Most na cesti Mengeš - Vodice obnovljen, občinska cesta Mengeš Vodice odprta

Občina Mengeš je v začetku meseca julija zaključila s postopki izbire izvajalca za obnovo mostu čez Pšato v Topolah na cesti Mengeš - Vodice. Izbrani izvajalec HNG d.o.o., Mengeš je začel z deli v začetku počitnic in jih zaključil v predvidenem roku konec avgusta. Tako je občinska cesta Mengeš – Vodice po koncu šolskih počitnic ponovno prevozna.
 
Skladno z načrtom obnove mostu sta bila na novo zgrajena robna nosilca in ploščad na mostu, položeni so bili granitni robniki in urejene vozne površine ter urejena pločnika in postavljena ograja. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje in okolica mostu. Promet na mostu čez Pšato v Topolah na cesti Mengeš – Vodice zaradi potrebe po ureditvi varnega prehoda za pešce še naprej  poteka po enem pasu.
 
Vsem uporabnikom mostu in občinske ceste Mengeš – Vodice se zahvaljujemo za razumevanje v času zapore ceste in jim želimo srečno vožnjo.