HIGIENSKI UKREPI, KI VELJAJO PO PREKLICU EPIDEMIJE

S 1. junijem 2020 je prenehal veljati Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri epidemijo COVID-19, objavljenim v Uradnem listu RS št. 23/20. Z objavo novega sklepa št. 79/20 z dne 29.5.2020 se v prihodnje uporabljajo ukrepi, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06 in 49/20).
 
Pri tem ostajajo v veljavi do njihove spremembe ali preklica vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije sprejela vlada in do 1.6.2020 niso bili odpravljeni.
 
Med njimi ostajajo v veljavi vsi higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask in sicer:
  • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 m,
  • v javnih prevoznih sredstvih,
  • pri osebah z respiratornimi obolenji,
  • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
  • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
  • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.
 
Prav tako je še vedno v veljavi ukrep razkuževanja ali umivanja rok ter druga aktualna priporočila, objavljena na spletni strani NIJZ, ki so dosegljiva na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
 
Štab CZ Občine Mengeš