Ob dnevu državnosti podelili tudi znak občine, občinska priznanja, Trdinovi nagradi in zahvale prostovoljcem za pomoč v času epidemije

Epidemija COVID-19 je vplivala tudi na organizacijo dogodkov ob praznovanju občinskega praznika Občine Mengeš. Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki je s podelitvijo občinskih priznanj in Trdinovih nagrad tradicionalno potekala v Kulturnem domu Mengeš, je preprečila prav epidemija. Znak občine, nagradi in priznanja so bili tako podeljeni na praznovanju dneva državnosti, 24. junija 2020, ki je z zaključkom pohoda že tradicionalno potekal na Dobenu. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob občinskem in državnem prazniku povedal: »Enotnost in samostojnost je nekaj, kar bi morali spoštovati, negovati in vzgajati za prihodnost. Današnji dan je praznik vseh nas.«
 
Že 9. pohod po občini Mengeš se je v sredo, 24. junija 2020, začel v Športnem parku Topole. Zbrani pohodniki so se sprehodili po nabrežju Pšate, mimo spomenika talcev na Zalokah do spomenika državnosti in samostojnosti pred Gasilsko-godbenem domu v Mengšu. Pri domu so se jim pridružili pohodniki z Mengša in skupaj so nadaljevali pot do Kamnitega mostu v Loki pri Mengšu, kjer so se jim pridružili pohodniki z Loke pri Mengšu. Skupaj so pohod zaključili na Dobenu, pri Dobenskem hramu.
Slovesnost ob dnevu državnosti se je začela s slovensko himno, ki jo je zaigrala Veteranska godba Mengeš in s slavnostnim govorom Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ki je opozoril na enotnost in solidarnost, ki smo jo bili v občini deležni v času epidemije in na mačehovski odnos politike do države: »Danes praznujemo samostojno državo, državo, ki smo jo ustanovili, ki bi jo morali vzgajati in gledati v prihodnost, da bomo nanjo lahko ponosni. Vendar pa danes premalo gledamo v prihodnost, ne spoštujemo, da je danes praznik vseh nas, posebej še vseh, ki smo se tukaj zbrali, ker v srcu dobro mislimo.«
Sledila je podelitev zahval prostovoljcem, dveh Trdinovih nagrad, znaka občine in priznanj občine Mengeš, ki ga je z glasbenimi nastopi obogatila Veteranska sekcija Mengeške godbe. Po podelitvah se je prireditev nadaljevala s koncertom Veteranske sekcije Mengeške godbe, ki so se ji pridružili vokalisti pevske skupine Rž z Loke pri Mengšu. Prireditev se je zaključila ob druženju udeležencev z venčkom narodnih in seveda pesmijo »V Mengšu smo vesel ljudje doma« ter povabilom vsem pohodnikom in drugim, da se vidimo v prihodnjem letu.
 
Podelitev zahval prostovoljcem za pomoč in sodelovanje v času epidemije
 
V času epidemije sta Občina Mengeš in Štab Civilne zaščite Občine Mengeš povabila prostovoljce za pomoč pri izvajanju nalog potrebnih za zajezitev epidemije in lajšanje težav občanom pri njihovi zaščiti ali oskrbi. Na dogodku so se posebej zahvalili tudi vsem prostovoljcem, ki so bili v pripravljenosti, vendar pa zaradi ugodne epidemiološke situacije v občini njihova pomoč bi bila potrebna.
Zahvalo prostovoljcem za prostovoljno in požrtvovalno delo so prejeli Borut Trček in Žan Avbelj za oskrbo ranljivih skupin občanov in zaščite njihovega zdravja, Jure Reven in Blaž Slabanja za pomoč pri dostavi toplih obrokov za oskrbovance Doma počitka Mengeš ter Sašo Jenčič, Slavko Sedeljšak in Boštjan Čebulj za pomoč pri nadzoru gibanja in ozaveščanju prebivalstva v času epidemije.
Zahvale sta podelila Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Jure Šinkovec, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Mengeš.
 
Podelitev dveh Trdinovih nagrad
 
Trdinove nagrade se podeljujejo dijakom in študentom za posebna prizadevanja ali uspehe s katerimi prispevajo k delovanju športnih, kulturnih in drugih društev, ki delujejo na območju občine Mengeš ali za izdelano projektne ali raziskovalne naloge s tematiko, ki je lahko temeljna podlaga za razvoj in kvaliteto življenja v Občini Mengeš ter predstavlja spodbudo za nadaljnjo strokovno delo. V letu 2020 sta Trdinovi nagradi prejela Zal Pezdirc in Tim Janežič. 
Zala Pezdirc je prejela Trdinovo nagrado za diplomsko nalogo z naslovom Analiza kulturne dediščine v občinah Mengeš in Kamnik ter možnosti za razvoj novih turističnih programov raziskovalno nalogo Vizija mladinskega razvoja občine Mengeš.
Tim Janežič je prejel Trdinovo nagrado za diplomsko nalogo z naslovom Zgodovina Planinskega društva Janeza Trdine Mengeš od leta 1952 do leta 2012.
Trdinovi nagradi sta podelila Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj Občine Mengeš.
 
Podeljen je bil znak Občine Mengeš ter bronasta, srebrno in zlato priznanje občine Mengeš
 
Priznanja Občine Mengeš so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšem življenju občanov, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.
Znak Občine Mengeš je v letu 2020 kot perspektivna glasbenica – klarinetistka prejela Kika Szomi Kralj.
Bronasto priznanje občine Mengeš so v letu 2020 prejeli Marija Repanšek, Branko Urbanc in Andrej Šink. Marija Repanšek je prejela bronasto priznanje Občine Mengeš za več kot 20 letno delo v PGD Loka pri Mengšu. Branko Urbanc je prejel bronasto priznanje Občine Mengeš za več kot 15 letno delo v PGD Loka pri Mengšu. Andrej Šink je prejel bronasto priznanje Občine Mengeš za več kot 15 letno delo in dosežke pri Balinarskem klubu Mengeš. Čestitamo vsem nagrajencem.
Srebrno priznanje občine Mengeš je v letu 2020 za več kot 30 letno aktivno delovanje pri Avto moto društvu Mengeš prejel Renato Osolnik.
Zlato priznanje občine Mengeš je v letu 2020 za več kot 60 letno delo v PGD Mengeš prejel Stanislav Šimenc.
Znak in priznanja občine sta podelila Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj Občine Mengeš.
V imenu prejemnikov občinskih priznanja je spregovoril Stanislav Šimenc, prejemnik zlatega priznanja Občine Mengeš: »Hvala vsem za podeljeno priznanje in lepo predstavitev. 60 let je dolga doba, pa vendar naj poudarim, da so našteti uspehi del dobrega ekipnega dela, tukaj bi posebej izpostavil dobro sodelovanje s pokojnima Francem Blejcem in Jožetom Žargijem. Skupaj smo vzgojili veliko mladih gasilcev, ki danes uspešno nadaljujejo z delom v našem društvu. Hvala vsem za podporo pri mojem delu.«