajo za neurejenost okolice pa je društvo izreklo lastniku Steletovega gradu. Župan je podelil srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije častnemu občanu Francu Zabretu, dolgoletnemu predsedniku Turističnega društva Mengeš, za njegovo izjemno uspešno delovanje.
 

 
Županova novoletna poslanica


Spoštovane občanke, cenjeni občani!
 
Pred nami je še nekaj dni starega leta, prijetni in veseli prazniki ter prehod v novo leto. Zopet bomo obrnili zadnji list na koledarju tega leta; kako uspešno je bilo, bomo tehtali na osebni in družbeni ravni vsak zase.
Občankam in občanom resnično želim, da bi se dobro počutili v naši občini Mengeš, tako jaz kot tudi vsi moji sodelavci, se bomo še naprej trudili in si prizadevali za zadovoljstvo vseh.
 
Naj bodo prihajajoči praznični dnevi čas miru in harmonije.  Želim Vam blagoslovljen božič,  v letu 2009 pa Vam želim vam veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in sreče.
Vsem občankam in občanom čestitam tudi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti!
 
Župan Franc Jerič
 
 
 


 
Obvestilo o sprejetju Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih


Obveščamo Vas, da je Ministrtsvo za šolstvo in šport v petek 19.12.2008 objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS. št. 119/2008).
 
Opozarjamo Vas, da je z objavo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtci, v veljavo vstopil tudi nov obrazec VRT/1. Obrazec se nahaja v rubriki Obrazci.
 
Staršem, ki so Vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2009 že oddali, nove vloge ni potrebno ponovno oddajati.
Obvestilo se nanaša na starše, ki bodo v prihodnje oddajali Vlogo za znižano plačilo vrtca.