Izgradnja nove javne razsvetljave na Japljevi ulici v Mengšu

Občina Mengeš je na Japljevi ulici začela z gradnjo nove javne razsvetljave, ki bo zgrajena v celotni dolžini Japljeve ulice in v povezovalnem delu s Kamniško cesto.
 
Nova javna razsvetljava na Japljevi ulici bo pomembna v zimskem času, saj je bila sedaj ulica slabo osvetljena z izjemo posameznih dvorišč in je predstavljala nevarnost predvsem za najbolj ranljive udeležence v prometu, za otroke in starejše. V mesecu juliju bodo v ulici vgrajeni novi drogovi za javno razsvetljavo, vključno s celotno napeljavo.