Občinski praznik Občine Mengeš počastili z ogledom najpomembnejše investicije v zgodovini samostojne občine Mengeš, z ogledom Športne dvorane Mengeš

Praznovanje Občinskega praznika Občine Mengeš se je v dopoldanskih urah odvijal skladno s tradicijo, popoldan pa je bil prilagojen zaradi razglašene epidemije oziroma zaradi ukrepov za omejitev širjenje koronavirusa.
V dopoldanskih urah sta Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Bogo Ropotar, podžupanom Občine Mengeš, položila venca, prvega v parku na spomenik Janeza Trdine in drugega na spominsko ploščo, ki je na rojstni hiši Janeza Trdine.
V popoldanskih urah pa so v počastitev občinskega praznika namesto tradicionalne slavnostne seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki je običajno potekala v Kulturnem domu Mengeš, za občinske svetnike in člane odborov ter športnih društev organizirali ogled gradbišča nastajajoče Športne dvorane Mengeš.
Najprej je prisotne nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Ob občinskem prazniku Občine Mengeš vse lepo pozdravljam. V letu 2020 je praznovanje našega, občinskega praznika zaradi epidemije nekoliko drugače. Vesel sem, da kljub koronavirusu dela na objektu potekajo nemoteno in da sledimo zastavljenim načrtom – otvoritvi Športne dvorane Mengeš v jeseni.« Posebej se je za udeležbo zahvalil častnima občanoma, Petru Krušniku in Jožetu Mlakarju, občinskim svetnikom in članom delovnih teles in odborov Občinskega sveta Občine Mengeš ter predsednikom in predstavnikom športnih društev v občini.
Ogled Športne dvorane Mengeš je izvajalec, SGP Graditelj d.d, skupaj z Občino Mengeš, organiziral po vnaprej določenih varnih koridorjih, zato čelade in druga varnostna oprema ni bila potrebna. Prisotni so si najprej ogledali, kako napreduje gradnja zunanjih igrišč pri južnem delu športne dvorane, kjer se že vidijo rokometno igrišče, košarkarsko igrišče, atletska steza in zunanja povezovalna pot med šolo oziroma parkom in dvorano. Franc Jerič, župan Občine Mengeš je ob tem izpostavil: »Zunanja igrišča so večnamensko opremljena. Atletska steza bo iz tartana, medtem ko bosta rokometno in košarkarsko igrišče asfaltirana. Vsa zunanja igrišča bodo opremljena z različnimi elementi, tako da bo omogočena uporabo za številne športe discipline.« Opozoril je, da se zaradi preprečevanja vandalizma in poškodb na tartanu, pripravlja rešitev za ograditev zunanjih igrišč: »Vsi uporabniki bodo lahko nemoteno uporabljali vse površine, zato smo predvideli dve vstopni točki. Uporaba površin za športne aktivnosti ne bo motena, preprečiti pa želimo vandalizem in dostop na igrišča z motorji in kolesi.«
Nato so se obiskovalci preselili v notranjost dvorane, ki jo že krasijo nastavki za plezalno steno. V notranjosti sta Nejc Vozelj, vodja gradnje pri SGP Graditelj d.d. in Uroš Drobež, vodja investicij Občine Mengeš, predstavila potek gradnje. Posebej sta izpostavila nosilce za streho, ki so dolgi 37,5 m in so neuradno najdaljši leseni nosilci v Sloveniji, pripeljani na gradbišče v celih kosih. Nosilce so morali iz Avstrije prepeljati s posebnim prevozom, za prehod skozi predor Karavanke pa so potrebovali tudi posebno dovoljenje. Več besed v predstavitvi je bilo namenjenih tudi osvetljenosti dvorane, ki je zaradi posebnih strešnih svetlobnikov lahko večji del dneva naravna. Nejc Vozelj, vodja gradbišča, je še pojasnil: »Prejšnji teden so bili položeni estrihi, čez dva meseca se bo polagal parket in nato se bo vgradila še ostala športna oprema.«
Prisotnim so bile v notranjosti dvorane posebej predstavljene še fiksne in izvlečne tribune, sistem čistega in umazanega hodnika, podzemni hodnik za prihod otrok s šole, možnost delitve v tri vadbene enote z delilnimi zavesami. Na predstavitvi je bilo posebej izpostavljeno, da je športna dvorana prednostno namenjena športu. Franc Jerič je pojasnil: »Interes športnih društev za izvajanje vadbe v dvorani je velik, na nas so se obrnila tudi že nekatera podjetja. Zaenkrat kaže, da bo dvorana polna. Nismo pa naklonjeni, da bi se v dvorani v večji meri izvajali drugi, nešportni dogodki, tudi zaradi negativnih učinkov, ki se pokažejo kasneje pri vzdrževanju dvorane.« 
Pojasnil je tudi zakaj v končni projektni dokumentaciji ni bilo velikih steklenih površin na južni strani, ki so bile značilne za prve idejne projekte športne dvorane: »Stekleno južno steno smo zamenjali zaradi močne naravne svetlobe, ki bi motila izvajanje športnih dejavnosti, tako da bi bilo potrebno senčenje tekom dneva. Posledično bi morali za nemoteno odvijanje dejavnosti v dvorani sredi dneva zagotavljati umetno osvetlitev. Tako se nismo samo izognili zasenčevanju, ampak smo uspeli zagotoviti tudi manjše energijske izgube.«
Na koncu se je župan zahvalil vsem izvajalcem, ki so kljub izrednim razmeram zaradi pandemije izvajali dela nemoteno, in sicer glavnemu izvajalcu GOI del, podjetju SGP Graditelj d.d., dobavitelju opreme, Elan Inventa d.o.o., nadzornikom iz podjetij Eurotehnik  d.o.o. in Domplan d.d. ter nenazadnje projektantom Gartner arhitekti d.o.o., ki so zaslužni za podobo in uspešno umestitev dvorane v prostor. Pojasnil je tudi, da bodo dela na dvorani financirana s proračuna Občine Mengeš in da za izgradnjo dvorane ne bo potrebno najeti kredita: »Uspešno smo izpeljali tudi financiranje dvorane. V letu 2018 smo uspešno kandidirali za nepovratna sredstva iz Eko sklada (Občina bo prejela 844.641,50 EUR), v letu 2019 na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili 488.750,00 EUR, v letu 2020 pa prejeli tudi odločbo Fundacije za šport o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 65.000,00 EUR. Tudi zaradi uspešnosti na navedenih javnih razpisih ne bo potrebno najeti kredita. Tako bomo lažje zagotovili sredstva za nadaljnjo nujno preureditev Osnovne šole Mengeš, ureditev mestnega jedra, preureditev Slovenske ceste in izvedli druge investicije, ki so nujne v naši občini.«
Ogled Športne dvorane Mengeš se je zaključil z druženjem in pogostitvijo.